МААРА - МАЙКАТА

МААРА си има собствена Сила в Себе Си, вродена Сила, излъчваша се Дълбина, собствена Магия. Тази Дълбина е като силата на Океана. Тя е като Тайната на Безкрая. НЕ НИ ОТГЛЕЖДА ЖЕНАТА, А ЛЮБОВТА НА БЕЗКРАЯ. ТОВА, КОЕТО НИ ОТГЛЕЖДА, Е ТАЙНАТА НА ДРЕВНОСТТА. Когато Маара е била изцяло Свещена Сила, тогава в Нея се е вселявало нещо Безпределно, нещо което е по-дълбоко от стихиите на Природата. МААРА – МАЙКАТА – е Говор от Древен Език, Говор на Предвечната Душа, Говор на Вътрешния Свят, Който ни говори. В Древния си Смисъл Маара е била Благ Извор. Тя е била Чисто, Девствено Съзнание. Тя е имала мощ, която може да разтърси световете. МАЙКАТА Е ДРЕВЕН ПОРТАЛ НА ЛЮБОВТА. В истинната Майка всичко е светло. ТЯ е по-светла от Слънцето, защото ЛЮБОВТА Е РОДЕНА ПРЕДИ СЛЪНЦЕТО. ТЯ Е ВЪТРЕШНОТО СЛЪНЦЕ. МААРА – МАЙКАТА – това е Любовта, която отглежда Душите и ги дарява с Пътя към Древния. Когато Маара е истинна, Тя има в Себе Си Осветена Мъдрост. САМО ТАЗИ ДРЕВНА МААРА МОЖЕ ДА РАЖДА ЧИСТИ ДУШИ И ТЕ ДА РАЗБИРАТ ЯСНО СВОЯ ПЪТ КЪМ МЕРАВОТ – ДРЕВНИЯ. МААРА Е СВЕЩЕНА ПТИЦА С НЕЗЕМНА ЕНЕРГИЯ. ТЯ Е ДУХОВЕН ИЗВОР, НЕВИДИМ ЕФИР, ЖИВА ВОДА, НЕЗРИМА НЕОБЯТНОСТ, НЕИЗМЕРИМО СЪРЦЕ. ТЯ Е ДИХАНИЕ НА БОЖИЯТА МИЛОСТ.
 
Елеазар Хараш
из книгата ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ
из Неизречената Мъдрост на 22-рия Старец, 132, 133 и 134 стр.
Истинната Майка е прелестта на Живота. Истинната Майка е етерна, ефирна. ТЯ Е ДРЕВЕН ХРАМ. Истинната Майка е Светилище. Тя усилва в нас Несътвореността, ТЯ Е БОЖИЯ ВОЛЯ В ДЕЙСТВИЕ. Истинната Майка е свещенно явление на Любовта Божия. Тя не отглежда хора, а синове Божии и Богове. Това е друг порядък. Елеазар Хараш, из “Ново разбиране за майката и раждането” Новата Ева Учителят Беинса Дуно за мисията на жената – Божественото е в жената. Ще дойдеш със смирение до нея! Ти ще знаеш, че Бог се проявява в нея. Докато жената знае, че Бог се проявява в нея, тя ще има всичкото смирение, но и всичката сила. – Човек трябва да приложи в живота си двата велики закона – любов към Бога и любов към ближния. Аз искам да снема тези закони от небето на земята, за да могат да се разберат и приложат. Всеки закон е верен в приложението си. Следователно първият закон – любов към Бога, представя мъжа; вторият закон – любов към ближния представя жената. – Според мене жена е тази, която спасява света; жена е тази, която държи ключовете на живота; жена е тази, чрез която се проявява великата и мощна сила на любовта, която носи живота. Следователно спасението на света ще дойде чрез жената, а не чрез мъжа. Сега аз желая на всички да станете жени! Тази мисъл, преведена с други думи означава – аз желая душите на всички хора да се изпълнят със любов, аз желая всички да светят, да бъдат запалени свещи, да бъдат щастливи и радостни, да са готови на всички услуги. Това значи да бъде човек майка. В този смисъл желая всички да бъдете майки. Днес под понятието “майка” разбират жена, която ражда. Не, майка е само тази, децата на която не умират. Умират ли децата на някоя жена, тя не е майка. Майка е само чистата жена, Девата, която и да роди, пак Дева остава; майка е онази Дева, децата на която не умират. Следователно всички хора трябва да бъдат Деви, абсолютно чисти, ако искат роденото от тях да не умира. Това е смисълът на вътрешната философия на живота. Разберете ли тази философия, и животът ви ще стане приятен.
 
“Новата Ева”
Постоянна изложба на Арамон в център Хармония, гр. Варна.
Адрес: Ул. Студентска 1А, гр. Варна.
Телефон: +359 (0) 89 367 1690
Имейл: info@artaramonaidara.com