Подложки за чаши

Можете да посетите и страницата ни

с подложки за чаши във Фейсбук.

АХАМ БРАХМА АСМИ 1

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – Върховното изречение е методът, средството за познаване на Брахман…. АХАМ БРАХМА АСМИ: АЗ СЪМ ДУХ. Всеки, който повтаря тази формула (според великия Учител, върха на древноиндийската Мъдрост, Яджнавалкия), или само ОМ – това, разбира се, милиони пъти – това постига освобождение и от сътворените светове, и от несътворените, защото Брахман е по-дълбок. Това изречение, АЗ СЪМ ДУХ, унищожава корените. Ще обясня… Унищожава и злите, и добрите карми, защото и доброто е невежество, и злото е невежество – Любовта е нещо съвсем друго. Унищожава всички натрупани действия. Който постоянно изучава върховното изречение, АЗ СЪМ БРАХМАН, той ще бъде очистен с Огън, с Вятър, със Слънце и с Дух. Тези, които знаят Истината, са безмълвни.
Изречението АЗ СЪМ БРАХМАН, или АЗ СЪМ ДУХ, това изречение постоянно пролива поток от нектар, без изключение! Истината е Безмълвие – и Брахман я открива вътрешно, безмълвно. Много просто: Истината е Неговата природа. Това, което трябва да се търси, най-скъпоценното, най-съкровеното, най-тънкото – това е Брахман, това е чистият Дух, това е Бог. Брахман е Вечно Несътворена Реалност.
Из учението за Брахма, Учението за Великия Дух, Елеазар Хараш,
YouTube: Елеазар Хараш: При догоните е съхранено Свещенното Начало (ЛЕКЦИЯ)

АХАМ БРАХМА АСМИ – ГЛАВА ОРЕЛ

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – Върховното изречение е методът, средството за познаване на Брахман…. АХАМ БРАХМА АСМИ: АЗ СЪМ ДУХ. Всеки, който повтаря тази формула (според великия Учител, върха на древноиндийската Мъдрост, Яджнавалкия), или само ОМ – това, разбира се, милиони пъти – това постига освобождение и от сътворените светове, и от несътворените, защото Брахман е по-дълбок. Това изречение, АЗ СЪМ ДУХ, унищожава корените. Ще обясня… Унищожава и злите, и добрите карми, защото и доброто е невежество, и злото е невежество – Любовта е нещо съвсем друго. Унищожава всички натрупани действия. Който постоянно изучава върховното изречение, АЗ СЪМ БРАХМАН, той ще бъде очистен с Огън, с Вятър, със Слънце и с Дух. Тези, които знаят Истината, са безмълвни.
Изречението АЗ СЪМ БРАХМАН, или АЗ СЪМ ДУХ, това изречение постоянно пролива поток от нектар, без изключение! Истината е Безмълвие – и Брахман я открива вътрешно, безмълвно. Много просто: Истината е Неговата природа. Това, което трябва да се търси, най-скъпоценното, най-съкровеното, най-тънкото – това е Брахман, това е чистият Дух, това е Бог. Брахман е Вечно Несътворена Реалност.
Из учението за Брахма, Учението за Великия Дух, Елеазар Хараш,
YouTube: Елеазар Хараш: При догоните е съхранено Свещенното Начало (ЛЕКЦИЯ)

ШРИ ЯНТРА МАНДАЛ

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – ХАЯРАЯ /на древния език Залихир/ – Благодарността, Лицето на ДУШАТА. ХАЯРАЯ Е СЛУЖЕНЕ В СЪРЦЕТО, БОЖИЕ СЛОВО, СЪРЦЕВИНАТА НА ПЪТЯ, ОКОТО НА ПРОСТОРА. ДА СИ БЛАГОДАРЕН НЕ ЗА НЯКОИ НЕЩА, А ЗА ВСИЧКО – ТОВА Е ТАЙНА
БЛАГОДАРНОСТТА Е ЛЕКАРСТВОТО СРЕЩУ ЗЛОТО. ХАЯРАЯ Е СЪБРАНА ЧИСТА ЕСЕНЦИЯ, КОЯТО ОСЪЗНАВА СЕБЕ СИ.

