Индианска Мъдрост

ИДЕЯ ОТ ИНДИЯНСКАТА МЪДРОСТ
Формула – ГОСПОДИ, НАУЧИ МЕ ДА ИМАМ ЧИСТО ВЪЗПРИЯТИЕ.
“Шаманът получава заслуга от самото Добро, което ти е направил, а не от тебе.”
Елеазар Хараш

ШАМАНЪТ

… какво означава думата шаман: означава Древен човек.

Шаманското видение е придобиване на Второто съзнание – скритото Висше съзнание. Истинският шаман се опира на дълбините на Чистото възприятие. Говорим за дълбоката интуиция, а не за предчувствия.

Когато трябва да се измени светът, шаманът изменя своето възприятие и така преобразува взаимовръзката си с всичко наоколо.
Шаманът умее да се влива и да се свързва с Безпределната Сила. Казвал съм: енергията е навсякъде; Силата не е: Силата трябва да се призове.
За шамана не са важни някакви си правила на медицината – тук е важен Духът.

Шаманът е Свещен човек, изтъкан от Дух и Истина.

Когато шаманът се съедини с могъщите сили на Духа, случва се изцелението… А на него е позволено да влиза там точно защото е Свещен човек.
Начинът на получаването на Силата е пречистването, защото чрез него шаманът става „тръба“. Наричат го „тръба“, „канал“: канал на Висшите Сили, които стават и Водачи на нашата цел. Шаманът вижда нещата през очите на Висшите Сили, той е напълно отворен за Водачите и за Бога – и напълно заключен за света и за нисшите същества. Той така се е обучавал. Това са много прераждания обучение в Съкровен Живот.

За шамана сънят е реална случка; и най-често той не спи, докато сънува: той будно преживява и пренарежда реалностите.

Шаманът казва: Когато плача за някого, аз го докосвам с очи.

Шаманът е Водач в Свещеното, защото самият той е такъв.

Истинският шаман е докоснат от Бога, Великия Дух – и хората около него чувстват това. (Това е реално Докосване. Великата Същност е докоснала малката същност – човека. Говорим само за едно докосване. Мъничка частица – казва Учителя – една стомилионна… достатъчно е вече да вървиш по този Път.) Най-висшите шамани, освен с Предците, можели да се срещнат и пряко със самия Създател, когато било особено наложително. Те не Го търсят, те си имат Водачи, напреднали Същества – Предците, т.е. Боговете. Но има изключителни случаи, където Боговете не могат да помогнат… и тогава те го насочват към Бога, и той иска съвет и метод от Бога.

Шаманът, когато навлезе достатъчно навътре, му се дават сила, спокойствие и насоки. Истинският шаман ще ти помогне и няма нищо да ти иска в замяна. Шаманът е доволен от това, че е направил Добро. Той получава заслуга от самото Добро, а не от тебе. Едва ли можеш да дадеш нещо на такъв човек, който е получил тайната си Пълнота. За да се стигне до реално изцеление, винаги се иска едно: Докосване от Висшата Сила – това решава въпроса: дали тази Сила иска да те докосне, дали можеш да я привлечеш така, че тя да те докосне.

Шаманът лекува с кипяща енергия, защото Източникът ври и кипи – не с обикновени молитви, а с могъща енергия. Духовните хора използват тази енергия, за да се извисяват, а шаманът е живо взаимодействие със Свещеното, защото той е избрал да Му служи: затова има реална обмяна.

 
Телефон: +359 (0) 89 367 1690 / +359 (0) 52 301 477
                Имейл: info@artaramonaidara.com