Чаши

Можете да посетите и страницата ни

с чаши във Фейсбук.

ВЕЛИЧЕСТВЕНА ПРЕМЪДРОСТ

ИДЕЯ: Формула – АМОЛАХАР ЛАХИРА АХАВОТ – О, ВЕЛИЧЕСТВЕНА ПРЕМЪДРОСТ, ВЪВЕДИ МЕ В СКРИТОТО СИ СИЯНИЕ.

В човека има две сили – знание и Мъдрост. Знанието е развалената част от Истината, а Мъдростта е тази, която прониква и прозира в Духа, в Окото на Божественото видение. Шри Ауробиндо /Ел. Хараш 4.12.2012 г./ ЗАПАЛИ В СЕБЕ СИ СИЛАТА НА МЪДРОСТТА. ТОВА Е ПЛАМЪК. А ОНЗИ ВЪНШНИЯТ ПЛАМЪК Е САМО ДИМ, ПУШЕК И ИЛЮЗИЯ..С ВЪНШНИЯ СВЕТИЛНИК И МИЛИОНИ ГОДИНИ НЕ МОЖЕШ ДА РАЗПРЪСНЕШ МРАКА НА КАРМАТА. ВЪНШНОТО СИ ОСТАВА ПРЕХОДНО.. БОДХИДХАРМА Всички вие сте огледала в света, за да може да се отрази Божественият образ във вас. И вие няма какво да създавате нещата. Нещата трябва да се отразяват във вас. Отражение трябва да станете на БОЖЕСТВЕНОТО… ТОВА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ВИ.
Елеазар Хараш

ОБОЖЕСТВЯВАНЕ

ИДЕЯ – ОБОЖЕСТВЯВАНЕ – развиване на любовта, мъдростта и истината. Формула: ГОСПОДИ, БОЖЕ ПРЕВЪРНИ ЛЮБОВТА, МЪДРОСТТА И И СТИНАТА В МОЙ ВЕЧЕН ПЪТ.

Думата – ключ – АЙХАМА – символ на скрития Огън, Изначалното Единение, Изначалния Огън. ДРЕВНИЯТ КЛЮЧ – ТОВА, КОЕТО ТЕ ОБОЖЕСТВЯВА, КОЕТО ТИ ДАВА ДЪЛБОЧИНА. Формула: ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА СЕ СЛЕЯ С ТАЙНАТА НА ЖИВОТА.
Вградени – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 16 – най-силното число за защита. Идея на УЧИТЕЛЯ – квадратурата на кръга: за превръщането на човек в своята същност чрез работа с ума, сърцето, Душата и Духа. 

ЕДИНЕНИЕ

ИДЕЯ – ОБОЖЕСТВЯВАНЕ – развиване на любовта, мъдростта и истината. Формула: ГОСПОДИ, БОЖЕ ПРЕВЪРНИ ЛЮБОВТА, МЪДРОСТТА И И СТИНАТА В МОЙ ВЕЧЕН ПЪТ.

Думата – ключ – АЙХАМА – символ на скрития Огън, Изначалното Единение, Изначалния Огън. ДРЕВНИЯТ КЛЮЧ – ТОВА, КОЕТО ТЕ ОБОЖЕСТВЯВА, КОЕТО ТИ ДАВА ДЪЛБОЧИНА. Формула: ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА СЕ СЛЕЯ С ТАЙНАТА НА ЖИВОТА.

Вградени – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 16 – най-силното число за защита. Идея на УЧИТЕЛЯ – квадратурата на кръга: за превръщането на човек в своята същност чрез работа с ума, сърцето, Душата и Духа.

ОБОЖЕСТВЯВАНЕ

ИДЕЯ – ОБОЖЕСТВЯВАНЕ – развиване на любовта, мъдростта и истината. Формула: ГОСПОДИ, БОЖЕ ПРЕВЪРНИ ЛЮБОВТА, МЪДРОСТТА И И СТИНАТА В МОЙ ВЕЧЕН ПЪТ.