ОМ – Звучащата Тишина

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – ЗВУЧАЩАТА ТИШИНА, ЕДИНСТВО , БЕЗКРАЙНОСТ, ЧИСТО СЪЗНАНИЕ.
ФОРМУЛА: КЪДЕТО Е ГОСПОД, ТАМ СЪМ И АЗ.
ЗАПОВЕД: НИКОГА НЕ НАРУШАВАЙ БЕЗКРАЯ В СЕБЕ СИ. /МЕЛХИСЕДЕК
Ом е това, което се назовава „Безкрайното”.
Който се посвещава на Ом, се посвещава на Безкрайното, той се посвещава на Брахман.
Боговете в древността победили демоните не чрез силата си, а чрез Ом.
Който проникне в Ом, в Брахман, става безсмъртен.
Ом е най-древният химн на единството.
Ом изпълва човека с древност и единство.
Ом – този звук е безсмъртен и безстрашен. Когато боговете победили асурите (демоните), то е защото те се уловили за Ом и така удържали победата.
Убежището е в този безсмъртен и безстрашен звук. Звукът Ом е създателят на опората.
Ом е древното име, универсалното име на Брахман. Ом е отиване при Брахман – върховното тайно Същество.
Ом е символ на чистото съществувание. Освен това Ом не е дума – тя е нематериален звук; тя е мистичен звук.
Ом е тайна отвъд словото и отвъд света, отвъд азбуките.
Ом – това е всъщност звучащата Тишина. Това е вътрешно звучене, а не физическо. Това е вътрешно, несътворено звучене.
Ом е самото начало на звуците, но самата тази сричка не е звук.
Ом е владетел на трите свята: външния, тънкия (т.е. духовния) и непроявения.
Ом е синтез на най-тънката и всепроникваща сила.
Ом, това е звукът на Пустотата, звукът на Безкрая.
Който не познава пранава, казва Яджнавалкия (пранава е друго название на Ом или Аум); който не познава пранава, т.е. Ом, словото му и животът му са поразени, думите му са човешки.
Ом е най-древният и божествен меч срещу злото.
Който познава Ом, той става разрушител на тъмнината.
Ом е връзка с боговете и поради това Ом е освободител.
Ом е царският път към Брахман. Това е пречистият поток от духовност.
Ом е отвъд вселената, отвъд боговете, отвъд разума, защото Ом е бащата на всичко това.
Това Ом работи за нас неуловимо и всичко това става в чистото безмълвие.
Ом е ключът към изначалност. Ом е най-древното и кратко благовестие. Тази сричка е жива част от великия древен Брахман и затова тя е повече от дума, повече от сричка, повече от слово. И тя означава завръщане в Брахман чрез повторение.
Казват мъдреците на Упанишадите: Ом е оръжие; Ом е упование.
Това Прасъщество ОМ може да оживява във всякакъв вид мрак, няма значение каква е неговата степен. Запомнете тази идея!
Ом – това е Брахман. Това е всичко. Това е мистиката на единството.
6.4.2010 г. Елеазар Хараш

ХАЯРАЯ /на древния език Залихир/ – Благодарността

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – ХАЯРАЯ /на древния език Залихир/ – Благодарността, Лицето на ДУШАТА. ХАЯРАЯ Е СЛУЖЕНЕ В СЪРЦЕТО, БОЖИЕ СЛОВО, СЪРЦЕВИНАТА НА ПЪТЯ, ОКОТО НА ПРОСТОРА. ДА СИ БЛАГОДАРЕН НЕ ЗА НЯКОИ НЕЩА, А ЗА ВСИЧКО – ТОВА Е ТАЙНА
БЛАГОДАРНОСТТА Е ЛЕКАРСТВОТО СРЕЩУ ЗЛОТО. ХАЯРАЯ Е СЪБРАНА ЧИСТА ЕСЕНЦИЯ, КОЯТО ОСЪЗНАВА СЕБЕ СИ.

