АХАМ БРАХМА АСМИ: АЗ СЪМ ДУХ

ИДЕЯ: ФОРМУЛА – АХАМ БРАХМА АСМИ – Върховното изречение е методът, средството за познаване на Брахман…. АХАМ БРАХМА АСМИ: АЗ СЪМ ДУХ. Всеки, който повтаря тази формула (според великия Учител, върха на древноиндийската Мъдрост, Яджнавалкия), или само ОМ – това, разбира се, милиони пъти – това постига освобождение и от сътворените светове, и от несътворените, защото Брахман е по-дълбок. Това изречение, АЗ СЪМ ДУХ, унищожава корените. Ще обясня… Унищожава и злите, и добрите карми, защото и доброто е невежество, и злото е невежество – Любовта е нещо съвсем друго. Унищожава всички натрупани действия. Който постоянно изучава върховното изречение, АЗ СЪМ БРАХМАН, той ще бъде очистен с Огън, с Вятър, със Слънце и с Дух. Тези, които знаят Истината, са безмълвни.

Изречението АЗ СЪМ БРАХМАН, или АЗ СЪМ ДУХ, това изречение постоянно пролива поток от нектар, без изключение! Истината е Безмълвие – и Брахман я открива вътрешно, безмълвно. Много просто: Истината е Неговата природа. Това, което трябва да се търси, най-скъпоценното, най-съкровеното, най-тънкото – това е Брахман, това е чистият Дух, това е Бог. Брахман е Вечно Несътворена Реалност.

Из учението за Брахма, Учението за Великия Дух, Елеазар Хараш.


ОРЕЛЪТ

Учителя казва: Идейни орли трябва да бъдете, орли на високата мисъл. Орелът е стар и древен воин. Той се опиянява от полета, от устрема. Той е скачал много пъти в Бездната, за да изработи… Да скочиш в Бездната с Доверие – също е Тайна наука. Много хора, ако скочат в една пропаст голяма, ще умрат. Малкото орелче веднага скача и изработва, има го вродено, но… Борислав Борисов: Първият си полет? Елеазар Хараш: Да, да – така се ражда. Орелът владее Духовни неща: сила, концентрация, изненада. Това е свързано с нещо недостижимо. Някога в миналото си, той е поискал да достигне до нивото на боговете – не е успял. (Също неуспешен опит на боговете, ще обясня.) Но нещо не му е достигнало, но нещо е останало от този устрем и от неговата осанка – това е остатък от боговете, но не е влязъл в таз раса, защото не му е позволено. Защо? Допуснал е хищническа енергия, не Сила. Той вече от Сила е паднал в енергия – има разлика между енергия и Сила и той е станал енергия на убиец. Няма какво да прави при боговете, изпуснал е Любовта, нали. Но има нещо от Изначалното и затова той изглежда още царствена птица. Това е остатък и с това той се подхранва. Бог не му я отнема, и боговете, за да не се отчае, защото може да заприлича на кокошка – шегувам се. Борислав Борисов: Точно това щях да попитам. На практика това, че той е станал хищник, е неговото падение? Елеазар Хараш: Там е неговото падение. В момента, в който е решил да напада, защото Любовта е друг подход, нали. Иначе той е поискал да проникне в Неизследимото, където са боговете. Той знае, че там има Тайна, нали. Но не му е било позволено да се взира в Бога, макар и голяма концентрация, голяма съсредоточеност, Дух, обаче не му е позволено. Той е Същество, докоснато от Древното време, даже епично Същество. И даже той е повече Дух, отколкото птица. Изглежда на птица, но повече е Дух, подобно на котката. В него има Древна мълниеносна енергия. Енергията му е като стрела. Но е допуснал голяма грешка – не е могъл да осмисли енергията на Любовта и да я превърне в Чиста Сила на Любовта, тогава щял да се върне в Боговете, но някога ще се върне. Защото той, както славея, има спомен за Висшия свят, нали. Станал е хищна птица, разрушителна, и бил изпъден. И сега има само полет нависоко, но не там, където трябва. Древно предание казва, че който посегне на орел или на гнездото му, ще осакатее с тежка участ. А орелът никога не прави излишни полети, никога не прави лов без предвидливост. Има могъщо зрение, в очите му има над един милион зрителни клетки. Кажи? Борислав Борисов: Може би е добре да вметнем и един коментар за това, че орелът е единственото животно на планетата, което може да гледа слънцето по пладне, без това да увреди зрението му. Елеазар Хараш: Това е така, защото вътре в него има слънце. И той може да устои, защото, ако нямаше… Обаче той няма цялото слънце в себе си, за което говорихме, нали. Толтеките го наричат своя Бог, Орела, на техния език Куаотли. Говорил съм други неща много по-дълбоки за Орела от Атлантска гледна… Значи, голямо е Учението за Орела. Даже в лекциите съм говорил за Третото крило на Орела – друга голяма Тайна. То там е, ще ти кажа какво означава: това не е известното и не е неизвестното – а това е Неведомото, това, което не се води с нищо. Известното може да бъде познато, неизвестното донякъде, Неведомото няма никакъв шанс; Бог, т.е. не се води с никой. Бог… там е много Дълбока идеята за Бога…

Из ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ЧИСТОТО СЪЗНАНИЕ

Интервюта с Елеазар Хараш през 2016 г.

Варна, 2020 г.

Орелът се смята за първото същество, което е последвало Боговете в огъня на Древното Изпитание. След орела, второто същество, което влязло в огъня, е ягуарът. Тези две смели създания дръзнали пред Великата Тайна да се хвърлят в свещените пламъци. Преди тях е имало само две същества, които са се хвърлили в този огън. И едното от тях станало Слънце, а второто (с малко колебания), но когато видяло първото, и то скочило, и станало Луна. Орелът лети не в пространството, а в Енергия. Орелът вижда всичко, което се случва в този свят. Орелът, борът, езерото са деца на Великата Тайна. Орелът е израз и символ на Слънцето. Орелът се е смятал за Древна Свещена птица – високо извисена. Орелът е птицата, която лети близо до Върховното Същество – Слънцето. Ние сме единни с живота, както орелът и небето. Някои сибирски народи, свързват Орела с най-висшето Създание – с Твореца на Светлината. Издигналият се на голяма височина Орел, се възприема като: превъзмогналият преходното, достигналият безсмъртие и завърналият се в своето Праначало. В много култури Орелът с плячка символизира пожертването на низшите сили и възникването на един по-висш порядък на живота. Според Древното Предание еленът, ягуарът са били измежду първите сътворени същества.

Из ИНДИАНСКАТА МЪДРОСТ

Елеазар Хараш (Съставител) Варна, 2020 г.

 
Телефон: +359 (0) 89 367 1690 / +359 (0) 52 301 477
                Имейл: info@artaramonaidara.com