Същността на ангелите

Елеазар Хараш:

Ангелите искат да станат човеци, защото Съвършенният Човек е Бог. Ангелът е ограничен. Той няма свободен избор. Ангелът не може да стане Бог. Той жадува да слезе, да мине през тежки страдания, да стане човек.

Грехопадението означава недостиг на Реалност, на цялост, липса на цялостно знание. Този недостиг трябва да се запълни единствено със закона ЛЮБОВ КЪМ БОГА. Няма друг начин. ГРЕХОПАДЕНИЕТО Е ДАДЕНО, ЗА ДА СТАНЕМ БОГОПОДОБНИ, А НЕ АНГЕЛИ. Голямо падане, голямо качване което АНГЕЛИТЕ ГО НЯМАТ. Началната чистота, която е била дадена не е била достатъчна. За да бъде познат Бог трябва да разберем, че Бог не се познава с чистота, а с ЛЮБОВ. Чистотата е важна, а ЛЮБОВТА е Съществена. Чистотата е подготовка за Любовта. Без истинска Любов към Бога чистотата щеше да се провали както се е провалило човешкото добро. АНГЕЛИТЕ СА ЧИСТИ, НО НЕ ПОЗНАВАТ БОГА. Нямат грехопадение, нямат шанс, няма да имат дълбочина.

Чистота, която не е ЛЮБОВ КЪМ БОГА, няма дълбини. Грехопадението е необходимост за УЗРЯВАНЕ. Липсата на Любов е най-големият грях на човека.

БОГ НЕ ИСКА ДА БЪДЕМ ЧИСТИ КАТО АНГЕЛИТЕ, ЗАЩОТО ТЕ НЕ ГО ПОЗНАВАТ. БОГ ИСКА ДА ПРИДОБИЕМ ГОЛЯМА ДЪЛБОЧИНА, ЗА ДА СТАНЕМ БОГОВЕ, БОГОПОДОБНИ, ЗА ДА НЕ СМЕ УНИЖЕНИ С ЖИВОТА, СЪС СВЕТЛИНАТА И СЪС СМЪРТТА, ИЛИ С АНГЕЛСКО НИВО, КЪДЕТО ЖИВЕЯТ АНГЕЛИТЕ. БОГ ИСКА ОТ НАС НЕЩО ПОВЕЧЕ, ЗАЩОТО САМИЯТ БОГ НЕ Е СВЕТЛИНА, ТОЙ Я ПРЕВЪЗХОЖДА. ТЯ Е БУЛО, ЗАВЕСА /и Мохамед го казва/ ОГРАНИЧЕНИЕ.

Ел. Хараш 16.6.2017 г. Портал 12

Ангелите са крайно интилигентни Същества, на които са поверили всички функции в Природата. Всичко онова, което е в Природата, се ръководи от Ангелите. Всички ония най-важни функции се ръководят от тия Разумни същества. някои от тях се занимават с по-висшата еволюция, а други изключително се занимават с хората. Тях ги наричат “Служебни духове”. Някои от Тях са представители на Любовта. И за това Христос казва:” Ще изпратя Духа си.”… Всяка интилигентност, всеки успех се дължи на това общество. Целият прогрес на цялото човечество се дължи на този вътрешен импулс.

Учителят Петър Дънов

Позволи да те докосне светъл Ангел по челото и светът ти ще се измени, просто с друг поглед ще си ти…. сърцето ти ще се отвори, Любовта ще проговори, че ТИ Душа любяща СИ….

Арамон Айдара

Постоянна изложба на Арамон в център Хармония, гр. Варна.
Адрес: Ул. Студентска 1А, гр. Варна.
Телефон: +359 (0) 89 367 1690
Имейл: info@artaramonaidara.com