ААЙРА РАМОН – ЕЛА В СЕБЕ СИ, В ДРЕВНОСТТА СИ, В СЪЩНОСТТА СИ

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – ААЙРА РАМОН – ЕЛА В СЕБЕ СИ, В ДРЕВНОСТТА СИ, В СЪЩНОСТТА СИ.
ФОРМУЛА: 1. О, ДРЕВНИЙ, ВОДИ МЕ ВСЯКОГА КЪМ СВОЯТА НЕЗНАЙНОСТ.
2. ГОСПОДИ, ЗОВИ МЕ ВИНАГИ В СЕБЕ СИ.

БЕХАРАТ- ПТИЦАТА С ОГНЕНИТЕ ОЧИ НА СВОБОДАТА

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – САМОПОЗНАНИЕ – БЕХАРАТ- ПТИЦАТА С ОГНЕНИТЕ ОЧИ НА СВОБОДАТА.
ЖАР – ПТИЦАТА – Това е единствената птица, постигнала Дълбоко Себепознание, защото тя завладяла себе си и Бог я превърнал в Огнена Птица, наречена Жар-Птица…
Тя е Мистична Птица, скрита в Космическото и Божието измерение на човешкото сърце. Този Феникс е осветена Птица, осветено Велико Същество; затова тя носи Мир, носи чисто Духовното – защото само Духовното, само Свещеното може да носи Мир. За да носиш Мир, трябва да си отвъд нещата и отвъд света. Това е Духовната природа, това е Свещената природа.

АХОР ЗАРАМА – АЗ СЪМ ИСТИНАТА

МАНДАЛ

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – ФОРМУЛА: 1.АХОР ЗАРАМА – АЗ СЪМ ИСТИНАТА.
2. ГОСПОДИ, НАУЧИ МЕ ДА ГОВОРЯ САМО ЧИСТАТА ИСТИНА.
Уединението е Истина без раздвояване.
Познаването на Висшата Истина в уединение превъзхожда всяко знание.
Съблюдаването на Истината е по-високо от всички практики.
Елеазар Хараш

ХАРАЗАР – КЛЮЧЪТ

НАЙ-ВЪТРЕШНИЯТ КЛЮЧ НА ЖИВОТА

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – НАЙ-ВЪТРЕШНИЯТ КЛЮЧ НА ЖИВОТА.
ИДЕЯ – ХАРАЗАР – КЛЮЧЪТ – ФОРМУЛИТЕ СА КЛЮЧЪТ НА ЖИВОТА… БУКВИТЕ са ИДЕИ – истински СИЛИ.
ВСЯКА буква, ВСЯКО слово е ОТДЕЛЕН ДУХ,
а ЧИСТОТАТА прави Словото МОГЪЩО.
Повтарянето на формулите е натрупване на АКТИВНА ПСИХИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, която се сгъстява от концентрацията ни по време на медитация/ молитва.
Така се създава една ОГНЕНА СРЕДА на бързи вибрации, в която духовните атоми на злото не могат да виреят.
Учителят казва:”С човешки усилия не се постигат нечовешки работи. Нужен е СВЕЩЕН ТРУД.” Този по-висш труд представлява системата на работата с формулите…
МОЛИТВАТА – ЕТО ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА СВЕТА. МОЛИТВАТА Е ВЯРА, КОЯТО ДЕЙСТВА ЧРЕЗ ЛЮБОВ. МОЛИТВАТА Е ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО НА ЧОВЕКА. МОЛИТВАТА Е ОГНЕНОТО ТИ ОРЪЖИЕ, ПРИЯТЕЛЮ.
Е.Хараш