Думата – ключ – АЙХАМА – символ на скрития Огън, Изначалното Единение, Изначалния Огън. ДРЕВНИЯТ КЛЮЧ – ТОВА, КОЕТО ТЕ ОБОЖЕСТВЯВА, КОЕТО ТИ ДАВА ДЪЛБОЧИНА. Формула: ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА СЕ СЛЕЯ С ТАЙНАТА НА ЖИВОТА.
Вградени – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 16 – най-силното число за защита. Идея на УЧИТЕЛЯ – квадратурата на кръга: за превръщането на човек в своята същност чрез работа с ума, сърцето, Душата и Духа. 

ПРАВИЯТ ПЪТ

Слава на Слънцето! То засия в очите ми, освети сърцето ми, озари ума ми, изпълни душата ми със златен покой. И сякаш превърнах се в Слънчева същност. Ето на това Слънце се покланям. Нарекох Го Живото Слънце. Елеазар Хараш

ААРАЯВАРА – ДРЕВНАТА ЧИСТОТА /езика залихир/

ААРАЯВАРА – ДРЕВНАТА ЧИСТОТА. /езика залихир/
Радост, светлина.

ЧИСТОТА

ИДЕЯ: ААРАЯВАРА – на древния език Залихир със значение – древната Чистота, абсолютната неопетненост, с вградени числа – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 71 – Чистота, 16 – най-силното число за защита, числото за изхвърляне на Дявола от ума.

ПОКОЙ

ИДЕЯ: Формула – БОГ Е МОЯТ ПОКОЙ
Формула: В МОЯТА ДУША ЦАРУВА ЕДНО ВЕЛИКО СПОКОЙСТВИЕ.

МИСТИЧНО РАЗБИРАНЕ

ИДЕЯ: ДРЕВНА ФОРМУЛА – АХАЙРА ДАРИВА МАХАВАРИЯ – О, СКРИТОСТ, ДАЙ МИ МИСТИЧНО РАЗБИРАНЕ. *По-дълбокото значение: О, НЕВИДИМОСТ, ДАЙ МИ СЕБЕ СИ. *
Формула: ГОСПОДИ, ПОМОГНИ МИ ДА ОСЪЗНАЯ СВОЯТА БОЖЕСТВЕНА СЪЩНОСТ.

ИЗНАЧАЛНОТО АЗ

ИДЕЯ – ОЧИСТВАНЕ НА РАЗУМА, ТВОРЧЕСТВО, ВОЛЯ, СИЛА, БАЛАНС НА ИН И ЯН, ЦЯЛОСТНОСТ – ИЗНАЧАЛНОТО АЗ.
ФОРМУЛА: АНАХ АНАХЕРА ВАХАНА – /ватански език/ – Животът е Живот само чрез Теб. * по-дълбокото значение: Ти Си Жезълът на моята Истина. *

САМОПОЗНАНИЕ

ИДЕЯ – САМОПОЗНАНИЕ, Формула – АНХ АНАХАРА АМАХА / Бъди погълнат, за да оживееш./

БЕНУ – ЖАР – ПТИЦА – Това е единствената птица, постигнала Дълбоко Себепознание, защото тя завладяла себе си и Бог я превърнал в Огнена Птица, наречена Жар-Птица…
Бену е Мистична Птица, скрита в Космическото и Божието измерение на човешкото сърце. Този Феникс е осветена Птица, осветено Велико Същество; затова тя носи Мир, носи чисто Духовното – защото само Духовното, само Свещеното може да носи Мир. За да носиш Мир, трябва да си отвъд нещата и отвъд света. Това е Духовната природа, това е Свещената природа.
1.10.2013 г. Елеазар Хараш

ЦЯЛОСТНОСТ

ИДЕЯ: ФОРМУЛА – СЪРЦЕ ОТ ОГЪН, ДУША ОТ ПЛАМЪК, ДУХ ОТ МИСТЕРИЯ.

