Блог

Индианска Мъдрост

“Шаманът получава заслуга от самото Добро, което ти е направил, а не от тебе.” Елеазар Хараш

ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА ЧИСЛАТА

“Първото число 1 е Господ. Господ — това е първото Същество, Което излиза от Бога, от безпределния, незнайния Бог. То е първото Същество, което е създало света.

Истинският Човек на Изкуството е Проводник на Светлината на Дух

Истинският човек на изкуството е проводник на светлината на Духа. Преминаването през много сътресения е изпитание, което отключва различни способности и разширява съзнанието.

Квадратурата на Кръга

И в математиката има трудни задачи, някои и досега не са разрешени. Такава задача е например определяне квадратурата на кръга.

АХАМ БРАХМА АСМИ: Аз съм Дух

Изречението АЗ СЪМ БРАХМАН, или АЗ СЪМ ДУХ, това изречение постоянно пролива поток от нектар, без изключение! Истината е Безмълвие – и Брахман я открива вътрешно, безмълвно.

Осем лъчната звезда е използвана от древните траки като защитен знак. За славяните това е звездата Алтимир.

Същността на ангелите

Ангелите искат да станат човеци, защото Съвършенният Човек е Бог…Ангелът е ограничен. Той няма свободен избор.

БОГ Е МОЯТ ДРЕВЕН ПОГЛЕД

ИДЕЯ за развиване на интуицията, устойчивостта, духовната любов, което е свързано с третото око – 6 чакра – единството, за придобиване на лична сила, жизнерадостност и жертвеност...

ЦЯЛОСТ

АЙХАМА И ВАХАЯ с вградени – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си...

За Жената

“Жената е древен пламък от Любов, слязъл от великият разум. Когато този пламък е слязъл надолу, се е превърнал в Жена. Жената е друго име на душата Богиня. Жената е трепет от древният огън, от самият Бог.

МААРА - МАЙКАТА

МААРА си има собствена Сила в Себе Си, вродена Сила, излъчваша се Дълбина, собствена Магия. Тази Дълбина е като силата на Океана. Tя е като Тайната на Безкрая.

Най-вътрешният ключ на Живота

Най-вътрешният ключ на Живота ГОСПОД ПРЕДАДЕ КЛЮЧА ОТ РАЯ НА ЖЕНИТЕ. ТЕ ДЪРЖАТ КЛЮЧА НА ЦАРСТВОТО БОЖИЕ... Учителя

ОМЪ

АКО ТИ СЕ МИЕШ САМО ПО ОНЗИ НАЧИН /ЕДНА ТРЕТА ОТ ИСНИНАТА/… ТИ ОСТАВАШ ВЪНШНО ДОНЯКЪДЕ ЧИСТ, НО ТИ ВЪТРЕШНО СИ НЕЧИСТ. ОТ ТАМ Е БЕЛЯТА.

Тот - бащата на Боговете

Само най-мъдрите – казва Тот – отгатнаха Тайната Истина за Бога. Те отгатнаха Истината, но не Я постигнаха, но Тя стана техният Път.

Шри Янтра Мандал

Шри Янтра, наричат „Кралицата на всички янтри” и е свързана с интуицията, с просветлението. В никой от другите мандали няма да открием такова величествено разположение на космическите магнетични полета, толкова всеобемен обхват на вечните истини.

Навигационен изгрев

КАРТИНА ЗА ИЗЧИСТВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА 6 ТА ЧАКРА ЗА СЪЗНАТЕЛНА РАБОТА ПРИ СЪЗЕРЦАНИЕ И КОНЦЕТРАЦИЯ И ПОДСЪЗНАТЕЛНО ВЛИЯНИЕ. ПОДСИЛВА СЕ ВЛИЯНИЕТО С КОМПОЗИЦИИ И ЧЕСТОТИ

На съвременната наука е известен само първият слой на човешката ДНК, състояща се от две спирали. Преди известно време научните авторитети заявиха, че само 3 % от този слой са важна част от човешкия геном. По-голямата част на ДНК сметнали за грешка на природата. 

Стани стрела и влез в центъра си

Едното от специалните числа е едно, две и три, в този ред (123). Те винаги освобождават: ако имаш Свещено отношение към тях, освобождават от беля. Това е Любов, Мъдрост и Истина.

Жената е друго име на Душата - богиня

Древният Тот - ЖЕНАТА Жената е Древен, блестящ Пламък от Любов. Този Древен и блестящ Огън е слязъл надолу и се е превърнал в Жена.

Постоянна изложба на Арамон в център Хармония, гр. Варна.
Адрес: Ул. Студентска 1А, гр. Варна.
Телефон: +359 (0) 89 367 1690
Имейл: info@artaramonaidara.com