ХАРИТОРХ – ИЗВЪРШИТЕЛЯТ

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – ХАРИТОРХ – ИЗВЪРШИТЕЛЯТ, ЕДИНСТВЕННИЯТ ДЕЙСТВАЩ, ОКОНЧАТЕЛНОТО МЪДРОДЕЙСТВИЕ.
ФОРМУЛА: ГОСПОДИ БОЖЕ, НАУЧИ МЕ ДА ИМАМ ПРАВИЛНИ И СПЕЦИАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВСИЧКО.
ЧИСТИЯТ ДЕЙСТВА, НО НЕ ИЗВЪРШВА. САМО БОГ Е МОЖЕЩОТО ДЕЙСТВИЕ. БЪДИ ВСЯКОГА СЪКРОВЕННОДЕЙСТВАЩ.
Ел. Хараш
ЗАПАЛИ В СЕБЕ СИ СИЛАТА НА МЪДРОСТТА. ТОВА Е ПЛАМЪК. Бодхидхарма

АЛДАРОТОР – ПРЕМЪДРОСТ

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – АЛДАРОТОР – ПРЕМЪДРОСТ /Мъдростта е тази, която прониква и прозира в Духа, в Окото на Божественото видение. Шри Ауробиндо / ЗАПАЛИ В СЕБЕ СИ СИЛАТА НА МЪДРОСТТА. ТОВА Е ПЛАМЪК. Бодхидхарма/
МЪДРОСТТА Е ПО-ДЪЛБОКА ОТ СЪБИТИЯТА. ТЯ ГИ ПРЕВЪЗХОЖДА.
Елеазар Хараш, 13.11. 2020 г.
ФОРМУЛА: АМОЛАХАР ЛАХИРА АХАВОТ –
О, ВЕЛИКА ПРЕМЪДРОСТ ВЪВЕДИ МЕ В СКРИТОТО СИ СИЯНИЕ.

АРАЯВАРА

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – ААРАЯВАРА – ДРЕВНАТА ЧИСТОТА, АБСОЛЮТНАТА НЕОПЕТНЕНОСТ. ВЪТРЕШНА ЯСНОТА. Числа – 3113 и 71
ФОРМУЛА: 1. БОГ Е МОЯТА ЧИСТОТА.
2. ГОСПОДИ БОЖЕ, НАУЧИ МЕ ДА ПРИДОБИЯ СТРАХОТНА И МИСТИЧНА ЧИСТОТA.

ЗАРАХИРА – ИЗВИСЯВАНЕ, УМЕНИЕТО ДА СИ НАД СЪБИТИЯТА

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – ЗАРАХИРА – ИЗВИСЯВАНЕ, УМЕНИЕТО ДА СИ НАД СЪБИТИЯТА.

АХАРА – ВЪРНИ СЕ, СЪБУДИ ЦЕНТЪРА СИ

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – АХАРА – ВЪРНИ СЕ, СЪБУДИ ЦЕНТЪРА СИ.
ИДЕЯ ОТ УЧИТЕЛЯ КВАДРАТУРАТА НА КРЪГА – ПЪТЯ НА УЧЕНИКА.

ВИНАГИ Е ВАЖНО НЕ КАКВО СЕ СЛУЧВА, А СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЗНАНИЕТО

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ДУХЪТ ТИ Е ДАДЕН, ЗА ДА СЛОМИШ БУРЯТА

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

АЛТАХАМА АЗАРА – ЧИСТОТО ДЕЙСТВИЕ

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – АЛТАХАМА АЗАРА – ЧИСТОТО ДЕЙСТВИЕ
ЧИСТИЯТ ДЕЙСТВА, НО НЕ ИЗВЪРШВА. САМО БОГ Е МОЖЕЩОТО ДЕЙСТВИЕ. БЪДИ ВСЯКОГА СЪКРОВЕННОДЕЙСТВАЩ.
Ел. Хараш

БОГ Е ЛЮБОВ ПРИ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

АХИРАЯ – ВОЛЯ

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – АХИРАЯ – ВОЛЯ
Ако човек иска да се моли, да се моли единствено за Волята Божия и за нищо друго. Така всичко ще му се даде…
Човек нищо не трябва да търси – нито познание, нито знание, нито съкровенност, нито смирение, нито покой , а единствено ВОЛЯТА БОЖИЯ.
М. Екхарт

