МААРА - МАЙКАТА

МААРА си има собствена Сила в Себе Си, вродена Сила, излъчваша се Дълбина, собствена Магия. Тази Дълбина е като силата на Океана. Тя е като Тайната на Безкрая. НЕ НИ ОТГЛЕЖДА ЖЕНАТА, А ЛЮБОВТА НА БЕЗКРАЯ. ТОВА, КОЕТО НИ ОТГЛЕЖДА, Е ТАЙНАТА НА ДРЕВНОСТТА. Когато Маара е била изцяло Свещена Сила, тогава в Нея се е вселявало нещо Безпределно, нещо което е по-дълбоко от стихиите на Природата. МААРА – МАЙКАТА – е Говор от Древен Език, Говор на Предвечната Душа, Говор на Вътрешния Свят, Който ни говори. В Древния си Смисъл Маара е била Благ Извор. Тя е била Чисто, Девствено Съзнание. Тя е имала мощ, която може да разтърси световете. МАЙКАТА Е ДРЕВЕН ПОРТАЛ НА ЛЮБОВТА. В истинната Майка всичко е светло. ТЯ е по-светла от Слънцето, защото ЛЮБОВТА Е РОДЕНА ПРЕДИ СЛЪНЦЕТО. ТЯ Е ВЪТРЕШНОТО СЛЪНЦЕ. МААРА – МАЙКАТА – това е Любовта, която отглежда Душите и ги дарява с Пътя към Древния. Когато Маара е истинна, Тя има в Себе Си Осветена Мъдрост. САМО ТАЗИ ДРЕВНА МААРА МОЖЕ ДА РАЖДА ЧИСТИ ДУШИ И ТЕ ДА РАЗБИРАТ ЯСНО СВОЯ ПЪТ КЪМ МЕРАВОТ – ДРЕВНИЯ. МААРА Е СВЕЩЕНА ПТИЦА С НЕЗЕМНА ЕНЕРГИЯ. ТЯ Е ДУХОВЕН ИЗВОР, НЕВИДИМ ЕФИР, ЖИВА ВОДА, НЕЗРИМА НЕОБЯТНОСТ, НЕИЗМЕРИМО СЪРЦЕ. ТЯ Е ДИХАНИЕ НА БОЖИЯТА МИЛОСТ.
 
Елеазар Хараш
из книгата ДРЕВНИ ОТЛОМЪЦИ
из Неизречената Мъдрост на 22-рия Старец, 132, 133 и 134 стр.
Истинната Майка е прелестта на Живота. Истинната Майка е етерна, ефирна. ТЯ Е ДРЕВЕН ХРАМ. Истинната Майка е Светилище. Тя усилва в нас Несътвореността, ТЯ Е БОЖИЯ ВОЛЯ В ДЕЙСТВИЕ. Истинната Майка е свещенно явление на Любовта Божия. Тя не отглежда хора, а синове Божии и Богове. Това е друг порядък. Елеазар Хараш, из “Ново разбиране за майката и раждането” Новата Ева Учителят Беинса Дуно за мисията на жената – Божественото е в жената. Ще дойдеш със смирение до нея! Ти ще знаеш, че Бог се проявява в нея. Докато жената знае, че Бог се проявява в нея, тя ще има всичкото смирение, но и всичката сила. – Човек трябва да приложи в живота си двата велики закона – любов към Бога и любов към ближния. Аз искам да снема тези закони от небето на земята, за да могат да се разберат и приложат. Всеки закон е верен в приложението си. Следователно първият закон – любов към Бога, представя мъжа; вторият закон – любов към ближния представя жената. – Според мене жена е тази, която спасява света; жена е тази, която държи ключовете на живота; жена е тази, чрез която се проявява великата и мощна сила на любовта, която носи живота. Следователно спасението на света ще дойде чрез жената, а не чрез мъжа. Сега аз желая на всички да станете жени! Тази мисъл, преведена с други думи означава – аз желая душите на всички хора да се изпълнят със любов, аз желая всички да светят, да бъдат запалени свещи, да бъдат щастливи и радостни, да са готови на всички услуги. Това значи да бъде човек майка. В този смисъл желая всички да бъдете майки. Днес под понятието “майка” разбират жена, която ражда. Не, майка е само тази, децата на която не умират. Умират ли децата на някоя жена, тя не е майка. Майка е само чистата жена, Девата, която и да роди, пак Дева остава; майка е онази Дева, децата на която не умират. Следователно всички хора трябва да бъдат Деви, абсолютно чисти, ако искат роденото от тях да не умира. Това е смисълът на вътрешната философия на живота. Разберете ли тази философия, и животът ви ще стане приятен.
 
