Книги

10 лв.

Загатване – стихосбирка на Арамон Айдара с картини

ЗАЗОРЯВАНЕ
Зора се чудна зазорява
Зора на Новия Живот.
С поезия и с краски вдъхновява,
с радостта на веселия тон.

Предавам на всички аромата
на пролетния пъстър хор:
картини, идващи направо от Душата
– на Природата от Святия ѝ Трон.

Споделям с вас трапезата богата
– Небето слязло на Приказния кон.
С нея всички ви дарявам
и с усмивка поздравявам.

10 лв.

Книга за мандалите и янтрите, тяхната употреба и съзнателна работата с тях, извадки и превод от Сан Лайт на Арамон Айдара.
Най – чистата храна дар от Слънцето е тя: чисти мисли, чувства и дела.
Арамон
 
Детска книжка – стихове по дни, цветове, планетни влияния. рецепти, молитва – ново отношение и подход към храната и храненето./по Учителя/

10 лв.

Е-книга

Кратък обзор на основните седем чакри и тяхната взаимовръзка с цветове, тонове, аромати, камъни, енергийни меридиани, жлези с вътрешна секреция, мантри. Дадени са методи за развиване и хармонизиране на всяка чакра.

Посвещавам на Благият ни Учител, на брат Елеазар, на целият род Димкови, на всички видими и невидими помагачи, с дълбок поклон и Благодарност!
ARAMON


Стихосбирката се издава по случай 125-годишнината от рождението на Петър Димков.

 
Телефон: +359 (0) 89 367 1690 / +359 (0) 52 301 477
                Имейл: info@artaramonaidara.com