Въпросът за квадратурата на кръга е разрешен още в Древността от Великите Посветени. Те са извлекли от кръга силата на квадрата. Квадратът- това са 4 те опорни точки в Пътя на развитието на човека. ТЕЗИ ОПОРНИ ТОЧКИ СА – УМЪТ, СЪРЦЕТО, ДУШАТА И ДУХЪТ. КОГАТО ТЕ СЕ РАЗВИЯТ В НАЙ-ВИСШАТА СИ СТЕПЕН, ТЕ СЕ ДИНАМИЗИРАТ И ЧОВЕКЪТ НАПУСКА КВАДРАТЪТ, ЗА ДА СЕ ЗАВЪРНЕ В КРЪГА. КРЪГЪТ СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ НАЙ-ЧИСТАТА И ДИНАМИЧНА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ КОЯТО ЧОВЕК СЕ СЛИВА С ТАЙНАТА НА ЖИВОТА .

ВСЕ ЕДНО Е ДАЛИ СЛЪНЦЕТО СВЕТИ, БОГ ВСЯКОГА СВЕТИ

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – ВСЕ ЕДНО Е ДАЛИ СЛЪНЦЕТО СВЕТИ, БОГ ВСЯКОГА СВЕТИ.
ФОРМУЛА:

1. БОГ Е МОЯТА СВЕТЛИНА.
2. БОГ Е МОЕТО СИЯНИЕ.

ААРАЯВАРА – ДРЕВНАТА ЧИСТОТА

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – ААРАЯВАРА – ДРЕВНАТА ЧИСТОТА, АБСОЛЮТНАТА НЕОПЕТНЕНОСТ. ВЪТРЕШНА ЯСНОТА. Числа – 3113 и 71
ФОРМУЛА: 1. БОГ Е МОЯТА ЧИСТОТА.
2. ГОСПОДИ БОЖЕ, НАУЧИ МЕ ДА ПРИДОБИЯ СТРАХОТНА И МИСТИЧНА ЧИСТОТА.

АХОР ЗАРАМА – АЗ СЪМ ИСТИНАТА (OРЕЛ)

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – ФОРМУЛА: 1.АХОР ЗАРАМА – АЗ СЪМ ИСТИНАТА.
2. ГОСПОДИ, НАУЧИ МЕ ДА ГОВОРЯ САМО ЧИСТАТА ИСТИНА.
Уединението е Истина без раздвояване.
Познаването на Висшата Истина в уединение превъзхожда всяко знание.
Съблюдаването на Истината е по-високо от всички практики.
Елеазар Хараш

БОГ Е МОЯТА ЧИСТОТА

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – ЧИСТОТАТА Е В ТОВА – ПОСТОЯННО ДА ПОМНИШ БОГА.
ФОРМУЛА: 1. ГОСПОДИ БОЖЕ, НАУЧИ МЕ ДА ПРИДОБИЯ СТРАХОТНА И МИСТИЧНА ЧИСТОТА.
2. БОГ Е МОЯТА ЧИСТОТА.
ЧИСЛА ЗА ЧИСТОТА – 71 И 3113 /ААРАЯВАРА/