Елеазар Хараш

ЕВЕРА САНЗИ /ЗДРАВЕЙ СЛЪНЦЕ/

ИДЕЯ – Формула на ватански език от Учителя: ЕВЕРА САНЗИ /ЗДРАВЕЙ СЛЪНЦЕ/ СЛЪНЦЕТО – СИМВОЛ НА ДУХА У ЧОВЕКА и формула: ТАКА КАКТО МИСЛИ БОГ, ТАКА МИСЛЯ И АЗ.

Слава на Слънцето! То засия в очите ми, освети сърцето ми, озари ума ми, изпълни душата ми със златен покой. И сякаш превърнах се в Слънчева същност. Ето на това Слънце се покланям. Нарекох Го Живото Слънце.
Елеазар Хараш

БОГ Е МОЕТО СИЯНИЕ

ИДЕЯ – формула БОГ Е МОЕТО СИЯНИЕ.

Слава на Слънцето! То засия в очите ми, освети сърцето ми, озари ума ми, изпълни душата ми със златен покой. И сякаш превърнах се в Слънчева същност. Ето на това Слънце се покланям. Нарекох Го Живото Слънце.
Елеазар Хараш

АХОР ЗАРАМА – АЗ СЪМ ИСТИНАТА

ИДЕЯ: СВЕЩЕННО И ДЪЛБОКО БЕЗМЪЛВИЕ

АХОР ЗАРАМА – АЗ СЪМ ИСТИНАТА

Твоята Пробуденост, твоята Истинност – това е по-важно от всички науки и религии и от всички Писания…Бог в мен е по-дълбок от всички Свещени Писания, без изключение, няма изключение! Той е Важният.
Елеазар Хараш, 3 септември 2019 г.

АХАМ БРАХМА АСМИ: АЗ СЪМ ДУХ

Прочети повече

АХОР ААРА МАХАТАРИЯ – АЗ СЪМ СВРЪХМИСТЕРИЯ

ИДЕЯ: ФОРМУЛА – АХОР ААРА МАХАТАРИЯ – АЗ СЪМ СВРЪХМИСТЕРИЯ. ФОРМУЛА: БОГ Е МОЯТ ДРЕВЕН ПОГЛЕД.

ТОТ – БАЩАТА НА БОГОВЕТЕ

Прочети повече

ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ

ИДЕЯ – Формула: БОГ Е МОЯТ ПОКОЙ.

Елеазар Хараш

ИДЕЯ – Формула: ГОСПОДИ, НАУЧИ МЕ ДА ТЕ ЛЮБЯ ПОВЕЧЕ ОТ СЕБЕ СИ. – Щом обичаш някого, никога не можеш да го изгубиш, независимо дали го виждаш или не. Ти със своето съзнание си винаги с него и го подкрепяш. Учителя

ПРИ ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ НЕ СЕ ЦЕЛУВАТ, НЕ СЕ ПРЕГРЪЩАТ ХОРА, А СЕ ПРЕГРЪЩАТ ХРАМОВЕ. Елеазар Хараш

ТОТ – БАЩАТА НА БОГОВЕТЕ

Прочети повече

ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ

ИДЕЯ – Формула: БОГ Е МОЯТ ПОКОЙ.