“Новата Ева”
 

Майката – Древното състояние на Преданост Майката не е нещо земно, тя е ефир и този ефир те отглежда и те води към Праизвора, откъдето си слязъл. Майката ти дава нещо от своя Извор, от своята Изначалност, която е друго име на Любовта. Майката, това е трепетът на душата, трепетът на лекия ефир, тя те прегръща с неземните обятия на Безкрая. Ако майката е истинна, ти няма да станеш човек, ти ще станеш Храм, Светилище, Слънце от друг свят. 4 Из Словото на Учителя Петър Дънов Ново разбиране за майката и раждането 5 Всеки търси своята изгубена майка, която всъщност е Любовта Божия. Когато човекът стане Любов, той ще открие своята безкрайност. Раждането ни прави видими. Смъртта ни прави невидими. Ние идваме от Невидимия свят заради Божия Замисъл. Това, което ни ражда и ни отглежда, е Божията Любов. Раждането е Мистерия. Как се обра ­ зуват очите? Откъде идват те? Как се из ­ вайва сърцето? Велик, Невидим Майстор работи по определени закони. Думата Даварая на Аразума означава: Свещено изречената, Свещената жертвеност, това всъщност е истинната май ­ ка, скрита във външната майка, която влиза в нея, за да я учи. Даварая е свещено течение на Древночистия живот. В това течение децата души се отглеждат. Има красиви имена в света, напри ­ мер: Лазурия – да те отглежда ясно ­ то небе; Лъчезария – да те отглежда светлината; Мерлина – да те отглежда Тайнството; Благомира – да те отглежда благият мир. Има и много дълбоки древни имена, но при тях отговорността е много голяма. Децата не са земни, те са духовни съ щества, и не майката ги ражда, а Божи ­ ята Любов. Майката е само вратата, през коя ­ то слиза замисълът на Божията Любов. Майката не може да създаде дори косъм, нито нокът, а окото – то е от съвсем друг свят.

Животът е Тайнство. Той е потекъл от Бога. Бог е животът. Бог тече в нас и затова ние живеем. Ако Бог се оттегли, ние пресъхваме.

Елеазар Хараш Варна, февруари 2018 г

Из Словото на Учителя Петър Дънов Варна, 2018 г.

НОВО РАЗБИРАНЕ ЗА МАЙКАТА И РАЖДАНЕТО

Светата Дева – Богинята Майка

Оригиналът на Светата Дева се намира в Атлантида. След това много народи са го копирали, но истинският оригинал се намира в Атлантида и най-вече после в Египет.

Идеята за Майката Богиня,а в по-новите времена наричана Майката с Младенеца е произлязла от Атлантида. Майката Богиня е живяла в Атлантида на физическо поле. Тя е била необикновено красива Царица, едновременно свята жена и Дева. Съзнанието и е било светещо. Майката Богиня е велик символ на идеята, която е наречена Майката на Боговете. Думата Майка означава съвършена Любов. Това е нейният най-дълбок символ. Учителя казва, че само Любовта може да ражда Богове, Синове на Слънцето и само Любовта е родила всички Слънца, Звезди и Планети. Това е реален факт.. и научен, и окултен, и символичен и буквален. Само чистото съзнание, абсолютно овладяното съзнание може да ражда Богове. Тук говорим за девственото съзнание. Тази Майка, тогава е сключила не брак, а свещен съюз с един от Жреците на Слънцето, един от посветените царе. От този брак се е родил Тот и така наречения в последствие – Хермес. Това не е случайно. Тя е изпращала хората към него, към този велик син, тъй като той е символ на Мъдростта. Любовта винаги насочва съществата към Мъдростта. Затова Учителя казва, че Любовта всякога има непреодолим стремеж към Мъдростта. Това е закон, който няма изключения. Ако Любовта е истинска, Тя не се стреми към земни неща. После от Атлантида, този култ се прехвърля в Египет. Там този култ е бил много силен. Така се е родила идеята за култа към Изида или Майката на Слънцата. В Египет поклонението към Изида е било едно съзнателно отношение към пра Майката или към пра основата на Живота. Изида в своята дълбочина е нематериално същество. Това е вечната субстанция на Любовта, която рядко слиза на Земята в такава форма. Във формата на Светата Дева, Майката на Боговете, Майката Богиня и т.н. Всяко девствено съзнание означава, че може да стане независимо и от материята и от астралната материя и от менталната материя. Всеки човек, който постигне първия принцип на Толтеките – абсолютно овладяване на себе си и на своите скрити намерения, той се освобождава от материят. Това се потвърждава на много места от Учителя. Затова Той говори много за чистотата. Това се потвърждава и от Кабалата. Кабала казва, че чистотата е свободна от веществото. Може да живее в него но не е привързана нито към веществтото, нито към хората, а единствено към вечната Любов. Независимо от ограниченията, когато тази Майка е живяла в Атлантида, Тя е била вечно сияеща и на физическото поле и в невидимото вътрешно поле тъй като Нейната Любов е неопетнена. От тези велики атланти са се породили тези далечни и незрими нишки, които стигат и до днес под формата на Майката с Младенеца, Светата Дева, Афродита, Венера и още стотици имена дадени от различните народи, които са все едно и също. Обаче най-голямата сила и оригинала е бил изключително дълбок в Атлантида. Най-голямата Сила на Майката се намира в невидимия свят. Това, което се потвърждава от Учителя и Кабала е, че Древния Незнаен има много лица. Тъй като някои са объркали и го наричат Бог Отец, което е само един символ и не е вярно в абсолютен смисъл. Древния Незнаен, който е Абсолютната Пустота има много лица. Например.. едното име дадено от Кабала е Белият Старец, който символизира вечната Мъдрост. Но Той не е баща, а нещо по-дълбоко. Но най-древното име на Бога е било от женски род. АВВА. Тогава се е наричало Авва Отче. Женски принцип, както Водата. Това е най-дълбокото нещо и тогава се е наричало Отче, а не е бил, както сега искат да наложат, като мъжки принцип. Това по-късно абсолютно се е изопачило, и сега искат да кажат, че мъжа трябва да командва жената, което е едно голямо невежество, тъй като мъжа не владее себе си, а как може да владее други, и а това накрая той става смешен. И когато жената го напусне, когато Любовта го напусне, живота му става фатален, тъй като тази Любов е неразбрана. Освен това Древния Незнаен може да се материализира и като Син. Това е една проява на Бога. Много Синове има.

