Мистерията на мъжа

МИСТЕРИЯТА НА МЪЖА

Мъжът е друга Мистерия. Но ако той познава себе си като Чист Дух, защото той пък вече не е Чиста Душа, а е Чист Дух. Тука говорим за Посветения, за Истинския Човек (нали). Този Дух е Велика Разумност. Значи думата Дух, казва Учителя, означава, като най-близък превод до хората, Абсолютна Разумност. Не донякъде разумност, това означава Чист Дух – Абсолютна Разумност, а не някаква си разумност. Само на него е дадено да проучва Тайните на Бога – това го казва Библията. Той може да прониква в Тайните на Бога, то му е позволено Изначално (нали) и може да ги узнава. Душата не може. Тя може да се слива, да преживява Любов, но тя не може да узнае Дълбоките неща. Някои неща за децата. Но ако имаш въпроси, защото май имаш? Борислав Борисов: Можем ли да кажем, че има или пък по-скоро няма (по последните изречения) баланс между мъжът и жената по пътя им от това материално ниво и падналост в степента на развитие обратно към Духовното Развитие? Има ли, по-висока степен на отговорност при мъжа, или респективно при жената в процеса на възвръщане към Божественото? Елеазар Хараш: Значи, голямата отговорност е навсякъде. Мъжът има към жената огромна отговорност. Жената трябва да има голяма отговорност и Будност. Детето също има отговорност, а според Учителя, отговорност имат и животните. Животни, които нападат други животни, растения, които нападат – всичко се записва и всичко носи отговорност и няма такова нещо като „безнаказаност“, нали. Няма нещо, което да не се записва. Борислав Борисов: Преди малко, като разяснявахте за Душата как е създадена, ще си позволя да направя една скоба: Кога всъщност слиза Душата, при зачеването, или при раждането? Елеазар Хараш: Значи, в самия процес на раждане, Душата вече участва. Невидимо (така) слиза, навлиза. Тука нека да кажа нещо, което някои хора ще го помислят интересно, но то не е интересно, то е Дълбоко. Думи на Учителя – Учителя е най-високата Мярка. Значи: Той надминава и Свещени книги, и всичко, каквото можеш да се сетиш, ама туй е друга тема. Даже може някой път, ако трябва ще го обясним. Значи казва: Жената не ражда детето. Обяснява го, както трябва. Жената не може да създаде нито един косъм, нито един нокът; не може да създаде окото. Ако създаде детето, ако детето е сляпо, тя не знае защо е сляпо. Ако е глухо, не знае защо е глухо. Тука има друга пък Тайна Мистерия: Откъде идват очите? Такава материя няма на Земята. Няма, никъде не можеш да откриеш. …Очите идват от Слънцето, Духовното Слънце. И след смъртта се връщат на Слънцето – тяхната скрита част, виждащата част. И самите очи приличат на слънца. И за очите пък има друга Тайна наука, която тука, няма да тръгваме по таз пътека. Дясното око е мъжко – казва Учителя – лявото е женско. Дясното е на ума, лявото е на сърцето; дясното е на Слънцето, лявото е на Луната. И двете очи събрани, ако се пречистят, може да родят Третото око, което пък вече вижда. А пък така, както виждат Атлантите, значи, това е… (Нали подготвям, казах ти, лекции за Атлантското мислене. Тука само ще ти кажа, за какво става въпрос да видиш колко е Дълбоко Атлантското мислене! Значи, не може да си представим!) Примерно земните хора, ако видят увехнало цвете, не мога да видят красотата му – там е скрита огромна красота. Ако видят пресъхнал извор (нали)… Примерно представи си, че ти си в пустинята и най-накрая намираш извор, обаче той е пресъхнал. Земният човек (да не казвам ти, да не те засегна), земният човек може да се отчае и ще каже… Той не може да разбере, че това е замисълът на Бога и че това е… Той трябва да благодари, да умре достойно, ако трябва да умре. …значи, това е нещо нечувано! Ще ти кажа: Прекрасно нещо е пресъхналият извор – той се е завърнал в Свободата си. Виж, забележи, за какво говорим! Той се е… Първо – изворите (само ще се отклоня за малко) са създадени от Висши Същества. Защото изворчето, земята, малкото да кажем, то не черпи от земята вода, не черпи от небето – пожертвало се е Висше Същество, то обновява с водата… Ако хората не го оценят, ако овцете