БОГ Е МОЯТ ДРЕВЕН ПОГЛЕД

ИДЕЯ за развиване на интуицията, устойчивостта, духовната любов, което е свързано с третото око – 6 чакра – единството, за придобиване на лична сила, жизнерадостност и жертвеност; с вградени числа – 16 – най-силното число за защита, 435 – число което разрежда силата на разрушението, 999 . най-щастливото число. Това е единственото число, което може да излекува числото – шест шест шест.

ИДЕЯ – на езика Залихир – ААРАЯВАРА – Древната Чистота, Абсолютната неопетненост – най-добрата защита. За очистване, изцеление, усилване на дълбочината, за жизнерадостност и духовно равновесие, благоговейно отношение към нещата, идващо от разбирането, че има само една Воля в света – Божията, повишава съпротивителната душевна сила, прогонва заслепявания и мъката. Съзерцаването на картината способства за идейното възприятие на нещата, за придобиване специфична любов към Словото, любов към Бога, безкритичност към себе си и другите, за развиване на творческата и лична сила, за баланс на ин и ян енергията, способства за преработване на чувствата и преживяванията.

Постоянна изложба на Арамон в център Хармония, гр. Варна.
Адрес: Ул. Студентска 1А, гр. Варна.
Телефон: +359 (0) 89 367 1690
Имейл: info@artaramonaidara.com