Елеазар Хараш

ИДЕЯ – Формула: ГОСПОДИ, НАУЧИ МЕ ДА ТЕ ЛЮБЯ ПОВЕЧЕ ОТ СЕБЕ СИ. – Щом обичаш някого, никога не можеш да го изгубиш, независимо дали го виждаш или не. Ти със своето съзнание си винаги с него и го подкрепяш. Учителя

ПРИ ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ НЕ СЕ ЦЕЛУВАТ, НЕ СЕ ПРЕГРЪЩАТ ХОРА, А СЕ ПРЕГРЪЩАТ ХРАМОВЕ. Елеазар Хараш

БОГ Е МОЯТ ПОКОЙ

ИДЕЯ – Формула: 1.БОГ Е МОЯТ ПОКОЙ

2. В ДОЯТА ДУША ЦАРИ ЕДНО ВЕЛИКО СПОКОЙСТВИЕ.
Елеазар Хараш

АНГЕЛИТЕ

ИДЕЯ – ЧИСТАТА ДУХОВНОСТ /АНГЕЛИТЕ/, ЧИСТОТА – 71 и 3113. ААРАЯВАРА – ДРЕВНАТА ЧИСТОТА. /на езика залихир/

Прочети повече

ЧИСТАТА ДУХОВНОСТ / АНГЕЛ

ИДЕЯ – ЧИСТАТА ДУХОВНОСТ /АНГЕЛИТЕ/, ЧИСТОТА – 71 и 3113. ААРАЯВАРА – ДРЕВНАТА ЧИСТОТА. /на езика залихир/

ИДЕЯ – ЧИСТАТА ДУХОВНОСТ /АНГЕЛИТЕ/, ЧИСТОТА – 71 и 3113. ААРАЯВАРА – ДРЕВНАТА ЧИСТОТА. /на езика залихир/

За същността на ангелите

АНГЕЛЧЕ

ИДЕЯ – ЧИСТАТА ДУХОВНОСТ /АНГЕЛИТЕ/, ЧИСТОТА – 71 и 3113. ААРАЯВАРА – ДРЕВНАТА ЧИСТОТА. /на езика залихир/

ИДЕЯ – АНГЕЛИТЕ- РАДОСТ, СВЕТЛИНА, ЗАЩИТА.
Формула: – СВЕТЛИНА, РАДОСТ, ВИДЕЛИНА.
 

АНГЕЛ В КОСМОСА

ИДЕЯ – ЧИСТАТА ДУХОВНОСТ /АНГЕЛИТЕ/, ЧИСТОТА – 71 и 3113. ААРАЯВАРА – ДРЕВНАТА ЧИСТОТА. /на езика залихир/

ИДЕЯ – АНГЕЛИТЕ- РАДОСТ, СВЕТЛИНА, ЗАЩИТА.
Формула: – СВЕТЛИНА, РАДОСТ, ВИДЕЛИНА.

За същността на ангелите

АНГЕЛ-ОФАНИМ

Офанимите са духове на движението и посоката, когато те докоснат човека, пътят му придобива ново значение.

ИДЕЯ – ЧИСТАТА ДУХОВНОСТ /АНГЕЛИТЕ/, ЧИСТОТА – 71 И 3113. ААРАЯВАРА – ДРЕВНАТА ЧИСТОТА. /езика залихир/
 

АНГЕЛ – ОФАНИМ ВЪРХУ ДЕЛФИН

Офанимите са духове на движението и посоката, когато те докоснат човека, пътят му придобива ново значение.

ИДЕЯ – ЧИСТАТА ДУХОВНОСТ /АНГЕЛИТЕ/, ЧИСТОТА – 71 И 3113. ААРАЯВАРА – ДРЕВНАТА ЧИСТОТА. /езика залихир/ 

ВЕЛИКО СПОКОЙСТВИЕ

ИДЕЯ – Формула: БОГ Е МОЯТ ПОКОЙ.

Формула: В МОЯТА ДУША ЦАРУВА ЕДНО ВЕЛИКО СПОКОЙСТВИЕ.

ИДЕЯ – ААРАЯВАРА на древния език Залихир със значение – древната Чистота, абсолютната неопетненост, с вградени числа – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 71 – Чистота, 16 – най-силното число за защита, числото за изхвърляне на Дявола от ума.

АЗ СЪМ ОКЕАН ОТ СПОКОЙСТВИЕ

ИДЕЯ – Формула: БОГ Е МОЯТ ПОКОЙ.

