Истинският Човек на Изкуството е Проводник на Светлината на Духа

 


ВЕСТНИК ЧЕРНО МОРЕ 11 ЮЛИ 2008 Г. СТАТИЯ НА

ТАТИНА МЛАДЕНОВА – една от най-талантливите журналисти във Варна

Арамон-Евдокия Димова: ВСИЧКО ДЪЛЖА НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО.
Истинският човек на изкуството е проводник на светлината на Духа.
Преминаването през много сътресения е изпитание, което отключва различни способности и разширява съзнанието. Татина Младенова
Една фина жена преминава през годините сякаш преодолява препятствия. И пътувания, и веселби, и необикновени срещи с неповторими хора, и професионално развитие, далеч от сферата на изкуството, преживява.
После идват изпитанията. Времето е гранично. Отминава епохата на атеизма, нахлуват нови идеи, появяват се различни религии, учители събират последователи, издават се книги с древни доктрини. В кипежа на духовните размествания Евдокия Димова тръгва към истинското си Аз.
Губи работа по законите на така наречената демокрация у нас. Професионален екскурзовод, тя пробва несвойствени занимания, както се случи на повечето образовани и опитни в работата си хора. Върви в началото без ясна за себе си посока. Но когато пътищата се отварят пред някого, светлината рано или късно от проблясък се превръща в енергиен поток, увличащ душата, издигащ я към Дома й.
Раждането на Арамон
Евдокия – Ева, както я наричат приятели и близки, означава врата. Прозрението дава и нов код на името – Арамон, което има същото значение.
Веднъж отворена, вратата към извисяването не се затваря. Тези тайнствени двери, за които повечето люде не подозират, имат единствено свойство – отваря се все повече и привлича все по-силно.
Един от пътищата в новия свят на новородената Арамон е манастирът. В уединението и чрез физическото пречистване новата Ева открива, че конкретна религия не е за нея. Във всяка конкретност се крие ограничението. А за пътешественика в духовното граници няма.
Но както при всички новородени и в духовните сфери сякаш действат еднакви закони.

Захранването
То е пречистване на физическо ниво. Обръщане към чистотата на храната, възприемане на съветите и на Беинса Дуно, и на други учители. Те са тук, винаги са сред нас. Всеки може да ги открие. Когато е готов.
Физическото изчистване, преминаването през сътресенията е своеобразен изпит на душата, пореден в поредното прераждане, за да подготви следващото. Всичко е точно изчислено – кое, как, кога да се случи. И това знание е достъпно до всеки, но защо не го откриваме?…
Въпрос на шанс, въпрос на карма? Да, на зряла карма. При нея нещата се изработват от самата личност. Тя е достигнала до високото прозрение да чувства единствено добро към всичко, към всеки, независимо от ситуацията, от проявеното отношение към нея.
За всичко благодаря
Арамон познава процеса на разширяване на съзнанието. Ако се понесе съзнателно изпитанието, душата се пробужда, духът заживява истински. Ражда се идеята за Бога. Прозира се, че всичко и всички са единство. Идваме от един източник и пътуваме, преминавайки през всички проявления на естеството, към Него.
Преминава заблудата, че сме отделни същества
Единството е основното послание, което Арамон е прозряла, проникната е от него. В момента сме в преход. Проявеният свят преминава на по-високо ниво на развитие на съзнанието. Процесът се изразява чрез ултравиолетовия цвят. Синтезът между наука, религия, изкуство се извършва пред нас. Пробудените го усещат. Възвръщат се към природата. Там е единството. В него е всеки от нас. В него отделната личност открива съзнателния си Аз, който е брънка от цялото проявление на Духа чрез материята.

Разширеното съзнание поражда изкуството
Арамон учи, отворя духовните си очи все по-широко. Започва да рисува, без да е учила. Пише поезия, съчетава я с музика, долавя енергията на земята, скрита в морски камъчета. Всъщност Арамон може би открива и нов свят в пряк и преносен смисъл. Тръгвайки по пътя на духовното, тя тръгва и по нови пътища в Родината. От София през Шумен, до Варна. Дали идеята, че сме сме в поле, изпълнено с енергия, здраве, чистота, не е най-пълно проявена на място, където водата, земята, гората, небето се сливат?
Картините на Арамон са неоценими. Със слово. Те са дух, който се изявява в съчетание с музикално произведение, подписани са със стих и резюмирани в камъче със същото зографско послание.

Истинският творец
Христос е творец. Неговата мисия не може директно да се сведе до човешко същество. Но пробуденият, който е пречистен и чрез душата си свързва Божествената енергия от невидимия свят до материалния, може да бъде определен като творец. Но такъв човек задължително е преминал през страданието като висша проба за качеството му. И такъв човек умее да благодари за всичко и познава себеподобните си като единни същности. Творецът не съди. Той носи потенциала си, както и всяко друго същество притежава такъв, но го разгръща чрез ума, сърцето, душата и духа си.
Възвисяването
Основата на всичко е в единството. Постигането му в личностното разбиране е човек да работи извън и над себе си. Тогава светът губи границите си. Арамон разказва това на туристите преди повече от 30 години. Сега това се случва. Но не само върху географските карти. Границите между хората изчезват.
Човекът е дух, зодията му е врата, през която той влиза в тежката материя. Тя е показател за контактите му в предишни прераждания.
Отварянето на съзнанието води Арамон не само към творчеството. Отношението към всичко еволюира и се осъзнава, че важното е то, а не резултатът. И пак стигаме до твореца – човекът, който се проявява като проводник между Божествения и материалния свят, воден от Духа.

 
Телефон: +359 (0) 89 367 1690 / +359 (0) 52 301 477
                Имейл: info@artaramonaidara.com