В момента, в името на Истината го казвам и в името на Свещената Кръв, има над 40 милиона синове. Някои мислят, че само Христос е единороден. Още от Атлантида, като вземем Посветените, техните ученици, тези които се прераждат и т.н.. Един от най-дълбоките начини чрез, които се проявява Древния Незнаен е Майката Богиня. Мога да кажа даже най-дълбокия. Не случайно водата гаси огъня. Майката е нещо наистина Свещено. Нещо, което не може да бъде докоснато нито със земна ръка, нито с астрална, нито с ума. Това е много висока позиция. Тази Велика Богиня, тази Майка, тази Изключително съвършена Божествена Любов носи в себе си нещо фатално. Не случайно в миналото почнала да се нарича Фата Моргана, тоест Любовта , която се превръща в лоша участ, а всъщност става въпрос за неразбраната Любов. Защо Любовта е фатална? Защо тази Майка, тази свещена Сила, тази вечна святост е фатална? Защото за обикновеното и земно мислене, за обикновените хора, за това толкова изостанало от хиляди и милиони години съзнание, това е въпрос за удоволствие и затова те са смятали, че тази по-голямата Любов е непостижима, а всъщност Тя е наистина постижима, но земното мислене винаги ще мисли така, ума винаги ще мисли, че е непостижимо, защото не му се дава. Но ако човек познае тази Божествена Любов, Тя се превръща във вечна благодат и тогава човек може да познае тази Майка Богиня, Майка Царица, която вече му открива Своето лице. За този, който не е готов, тази Богиня крие своето лице, но ако готовия човек, на който се дава да зърне това Лице, което се случва в Самадхи, най-дълбокото преживяване, 7-мата степен в човека.. когато човек преживее тази Любов в Самадхи във Върховната чакра, която се нарича според Учителя – Центъра Любов към Бога, тотална Неизменна Любов, тогава живота се превръща във вечен стремеж и във вечен възход, а не в безкрайно страдание, както е за тези, които злоупотребяват с Любовта. Който е видял това тайно лице, той носи в себе си вечната благодат и Божията Пълнота. Той може да посвещава хората, може да бъде техен истински ръководител, но заради Истината трябва да ви кажа, че той не се смята за ръководител, и това е наистина така, защото отстъпва напълно мястото в себе си на Бога, на Учителя, Той да ръководи него и другите, а не самия той. Ако той съвсем малко участва в това ръководство на хората, той вече е нарушил свещения закон на Майката Богиня.

Елеазар Хараш

04.05.1999г.

Майката, това е трепетът на душата, трепетът на лекия ефир. Ако майката е истинна, ти няма да станеш човек, а Храм, Светилище, Слънце.

Елеазар Хараш

* Най – древното Име на Бога (Древният Незнаен) е АВВА ОТЧЕ – женският принцип – Майката Богиня

* Жената е Храм, слязъл от Древната Душа на самият Бог. Тя е Мистерия!

Елеазар Хараш

Жена (Зои – на санскрит) означава Живот

Постоянна изложба на Арамон в център Хармония, гр. Варна.
Адрес: Ул. Студентска 1А, гр. Варна.
Телефон: +359 (0) 89 367 1690
Имейл: info@artaramonaidara.com