Дванайсетте слоя на ДНК

На съвременната наука е известен само първият слой на човешката ДНК, състояща се от две спирали. Преди известно време научните авторитети заявиха, че само 3 % от този слой са важна част от човешкия геном. По-голямата част на ДНК сметнали за грешка на природата. Това не е така. Останалите 97% от първия слой се използват за взаимодействие с 11 междупространствени слоя, съставляващи заедно 12 слоя на ДНК. ДНК се състои от 4 групи, с по 3 слоя във всяка. Всяка от групите си има свое име и предназначение. Третият слой на всяка група е катализатор за двата предходни слоя. Човешкият геном съдържа набор от команди, регулиращи живота и имащи биомагнитна природа. Вътре в тази магнитна структура се съдържат не само биологични, но и свещени насочености, формиращи разума и поведението на човека. Разглеждането и приемането на тези знания е уместно за тези, които желаят душата им да еволюира. Исторически, хората са се оказали днес в много сложна ситуация. Преди няколко хиляди години във времето на Атлантида, човешкият геном бил изкуствено подтиснат. Генетическите експерименти, санкционирани от елита на Атлантида с участието на въстаници от съзвездието Плеади, се изляли в създаване на човека, ограничен само от първите два слоя на ДНК.

 

 

Слой 1. Този слой представлява биологична двойна спирала. Това е главно биобогическият запис на текущото въплъщение. Той се вижда във физическата реалност и осъществява междупространствената връзка с останалите 11 слоя, разположени в по-фините сфери. Болшинството от изследователите на човешкия геном разглеждат само тази част на ДНК.

 

 

Слой 2. Той носи емоциите на хората. Той е междупространствен и посредством него чувстваме гняв, тревога, любов и в частност Любовта на Бога. Това е емоционалният слой. Безпокойството, любовта, гневът и трагедията играят важна роля, като въздействат на човешката биология. Вторият слой е ключовият слой за равновесието. Той осъществява връзката 4D с междупространствения слой 9, в който са записани нашите въплащения на Земята.

 

Слой 3. Третият слой служи за катализатор за първия и за втория слой. В настоящето време може с право да бъде назован слой на възнасянето. Имено той е отговорен за промяната на човешката природа и играе важна роля в преобразяването на Земята. Третият слой дава на човека Вяра, събужда в него чувството за вечност и съпричастност към Божествения промисъл. Ако този слой не е активиран, човек прилича на биоробот, водейки полуосъзнат начин на живот. Третият слой е свързан междупространствено със слой 6.

 

 

Слоеве 4 и 5. Тези слоеве са същността на нашето въплъщение на Земята. Тези слоеве олицетворяват нашата Божественост на планетата. И двата слоя са част от втората група на трите слоя от човешката божествена група (4-5-6).

 

 

Слой 6. Представлява постигане на човешкия статус АЗ СЪМ. Именно тук е уместно да се говори за пробуждане на човешката душа и изхода от полусъзнателния начин на живот. Слой 6 работи най-добре със слой 3 (слоя на възнасянето). Нумерологично 6 съответства на думите комуникация, баланс и хармония. Този слой е част от втората група на трите слоя от „човешката божествена група (4-5-6).”

 

 

Слой 7 е даден от плеадианците като божествено допълнение към нормалното прогресиране на земното ДНК. Той е описание на интуитивното междупростронствено чувство, което притежават лемурианците, означаваща „открита божественост”. Слой 7 е част от третата група на трите слоя, която се нарича „лемурианска група (7-8-9).”

 

8. Той също е част от важната двойка слоеве 7 и 8. Този слой е един от двата, дадени ни от Плеадите като божествено допълнение към нормалното прогресиране на земната ДНК. Олицетворява хрониката на майсторите и има енергия на мъдрост и на отговорност. Този слой е запис на нашите въплъщения на Земята. Той има повече значение и смисъл, отколкото кой и да е друг слой. Слой 8 е част от третата група на трите слоя, която се назовава „лемурианска група (7-8-9)”.

 

Слой 9. Това е слоят за изцеление, също лемурийски, но много човешки (не от Плеадите). Този слой отговаря за изцелението чрез чудо, а също и за междупространствена антенна ДНК, и „говори” със Слой 1, осигурявайки отговор-4D на човешкото тяло (изцеление). Той е представен и от виолетовия пламък на Сен Жермен. Някои го наричат „интелектуално активиране на човешките клетки”. Той завършва третата група на трите слоя, която се нарича „лемурийска група (7-8-9)”.

 

Слой 10. Този слой заедно със слоевете 11 и 12 се наричат „слоеве на действието” и обединяват в група Бог. В знанието на Крайон той се нарича „божествен източник на съществуванието”. Числото 10 в нумерологията се намалява до 1, означаваща енергия на „новите числа”. Това е първият от слоевите на Бога, който е призив към разбирането на нашата божественост. Слоевете на Бога облегчават просветлението и разбирането за това, кои сме ние вдействителност. Слой 10 е част от четвъртата група на трите слоя, която се нарича „лемурийска група” (10-11-12).

 

Слой 11. Този слой съответства на „мъдростта на Божествения феминизъм” и е енергия на чистото състрадание. Тази енергия още не е набрала своето пълно влияние в настоящия баланс на дуалността на Земята. Човешките същества, в които този слой е подобрен, имат баласирана мъжка и женска енергии на дуалността. Този слой на Бога се подобрява в настоящия момент от време, време на подготовка за 2012 год. Можем да наблюдаваме на Земята борбата между тези, които искат да подчиняват (старата тежка мъжка енергия) и тези, които искат да балансират и да намират компромиси (нов баланс). Наистина това е един от главните слоеве, който се изменя в най-голяма степен, и който ще бъде очевиден в личностите на новите лидери. Хората ще станат свидетели на това, как лидерите по цялата планета ще станат по-балансирани. Слой 11 е част от четвъртата група от трите слоя, която се нарича „лемурианска група” (10-11-12).

 

Слой 12. Този слой е много прост. Той е най-божественият, носещ Бога вътре. 12-ят слой е най-последен, имащ най-големи вибрации от всички. Какво прави? Той ни дава мир, убежище и чувство, че сме у дома. Позволете на слоя на Бога да бъде дом за всички нас. 12-ят слой завършва „лемурийската група” (10-11-12). Избраният път на развитие на земната цивилизация доведе през последните десетилетия към духовност и разрушение на планетарното тяло на Земята. Днес става свалянето на множество блокировки на ДНК, когато на човека се предлага да придобие божествено могъщество. Нашата междупространствена ДНК не е постоянна. Тя се сменя всеки ден през целия живот. Всеки ден си избираме път, приемайки или отказвайки си нов поглед за света.

Постоянна изложба на Арамон в център Хармония, гр. Варна.
Адрес: Ул. Студентска 1А, гр. Варна.
Телефон: +359 (0) 89 367 1690
Имейл: info@artaramonaidara.com