ОМЪ – ЗВУЧАЩАТА ТИШИНА 2

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

ИДЕЯ – ЗВУЧАЩАТА ТИШИНА, ЕДИНСТВО, БЕЗКРАЙНОСТ, ЧИСТО СЪЗНАНИЕ.
ФОРМУЛА: КЪДЕТО Е ГОСПОД, ТАМ СЪМ И АЗ.
ЗАПОВЕД: НИКОГА НЕ НАРУШАВАЙ БЕЗКРАЯ В СЕБЕ СИ. /МЕЛХИСЕДЕК
Ом е това, което се назовава „Безкрайното”.
Който се посвещава на Ом, се посвещава на Безкрайното, той се посвещава на Брахман.
Боговете в древността победили демоните не чрез силата си, а чрез Ом.
Който проникне в Ом, в Брахман, става безсмъртен.
Ом е най-древният химн на единството.
Ом изпълва човека с древност и единство.
Ом – този звук е безсмъртен и безстрашен. Когато боговете победили асурите (демоните), то е защото те се уловили за Ом и така удържали победата.
Убежището е в този безсмъртен и безстрашен звук. Звукът Ом е създателят на опората.
Ом е древното име, универсалното име на Брахман. Ом е отиване при Брахман – върховното тайно Същество.
Ом е символ на чистото съществувание. Освен това Ом не е дума – тя е нематериален звук; тя е мистичен звук.
Ом е тайна отвъд словото и отвъд света, отвъд азбуките.
Ом – това е всъщност звучащата Тишина. Това е вътрешно звучене, а не физическо. Това е вътрешно, несътворено звучене.
Ом е самото начало на звуците, но самата тази сричка не е звук.
Ом е владетел на трите свята: външния, тънкия (т.е. духовния) и непроявения.
Ом е синтез на най-тънката и всепроникваща сила.
Ом, това е звукът на Пустотата, звукът на Безкрая.
Който не познава пранава, казва Яджнавалкия (пранава е друго название на Ом или Аум); който не познава пранава, т.е. Ом, словото му и животът му са поразени, думите му са човешки.
Ом е най-древният и божествен меч срещу злото.
Който познава Ом, той става разрушител на тъмнината.
Ом е връзка с боговете и поради това Ом е освободител.
Ом е царският път към Брахман. Това е пречистият поток от духовност.
Ом е отвъд вселената, отвъд боговете, отвъд разума, защото Ом е бащата на всичко това.
Това Ом работи за нас неуловимо и всичко това става в чистото безмълвие.
Ом е ключът към изначалност. Ом е най-древното и кратко благовестие. Тази сричка е жива част от великия древен Брахман и затова тя е повече от дума, повече от сричка, повече от слово. И тя означава завръщане в Брахман чрез повторение.
Казват мъдреците на Упанишадите: Ом е оръжие; Ом е упование.
Това Прасъщество ОМ може да оживява във всякакъв вид мрак, няма значение каква е неговата степен. Запомнете тази идея!
Ом – това е Брахман. Това е всичко. Това е мистиката на единството.
6.4.2010 г. Елеазар Хараш

Бог е моят Дом

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

2 чакра:
1. Бог е моят Дом.
2. Бог е моята творческа енергия.
3. Моето партньорство е божествено изправно.
4. Аз винаги се свързвам с Духа на нещата.