Формула: В МОЯТА ДУША ЦАРУВА ЕДНО ВЕЛИКО СПОКОЙСТВИЕ.

ИДЕЯ – ААРАЯВАРА на древния език Залихир със значение – древната Чистота, абсолютната неопетненост, с вградени числа – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 71 – Чистота, 16 – най-силното число за защита, числото за изхвърляне на Дявола от ума.

СЛЪНЦЕ

ЕВЕРА САНЗИ /ЗДРАВЕЙ СЛЪНЦЕ/ СЛЪНЦЕТО – СИМВОЛ НА ДУХА У ЧОВЕКА и формула: ТАКА КАКТО МИСЛИ БОГ, ТАКА МИСЛЯ И АЗ.

Слава на Слънцето! То засия в очите ми, освети сърцето ми, озари ума ми, изпълни душата ми със златен покой. И сякаш превърнах се в Слънчева същност. Ето на това Слънце се покланям. Нарекох Го Живото Слънце.
Елеазар Хараш

ЖИВОТО СЛЪНЦЕ

ИДЕЯ – Слава на Слънцето! То засия в очите ми, освети сърцето ми, озари ума ми, изпълни душата ми със златен покой. И сякаш превърнах се в Слънчева същност. Ето на това Слънце се покланям. Нарекох Го Живото Слънце.

Елеазар Хараш

ИДЕЯ – ЧИСТАТА ДУХОВНОСТ /АНГЕЛИТЕ/, ЧИСТОТА – 71 И 3113. ААРАЯВАРА – ДРЕВНАТА ЧИСТОТА. /езика залихир/ Радост, светлина.

Лечебна сила има в песента щом докосне те ангелска Душа. Божествен полъх ще погали утруденото ти сърце ще те разтовари, приласкае, ободри ти само от сърце Го призови… Арамон Айдара

БЛАГОДАРНОСТТА

ИДЕЯ – ХАЯРАЯ /на древния език Залихир/ – Благодарността, Лицето на ДУШАТА. ХАЯРАЯ Е СЛУЖЕНЕ В СЪРЦЕТО, БОЖИЕ СЛОВО, СЪРЦЕВИНАТА НА ПЪТЯ, ОКОТО НА ПРОСТОРА. ДА СИ БЛАГОДАРЕН НЕ ЗА НЯКОИ НЕЩА, А ЗА ВСИЧКО – ТОВА Е ТАЙНА

БЛАГОДАРНОСТТА Е ЛЕКАРСТВОТО СРЕЩУ ЗЛОТО. ХАЯРАЯ Е СЪБРАНА ЧИСТА ЕСЕНЦИЯ, КОЯТО ОСЪЗНАВА СЕБЕ СИ.
ИДЕЯ – АЙ АОР АЛМАВАРИЯ – АЗ СЪМ ВЕЛИКА НЕУЯЗВИМОСТ. /на древния език Залихир/

ХАЯРАЯ

/на древния език Залихир/ – Благодарността

ИДЕЯ – ХАЯРАЯ /на древния език Залихир/ – Благодарността, Лицето на ДУШАТА. ХАЯРАЯ Е СЛУЖЕНЕ В СЪРЦЕТО, БОЖИЕ СЛОВО, СЪРЦЕВИНАТА НА ПЪТЯ, ОКОТО НА ПРОСТОРА. ДА СИ БЛАГОДАРЕН НЕ ЗА НЯКОИ НЕЩА, А ЗА ВСИЧКО – ТОВА Е ТАЙНА. БЛАГОДАРНОСТТА Е ЛЕКАРСТВОТО СРЕЩУ ЗЛОТО. ХАЯРАЯ Е СЪБРАНА ЧИСТА ЕСЕНЦИЯ, КОЯТО ОСЪЗНАВА СЕБЕ СИ.