го газят, и след време, виждал съм такова нещо, изворчето го няма и хората казват: „Изчезна“. Учителя казва: Не, Висшето Същество си го е взело обратно, нали. А между другото водовъртежите в морето са от дяволите, големите мъртви течения са от демоните. Изворчетата, особено топлите и правилните, особено правилните, те са от Висши Същества, пожертвали се. Виж колко… навсякъде – това са идеи на Учителя и Атлантското мислене, което… Значи, ако ги изнеса, хората ще забравят всички Свещени Писания, нали. Защото тука… Той, Бог не е ограничен от Свещени книги – Той не се намира само в Корана, в Зенд-Авеста, или в индианската Библия, или Библията, Той не е ограничен. Хората са ограничени, тълкуването им е ограничено. Да не се отклонявам. Да? Борислав Борисов: Разумни и съзнателни процеси или умишлени, очевидно сме заобиколени навсякъде и във всичко, но само да довършим темата с Душата, т.е. Душата влиза ли изведнъж при раждането или на порции през годините се запълва, така да се каже? Елеазар Хараш: Значи, Душата влиза постепенно, но не заживява цялостно в детето. Нали, тази естествена радост, лекотата, това са все знаци на Душата… Замисленост, приятно излъчване, но нейната Висша Мярка е изключителен Стремеж към Бога. Има такива деца примерно в случая с Баязид Бистами… За което ще говорим по-нататък, за Суфите: Суфите надминават светците с три степени – три степени… Значи, какво казва Баязид на 5-годишна възраст. (Той има много прераждания, опит в Бога, но туй е друга тема.) Какво казва той на пет години на майка си: „Майко, освободи ме от себе си! Искам да си посветя живота на Аллах!“ – Персийски Мъдрец, страшен. (Ще говорим за него и за Ал Халладж. Ал Халладж е още по-дълбок.) Тя казва: „Освобождавам те от себе си – служи на Аллах!“. И той се посвещава на Аллах и после постига едни степени, които наистина светците могат да мечтаят. (Но да ги оставим тях настрани.) Борислав Борисов: Да. Означава ли това (преди да се върнем към съществото на темата), означава ли, че голяма част хората днес, не живеят живота си изцяло изпълнени с Душа в тях? Елеазар Хараш: По начало, даже и при (така) силно стремящите хора, Душата не е напълно в човека – даже и тогава. Защото някой път тя трябва да си отдъхне в Другия свят, защото, ако човек напълно овладее… Значи, има един закон: Ако овладееш себе си, светът става безопасен. Владеене – Господар на себе си, Цар на себе си. Но тука става въпрос, че ако умът и сърцето са овладени, Душата вече може да влиза и да живее почти изцяло в човека, защото тя вече няма да е робиня. Значи, сърцето е отражение на Душата, Умът е отражение на Духа. Ако сърцето е много чисто, то става светло отражение на Душата. Ако е нечисто, то е тъмно отражение на Душата. Същото е за ума. …Ако умът е овладян, той е слуга на Духа и не може да се бърка в Свещени неща и да казва: „Само моето учение е правилно, само моята религия е правилна!“ – нали? …Кое е падението на църквите примерно? Ами те не могат да обичат враговете си. И какво казва Учителя (забележи) – ще говорим след време за Тайната Библия. Ако ти… Туй го е дал Бог, не някой си: „Любете враговете си!“ – Край. Или го разбираш, или не го разбираш, и влизаш в блатото. „Любете враговете си“ означава: Ако не обичаш врага си, ти ще станеш враг на себе си – няма коментари – или го разбираш, или затъваш. Няма значение, че сега някои може да кажат… Някои даже мислят, че аз говоря срещу Църквата, някой път. Никога. Това е различаване. Затуй ще говорим за Християнската Мъдрост да видиш каква красота, каква Дълбочина, каква Божественост! Ще говорим за Скрити Християни, и за някои известни монаси, които… Толкоз е красиво там, че там е смайващо! …Борислав Борисов: Като заговорихме за Душите и в контекста на темата за междуличностните взаимоотношения, съществуват ли Сродни Души и има ли начин да разпознаем Сродна Душа? Елеазар Хараш: Душите – казва Учителя – са излезли още в Древността по двойки, заедно. На Земята почти не се срещат (ще ти кажа защо), защото те са толкова единни, каквото мисли единият – другият го прави. Пълнотата е огромна и там има нещо по-дълбоко от щастието – те са Блажени. Обаче на Земята не е място даже и за Блаженство. Ще видим после какво казват Атлантите и Учителя. Любовта има по-дълбока Мисия от Блаженството. На високо ниво трябва да захвърлим и Блаженството, забележи. Както и да е. (А, за какво говорихме иначе?) Борислав Борисов: За Сродните Души, т.