Повече за чакрите

АВАЗИРИЯ – ВДЪХНОВЕНИЕ

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

В простотата не си умен, в Простотата си скромен и затова звучиш – така звучи и цветето. Ел. Хараш
Цветята са деца на ангелите. Уханието на цветята, казва Учителят, не е от самите тях, а от ангелите. Късането на цветя е отнемане на живот. Външно цветята живеят на земята, но вътрешно те живеят в духовността, в духовността на ангелите. Няма по-красиво нещо от усмивката на едно цвете. Не съветвам никого да къса цветя. Цветята са фини енергии, слезли в тяло, облечени в енергия. Цветята всъщност са едно тънко, скрито въплътено Слънце. Благовонието е ухаещ висш свят, който е слязъл надолу. Растенията са картините на Ангелите. Цветята са като чистите думи – Еликсир на живота. Уханието е нещо духовно, незримо, То е тънка, узряла енергия. Цветята са приказки от духовното царство на Ангелите. Те са звукът на Ангелския свят. Лошите мисли се разтопяват в благоуханието на цветята. Цветята са фини духовни енергии, в които е създаден раят. Коренът е Мъдростта на цвета. Цветята са духовни трепети на ефира. Цветята могат да си разговарят, но обикновено само с Божествени същества: пчелите, ангелите, посветените и т.н. С тях те имат правилна обмяна. Цветята живеят във времето, но те са идеи на вечността. Те са деца на ангелите. Те са идеи – както казва Тот – идеи на Нетерите, идеи на Боговете, идеи на ефира. Това са тънки енергии и ще разберем после защо. Цветята са отронени трепети от ефира, от най-тънката духовност. Когато цветето види своето Слънце, то дарява Слънцето със своята благодарност. По друг начин казано, то дарява Слънцето със своя аромат. Що е това аромат? Нетерите казват, че ароматът е узряла духовна енергия. Това важи и за човека. Един човек, който благоухае, това е узряла духовна енергия, узрял опит. Нетерите още казват, т.е. Боговете, че ароматът е узрял усет за вечност, защото не всяко цвете има аромат. Но именно ароматът показва една по-висша еволюция. Узрял усет за Вечност. И това означава, че когато едно цвете придобие аромат, то се завръща правилно в Ефира. То се завръща с по-голяма светлина. Имало някаква светлина, но придобило аромата, чрез благодарност и правилно отношение към Слънцето. То се завръща, понеже е живо същество, с още една степен – по-голяма светлина. Вечността е именно съставена от фини трепети. А времето е съставено от години, месеци, часове и други подобни неща. Много по-нисши трепети. Правилното разбиране на нещата също означава да придобиваш все повече аромат. Коренът е Мъдрец, а цветето е само радост. Коренът не увяхва. Коренът е даващият, цветето е получаващото. Който дава е по – дълбок. Коренът е Същност, а цветето е само отзвук. Не е ли Мистерия – от тъмен корен да се зароди сияещо цвете. Елеазар Хараш Красотата не е в розата, а в несътворената и част. Е.Х.
Пчелата и цветята Е.Х. ..дълбоката философия седи в това, което Природата е изработила. В едно цвете има много по-голямо съдържание, отколкото в научния трактат на Питагор или в „Чистия разум“ на Кант, или в десетте правила на Трисмегист, писани на златната плоча. Ти минаваш по една поляна и стъпкваш едно цвете, което струва повече от книгите на тези хора и продължаваш да философстваш: „Така е казал Кант“. – Да, приятелю, ти стъпка цветето и не прочете какво е написано върху него, в неговата книга. Казваш: „Вярвам в Бога“. – Не, приятелю, ти си най-невежият, ти си човек на стария завет – митар и грешник… Трапезата на Новия Завет 25 май 1919 г .Учителя Петър Дънов „Миналата вечер бях на един концерт, свиреше една цигуларка. Та публиката ѝ даваше букети, в знак на одобрение на нейното свирене. Питам, какво отношение има между свиренето и тези скъсани цветя? Тя свири, а публиката ѝ дава цветя, букети, то тези цветя препятстват на пеенето, на свиренето. Имаше случаи, когато цигуларката се смущаваше, нещо пречеше на правилния ход на свиренето. Това се дължеше на цветята, които тя получи… Хората обичат букети от скъсани цветя, но това е едно голямо нещастие за тях. По-добре е цветята да си живеят.“ Учителя

ART Aramon Evdokia Dimova – Цветята – децата на Ангелите.

МАХИРА ДАРА – МИСТИЧНАТА КАПКА ОТ ЖИВОТА НА БОГА

ПОДЛОЖКА с дължина на вълната 220 – 250 на която от 10 до 20 минути се осъществява зареждането на вода и това, което се поставя върху нея.