ИДЕЯ – АЙ АОР АЛМАВАРИЯ – АЗ СЪМ ВЕЛИКА НЕУЯЗВИМОСТ. /на древния език Залихир/

ФОРМУЛА – БОГ Е МОЯТ ДРЕВЕН ПОГЛЕД

Бог е моят древен поглед

СЪВЪРШЕННА ПЪЛНОТА

ИДЕЯ – МЪЖКИЯТ И ЖЕНСКИЯТ ПРИНЦИП

Прочети повече

СЪВЪРШЕНСТВО

ИДЕЯ: ЦЯЛОСТНОСТ – ИСТИНАТА ТЕ ИСКА ЦЕЛИЯТ.
Е. Хараш

Формула – ГОСПОДИ, НАУЧИ МЕ ДА БЪДА ЦЯЛОСТЕН.
Формула – БОГ Е МОЯТА РАДОСТ.
РАДОСТ – Щом Слънцето изгрее в човешката Душа
няма зима, лете, вечно сияе Радостта…
Арамон 

СИЯНИЕ

ИДЕЯ – ЦЯЛОСТНОСТ – ИСТИНАТА ТЕ ИСКА ЦЕЛИЯТ. Е. Хараш

Формула – ГОСПОДИ, НАУЧИ МЕ ДА БЪДА ЦЯЛОСТЕН.
Формула – БОГ Е МОЯТА РАДОСТ.
РАДОСТ – Щом Слънцето изгрее в човешката Душа
няма зима, лете, вечно сияе Радостта…
Арамон

БЕЛИЯТ КОН – ТЪРСАЧЪТ НА ТАЙНИТЕ НА БЕЗКРАЙНОСТТА

Звуците на Делфините са ВИБРАЦИИ НА ДУШАТА.
Делфинът символизира поривът към един по-вътрешен свят и това означава, че хората трябва да преминат през много страдания и сълзи, за да се домогнат до дълбочината на своята душа. Делфинът произхожда от едно прастаро човечество, извървял е много дълъг път, много се е борил със злото и накрая е успял. Той е успял да превърне злата природа в свое вътрешно сияние, в своя радост, в свой рай. Основната идея, която делфините са разбрали, че тайната на самоотричането не е въпрос на техника или практика, а въпрос на дълбоко разбиране на душата. Това е процес на душата, а не на ума. 03,12,1997, Докато делфинът символизира търсене на тайните в подводните глъбини, то конят търси тайните в безкрайността. По тази причина белият кон не е вече кон. Той се трансформира в невидимия свят като една светеща енергия. Те се управляват от архангели. И конят, и делфинът са разбрали, че истинското жертвоприношение е процес навътре. Това означава, че този, който търси външни пътища, няма да узрее за пътя на ДАО и няма да узрее за сиянието на белия цвят, защото това сияние идва отвътре. Великият път е вътрешен и такъв е стремежът на белия кон, единство с небитието. * 6 септември 2016 г.
Елеазар Хараш

