Най-вътрешният ключ на живота

Най-вътрешният ключ на Живота ГОСПОД ПРЕДАДЕ КЛЮЧА ОТ РАЯ НА ЖЕНИТЕ. ТЕ ДЪРЖАТ КЛЮЧА НА ЦАРСТВОТО БОЖИЕ. /Учителя// Тайният ключ на Живота е даден в женските ръце, женското начало – а начало може да бъде само Любовта. Любовта е този ключ, който може да преобразява външните условия и вътрешните възможности. ЛЮБОВТА Е КЛЮЧЪТ КЪМ ЦАРСТВОТО. Това е най-вътрешният ключ на Живота. Този ключ отваря и външни, и вътрешни врати.
 
Елеазар Хараш ” Какво представя жената? Тя е последното творение на Господа. Всяко последно творение е по-високо от предидущите. Бог направи растенията и животните преди човека. Значи, човекът стои по-високо от растенията и животните. На същото основание, Ева стои по-високо от Адама, т.е. жената стои по-високо от мъжа. Бог вдъхна на Адама жива душа, а на Ева – интелигентност. Значи, жената представя интелигентността. Когато се казва, че жената е само женствена, но не е интелигентна, това не е право. Изобщо, жената е по-интелигентна от мъжа. Той е нагоден повече да воюва, да се бори – силен е, но в него няма голяма философия. Казват, че мъжът е гениален, учен, философ. Помнете: Гений, велик човек не може да се роди от проста и глупава майка. Само интелигентната и умна майка може да роди гениален син или гениална дъщеря. Бащата може да е посредствен човек, но майката трябва да бъде умна и интелигентна.
Това показва, че бащата по-мъчно предава своята интелигентност на децата от майката. Той може да предаде своята интелигентност, само ако и майката е интелигентна. Като се събере интелигентността и на двамата, ще се създаде нещо по-добро. И тъй, знанието, интелигентността произлизат от любовта. Мъдростта може да се прояви в човека дотолкова, доколкото неговата любов има за основа знанието и интелигентността. Тая любов наричаме просветена. Ако любовта ви не е просветена, нищо не може да родите. Някои птици имат такива отношения помежду си, каквито хората още не познават. Например, когато мъжката и женската птица изпълнят задължението си към своите малки, те са вече свободни. Между тях няма никаква ревност, нито разпуснат живот. Някои птици, като орела, са еднобрачни, а други – живеят задружно няколко години и после се напущат. Обаче орелът се жени само един път.”
 
Беинса Дуно “Физическият и Божественият живот” 1932 г.
 
Аз често говоря за жената като служба на девата, а не за самата дева. Дева и жена са две различни понятия. Девата е най-високото положение, което една душа може да изяви. Като дева, тя може да се прояви само в Божествения свят. Във всички останали светове тя върши различни служби: като жена, като майка, като сестра и т.н. Голяма жертва прави девата, когато слиза на Земята като жена, да ражда деца, да ги възпитава и отглежда. Жената е служба, а службата е невидима.
 
УЧИТЕЛЯ
Постоянна изложба на Арамон в център Хармония, гр. Варна.
Адрес: Ул. Студентска 1А, гр. Варна.
Телефон: +359 (0) 89 367 1690
Имейл: info@artaramonaidara.com