Магнити

Можете да посетите и страницата ни

с магнити във Фейсбук.

НАВИГАЦИОНЕН ИЗГРЕВ

магнит с дължина на вълната 220 – 250

Прочети повече

12 ТИ СЛОЙ ДНК – БОЖЕСТВЕНИЯТ

Прочети повече

ХАЯРАЯ /на древния език Залихир/ – Благодарността

магнит с дължина на вълната 220 – 250

Лицето на ДУШАТА. ХАЯРАЯ Е СЛУЖЕНЕ В СЪРЦЕТО, БОЖИЕ СЛОВО, СЪРЦЕВИНАТА НА ПЪТЯ, ОКОТО НА ПРОСТОРА. ДА СИ БЛАГОДАРЕН НЕ ЗА НЯКОИ НЕЩА, А ЗА ВСИЧКО – ТОВА Е ТАЙНА.
БЛАГОДАРНОСТТА Е ЛЕКАРСТВОТО СРЕЩУ ЗЛОТО. ХАЯРАЯ Е СЪБРАНА ЧИСТА ЕСЕНЦИЯ, КОЯТО ОСЪЗНАВА СЕБЕ СИ.

ЗДРАВЕЙ СЛЪНЦЕ

магнит с дължина на вълната 220 – 250

Има ли нещо по-гальовно от Тебе,
Слънце мое, мило Едно?!
Ти грееш вътре във мене
и отвънка всичко расте.
Всяка Твоя недоловима милувка
мека топлинка е в мойто сърце.
Всеки допир в Твойта прегръдка
с живот ме изпълва – река и море.
Трепетно в неподвижност заставам:
полъхът нежен никога да не спре.
И политам окрилена към Тебе,
подета от Твоите лъчисти ръце.
Разтварям се, с Тебе се сливам,
стихва дъхът ми и пулсът ми спира.
С целувка Любовта си изливаш,
превръщам се в Светлина
прозрачно – щастлива…
Арамон Айдара

ШРИ ЯНТРА МАНДАЛ

магнит с дължина на вълната 220 – 250

Прочети повече

АМОЛАХАР ЛАХИРА АХАВОТ

О, ВЕЛИЧЕСТВЕНА ПРЕМЪДРОСТ, ВЪВЕДИ МЕ В СКРИТОТО СИ СИЯНИЕ.

магнит с дължина на вълната 220 – 250

ИДЕЯ: Формула – АМОЛАХАР ЛАХИРА АХАВОТ – О, ВЕЛИЧЕСТВЕНА ПРЕМЪДРОСТ, ВЪВЕДИ МЕ В СКРИТОТО СИ СИЯНИЕ.
В човека има две сили – знание и Мъдрост. Знанието е развалената част от Истината, а Мъдростта е тази, която прониква и прозира в Духа, в Окото на Божественото видение. Шри Ауробиндо /Ел. Хараш 4.12.2012 г./ ЗАПАЛИ В СЕБЕ СИ СИЛАТА НА МЪДРОСТТА. ТОВА Е ПЛАМЪК. А ОНЗИ ВЪНШНИЯТ ПЛАМЪК Е САМО ДИМ, ПУШЕК И ИЛЮЗИЯ..С ВЪНШНИЯ СВЕТИЛНИК И МИЛИОНИ ГОДИНИ НЕ МОЖЕШ ДА РАЗПРЪСНЕШ МРАКА НА КАРМАТА. ВЪНШНОТО СИ ОСТАВА ПРЕХОДНО.. БОДХИДХАРМА Всички вие сте огледала в света, за да може да се отрази Божественият образ във вас. И вие няма какво да създавате нещата. Нещата трябва да се отразяват във вас. Отражение трябва да станете на БОЖЕСТВЕНОТО… ТОВА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ВИ.
Елеазар Хараш

ЕСЕННА ПРИКАЗКА

магнит с дължина на вълната 220 – 250

НЕУЛОВИМОТО, НЕЗРИМОТО…

Каквото и да възпявам:
морето, гората, полята, цветята;
който и да ме вдъхновява:
поетът, музиката, книжата,
неуловимо присъстваш само ТИ.

„Докосвам се”, зървам..,
но нищо не виждам
и нищо не съществува
само Незримото – Създателю, Ти!
…Той със Своите краски рисува.
Арамон Айдара

СЪВЪРШЕНСТВО

магнит с дължина на вълната 220 – 250

ИДЕЯ: ЦЯЛОСТНОСТ – ИСТИНАТА ТЕ ИСКА ЦЕЛИЯТ. Е. Хараш
Формула – ГОСПОДИ, НАУЧИ МЕ ДА БЪДА ЦЯЛОСТЕН.
Формула – БОГ Е МОЯТА РАДОСТ.
РАДОСТ – Щом Слънцето изгрее в човешката Душа
няма зима, лете, вечно сияе Радостта…
Арамон

 
Телефон: +359 (0) 89 367 1690 / +359 (0) 52 301 477
                Имейл: info@artaramonaidara.com