Квадратурата на Кръга

И в математиката има трудни задачи, някои и досега не са разрешени. Такава задача е например определяне квадратурата на кръга.

Въпросът за квадратурата на кръга е разрешен още в Древността от Великите Посветители. Те са извлекли от кръга силата на квадрата. Квадратът – това са четирите опорни точки в пътя на развитието на човека. Тези четири опорни точки са умът, сърцето, Душата и Духът. 

Когато те се развият в своята най-висша степен, те се динамизират и човек напуска квадрата, за да се върне в кръга. Кръгът съдържа в себе си най-чистата и динамична енергия, чрез която човек се слива с Тайната на Живота.

 
 
 
Телефон: +359 (0) 89 367 1690 / +359 (0) 52 301 477
                Имейл: info@artaramonaidara.com