ДЕЛФИНИТЕ – ТЪРСАЧИТЕ НА ТАЙНИТЕ В ПОДВОДНИТЕ ГЛЪБИНИ

ИДЕЯ – ВРЪЗКА С ДУШАТА И ЕДИНСТВО С НЕБИТИЕТО

Делфинът символизира поривът към един по-вътрешен свят и това означава, че хората трябва да преминат през много страдания и сълзи, за да се домогнат до дълбочината на своята душа. Делфинът произхожда от едно прастаро човечество, извървял е много дълъг път, много се е борил със злото и накрая е успял. Той е успял да превърне злата природа в свое вътрешно сияние, в своя радост, в свой рай. Основната идея, която делфините са разбрали, че тайната на самоотричането не е въпрос на техника или практика, а въпрос на дълбоко разбиране на душата. Това е процес на душата, а не на ума. 03,12,1997, Докато делфинът символизира търсене на тайните в подводните глъбини, то конят търси тайните в безкрайността. По тази причина белият кон не е вече кон. Той се трансформира в невидимия свят като една светеща енергия. Те се управляват от архангели. И конят, и делфинът са разбрали, че истинското жертвоприношение е процес навътре. Това означава, че този, който търси външни пътища, няма да узрее за пътя на ДАО и няма да узрее за сиянието на белия цвят, защото това сияние идва отвътре. Великият път е вътрешен и такъв е стремежът на белия кон, единство с небитието. * 6 септември 2016 г.
Елеазар Хараш
ТЕЗИ, КОИТО СА ЗАПОМНИЛИ ЛЮБОВТА СА СТАНАЛИ ДЕЛФИНИ. ТЕЗИ, КОИТО СА ЗАБРАВИЛИ ЛЮБОВТА СА СТАНАЛИ АКУЛИ.
18.12.2020 г. Елеазар Хараш 

СЛЪНЧЕВ ДЕЛФИН

ТЕЗИ, КОИТО СА ЗАПОМНИЛИ ЛЮБОВТА СА СТАНАЛИ ДЕЛФИНИ. ТЕЗИ, КОИТО СА ЗАБРАВИЛИ ЛЮБОВТА СА СТАНАЛИ АКУЛИ.

18.12.2020 г. Елеазар Хараш

ЛЮБОВ И МЪДРОСТ

ИДЕИ – Стреми се към Мъдростта на Бога, да БЪДЕШ, а не да имаш.

Сай Баба, из “Вдъхновенна медицина”

ФОРМУЛА – ГОСПОДИ, НАУЧИ МЕ ДИШАМ ЛЮБОВ, А НЕ ВЪЗДУХ.
Истинското дишане е с Душата си. Делфините дишат така. Те владеят едно тайно дишане, което Тот го нарича сферично. Много дълбоко дишане. Дишане с Любов, дишане с душа. Така била изгубена Мер-ка-ба: Светлинното тяло.
Ел. Хараш

ШАМАНЪТ – СВЕЩЕННИЯТ ЧОВЕК

Прочети повече

ФОРМУЛА – СЪРЦЕ ОТ ОГЪН, ДУША ОТ ПЛАМЪК, ДУХ ОТ МИСТЕРИЯ

ИДЕЯ АХАМ БРАХМА АСМИ – АЗ СЪМ ДУХ

Прочети повече

МЕРКАБА

ИДЕЯ – МЕРКАБА / нашето първично безсмъртно тяло, нашето безвремие, нашата Пречиста, божествена Същност/

ЖИВОТ В БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ. На Меркаба принадлежат световете и измеренията. Енох: Меркаба е нашият първичен съюз с Великия Отец. Меркаба е първичното учение за Свободата. /Елеазар Хараш, 2.09.2008 г.
Щом спусне се надолу Любовта,
чрез музика се проявява неизменно Тя.
Кралицата, Която превръща в
„пеещи сърца” всички, до които се докосне
в Ранната Зора. Арамон

Любовта, Кралицата

Която превръща в „пеещи сърца” всички, до които се докосне в Ранната Зора

Прочети повече

ИДЕЯ – МЕРКАБА / нашето първично безсмъртно тяло, нашето безвремие, нашата Пречиста, божествена Същност/ – ЖИВОТ В БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ. На Меркаба принадлежат световете и измеренията. Енох: Меркаба е нашият първичен съюз с Великия Отец. Меркаба е първичното учение за Свободата. /Елеазар Хараш, 2.09.2008 г.
Щом спусне се надолу Любовта,
чрез музика се проявява неизменно Тя.
Кралицата, Която превръща в
„пеещи сърца” всички, до които се докосне
в Ранната Зора. Арамон

 
Телефон: +359 (0) 89 367 1690 / +359 (0) 52 301 477
                Имейл: info@artaramonaidara.com