Морски Камъчета

Миниатюри на картини на Арамон Айдара върху морски камъчета.

ОКОТО НА СЪРЦЕТО

ДУХОВНА ЧИСТОТА

Постоянна изложба на Арамон в център Хармония, гр. Варна.
Адрес: Ул. Студентска 1А, гр. Варна.
Телефон: +359 (0) 89 367 1690
Имейл: info@artaramonaidara.com