е. хората, които в чисто между човешките връзки; между мъж и жена казват: „Ти си ми Сродна Душа“. Или пък други казват: „Ти не си ми Сродна Душа, друг ми е Сродна Душа“ – това заблуждение ли е? Елеазар Хараш: Сега, хората бъркат Сродна с полусродна. Значи, те като кажат „сродна“ искат да кажат: „Много си ми близка, ти ми помагаш“. Да, така е. Висшата Сродна Душа е, ако ти се даде в тоз свят напълно, хората ще си изгубят развитието. Не еволюцията, защото те ще бъдат погълнати – то е много Висока Любов. Много Преизпълненост, Блаженство и в известен смисъл нещо повече – няма да го обяснявам. И затова те на Земята се докосват, срещат се донякъде, за да си дадат тласък една на друга. Но обикновено живеят, тя може да е в другия свят. Има такъв случай с една възрастна сестра от Братството. Братството малко я критикуваха, тя се отдели така, но един път ми сподели. Нямаше подкрепа, нямаше близки и ми каза едно преживяване, в което е преживяла Сродната си Душа. Преживяването беше истинско, аз го претеглих вътрешно, има кантар психически, такъв Духовен, и там се виждат нещата ясно. И тя наистина го е преживяла – Бог е дал подарък. И това беше нейно Вдъхновение за цял живот, до края на живота . Тя го видя и вече никой не може да отнеме Стремежа. Говоря ти на възрастни години, до края на живота. Защото това е нещо изключително! Трябва да имаш огромна заслуга, за да ти се даде. И ако имаш заслуга, говоря за Духовни заслуги (никакви човешки), тогава пак може да не ти се даде, защото тоз свят е даден за развитие на високи степени на Духовност, нали, които са включително и над Душата. А има едни Дълбоки степени – там вече говорим за Тайното Християнство – те са по-дълбоки от жертвата. Жертвата е въведение, има още две степени и три – както и да е. Да не смутим… Борислав Борисов: Като заговорихме за тези по-дълбоки неща, все пак да споделите какво мислите за тайната и мълчалива Любов между дадени Души? Елеазар Хараш: Значи, има такива дълбоки преживявания се случват между Души и преживявания, които са свързани с Духовната Любов, другата по-висока, Съкровената Любов, другата още по-висока – Божествената Любов, че там Словото е напълно излишно. То не върши никаква работа. Това е преживяване, което Словото не може да го обясни, макар че аз имам Тайни думи даже да обясняваме такива неща… Но пак избягвам, защото Духът може да обяснява. Той има точните думи, точното Слово, но то пак не спада за обяснение, защото то е извън мерките и от друга страна, пък не трябва да се обяснява, защото е толкоз съкровено, че трябва да остане в обмяната между тях. А аз съм ти казвал, че дълбоките чувства са – Учителя казва – стихия на природата. Затуй жената може да тласне мъжа в Дълбоко Развитие към Бога. Борислав Борисов: Можем ли да кажем, че тази чисто между човешката – между жената и мъжа трябва да бъде такава, че да е Пътеката, която да проправя Пътя към по-висшите степени на Любов, за които говорите? Елеазар Хараш: Това е точно така, но не говорим за човешка Любов, защото тука човеци няма. Значи, в самата Любов, високата, в самата Истина, няма човешка природа. Забрави! Значи, тука говорим за Духовни Същества, за пробудени Същества, за Висша Душа, Чист Дух, и нещо дълбоко в Духа, което е Тайната Искра, там… то е още по-дълбоко. Така че, говорим за Дълбока Осъзнатост. И тогава вече, туй може да се случи в човешката природа, но не означава, че това е човешка природа.

Из ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ЧИСТОТО СЪЗНАНИЕ Интервюта с Елеазар Хараш през 2016 г. Варна, 2020 г.

Постоянна изложба на Арамон в център Хармония, гр. Варна.
Адрес: Ул. Студентска 1А, гр. Варна.
Телефон: +359 (0) 89 367 1690
Имейл: info@artaramonaidara.com