Чакри

Спирала Муладхара

СПИРАЛА СПЕЦИАЛНО ЗА ИЗЧИСТВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ПЪРВА ЧАКРА

Прочети повече

Спирала Свадхистана

СПИРАЛА СПЕЦИАЛНО ЗА ИЗЧИСТВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ВТОРА ЧАКРА

Прочети повече

Спирала Манипура

СПИРАЛА СПЕЦИАЛНО ЗА ИЗЧИСТВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ТРЕТА ЧАКРА

Прочети повече

Спирала Анахата

СПИРАЛА СПЕЦИАЛНО ЗА ИЗЧИСТВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ЧЕТВЪРТА ЧАКРА

Прочети повече

Спирала Вишудха

СПИРАЛА СПЕЦИАЛНО ЗА ИЗЧИСТВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ПЕТА ЧАКРА

Прочети повече

Спирала Аджна

СПИРАЛА СПЕЦИАЛНО ЗА ИЗЧИСТВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ШЕСТА ЧАКРА

Прочети повече

Спирала Сахасрара

СПИРАЛА СПЕЦИАЛНО ЗА ИЗЧИСТВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА СЕДМА ЧАКРА

Прочети повече

МОДЕЛ ЗА СЪРДЕЧНАТА ЧАКРА

Сърцето ми е топло,
изпълнено е с блага мекота,
независимо обекта
от мен извира Любовта…
Изпълнен съм с целебна сила
с отдайност в обичта
към себе си и другите…
Себе си ценя…
Наслаждавам се спокойно
на Уникалността…
Обичам и любим съм,
неуязвим съм във света…
Приемам всичко
от добрата му страна…
Силен съм , за да живея
в Благоразумността…
Живея във Единство
от Хармония и Красота.
ОМЪ
Арамон

 
Телефон: +359 (0) 89 367 1690 / +359 (0) 52 301 477
                Имейл: info@artaramonaidara.com