В простотата не си умен, в Простотата си скромен и затова звучиш – така звучи и цветето. Ел. Хараш
Цветята са деца на ангелите. Уханието на цветята, казва Учителят, не е от самите тях, а от ангелите. Късането на цветя е отнемане на живот. Външно цветята живеят на земята, но вътрешно те живеят в духовността, в духовността на ангелите. Няма по-красиво нещо от усмивката на едно цвете. Не съветвам никого да къса цветя. Цветята са фини енергии, слезли в тяло, облечени в енергия. Цветята всъщност са едно тънко, скрито въплътено Слънце. Благовонието е ухаещ висш свят, който е слязъл надолу. Растенията са картините на Ангелите. Цветята са като чистите думи – Еликсир на живота. Уханието е нещо духовно, незримо, То е тънка, узряла енергия. Цветята са приказки от духовното царство на Ангелите. Те са звукът на Ангелския свят. Лошите мисли се разтопяват в благоуханието на цветята. Цветята са фини духовни енергии, в които е създаден раят. Коренът е Мъдростта на цвета. Цветята са духовни трепети на ефира. Цветята могат да си разговарят, но обикновено само с Божествени същества: пчелите, ангелите, посветените и т.н. С тях те имат правилна обмяна. Цветята живеят във времето, но те са идеи на вечността. Те са деца на ангелите. Те са идеи – както казва Тот – идеи на Нетерите, идеи на Боговете, идеи на ефира. Това са тънки енергии и ще разберем после защо. Цветята са отронени трепети от ефира, от най-тънката духовност. Когато цветето види своето Слънце, то дарява Слънцето със своята благодарност. По друг начин казано, то дарява Слънцето със своя аромат. Що е това аромат? Нетерите казват, че ароматът е узряла духовна енергия. Това важи и за човека. Един човек, който благоухае, това е узряла духовна енергия, узрял опит. Нетерите още казват, т.е. Боговете, че ароматът е узрял усет за вечност, защото не всяко цвете има аромат. Но именно ароматът показва една по-висша еволюция. Узрял усет за Вечност. И това означава, че когато едно цвете придобие аромат, то се завръща правилно в Ефира. То се завръща с по-голяма светлина. Имало някаква светлина, но придобило аромата, чрез благодарност и правилно отношение към Слънцето. То се завръща, понеже е живо същество, с още една степен – по-голяма светлина. Вечността е именно съставена от фини трепети. А времето е съставено от години, месеци, часове и други подобни неща. Много по-нисши трепети. Правилното разбиране на нещата също означава да придобиваш все повече аромат. Коренът е Мъдрец, а цветето е само радост. Коренът не увяхва. Коренът е даващият, цветето е получаващото. Който дава е по – дълбок. Коренът е Същност, а цветето е само отзвук. Не е ли Мистерия – от тъмен корен да се зароди сияещо цвете. Елеазар Хараш Красотата не е в розата, а в несътворената и част. Е.Х.
Пчелата и цветята Е.Х. ..дълбоката философия седи в това, което Природата е изработила. В едно цвете има много по-голямо съдържание, отколкото в научния трактат на Питагор или в „Чистия разум“ на Кант, или в десетте правила на Трисмегист, писани на златната плоча. Ти минаваш по една поляна и стъпкваш едно цвете, което струва повече от книгите на тези хора и продължаваш да философстваш: „Така е казал Кант“. – Да, приятелю, ти стъпка цветето и не прочете какво е написано върху него, в неговата книга. Казваш: „Вярвам в Бога“. – Не, приятелю, ти си най-невежият, ти си човек на стария завет – митар и грешник… Трапезата на Новия Завет 25 май 1919 г .Учителя Петър Дънов „Миналата вечер бях на един концерт, свиреше една цигуларка. Та публиката ѝ даваше букети, в знак на одобрение на нейното свирене. Питам, какво отношение има между свиренето и тези скъсани цветя? Тя свири, а публиката ѝ дава цветя, букети, то тези цветя препятстват на пеенето, на свиренето. Имаше случаи, когато цигуларката се смущаваше, нещо пречеше на правилния ход на свиренето. Това се дължеше на цветята, които тя получи… Хората обичат букети от скъсани цветя, но това е едно голямо нещастие за тях. По-добре е цветята да си живеят.“ Учителя

ART Aramon Evdokia Dimova – Цветята – децата на Ангелите.

 
Телефон: +359 (0) 89 367 1690 / +359 (0) 52 301 477
                Имейл: info@artaramonaidara.com