САМ

Какво значи да живееш сам? – Това значи да живееш с Божественото в себе си. Ако човек не може да живее сам, той нищо не знае. Възпитанието на човека трябва да започне със самотата. Ако човек не може да живее сам, той с никого не може да живее. Т о в а е пробният камък. Ако можеш да живееш с Бога, ти с всички хора ще можеш да живееш. Т о в а значи да живееш сам! Да живееш сам, значи да живееш с Бога, Който пребъдва в твоята душа. Щом можеш да живееш с Него, с всички ще можеш да живееш, понеже Божията Любов включва всичко. Ако не можеш да живееш с Бога, въпросът е свършен.

Всеки заслужава любов! Всеки един, в когото живее Вечният, Безграничният, Който е създал света, заслужава нашата любов, защото само Любовта внася онова, което осмисля живота. Тя е, която внася живот, тя е, която внася знание и светлина, тя е, която внася свобода. /…/ Елате вие, благословени от Бога, които сте излезли от Любовта, и наследете Царството Божие!

Учителят

“Иди повикай мъжа си”, 1.XII.1935)

Мощно енергетизираща картина, даваща концентрирана есенциялна слънчева храна за душата според възприятието индивидуално за всеки. Картина за развиване на всички чакри, за развиване на интуицията, устойчивостта, духовната любов, което е свързано с третото око – единството.

Картина с вградените числа – 999 – най-щастливото число /на Учителя/.Това е единственото число, което може да излекува числото – шест шест шест, 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 3113 – Чистота, 16 – най-силното число за защита, 435 – число което разрежда силата на разрушението и древната дума на езика Залихир – ААРАЯВАВА – Древната Чистота, Абсолютната неопетненост – най-добрата защита.

Картина за очистване, изцеление, усилване на дълбочината, за жизнерадостност и духовно равновесие, благоговейно отношение към нещата, идващо от разбирането, че има само една Воля в света – Божията, повишава съпротивителната душевна сила, прогонва заслепявания и мъката. Съзерцаването на картината способства за идейното възприятие на нещата, за придобиване специфична любов към Словот, любов към Бога, безкритичност към себе си и другите, за развиване на творческата и лична сила, за баланс на ин и ян енергията, способства за преработване на чувствата и преживяванията.

 

Постоянна изложба на Арамон в център Хармония, гр. Варна.
Адрес: Ул. Студентска 1А, гр. Варна.
Телефон: +359 (0) 89 367 1690
Имейл: info@artaramonaidara.com