ПЕПЕРУДАТА

Учителя казва: Гъсеницата е религия; пеперудата е Духовност. Пеперудата е изтъкала своята Духовност – нещо, което и човекът трябва да направи. Гъсеницата – това са земните желания, земният живот, робството на земното мислене. Пеперудата, това е освобождението от това гъсто и бавно мислене, освобождение от капана на времето – и така тя се е родила в Свободата, в друго измерение, защото е жадувала за Духовност и за Бога. Пашкулът – казва Учителя – е Тайнство: в него е посято развитието. Пеперудата е изгубеният Рай: тя е разбрала Любовта – това е нейното отношение към Невидимото. Пеперудите – наричат ги Летящи цветя. Толтеките ги наричат Лекият вятър; Даосите ги наричат Лекият свят.
Спомняте си, Чуан Дзъ казва: Лекото е вярно – въобще, леките неща, фините неща, Духовните неща, Душата, леките неща… Лекото е вярно.
Финият свят – това е Освободеността. Тук само мога да кажа, че лекотата е награда за едно по-високо знание и по-високо съзнание. Аз говоря, и тогава, когато ти е тежко, да ти е леко. Това е Тайно изкуство.
И Учителя казва: Крилата на някои пеперуди имат около 40 цвята. Кой е наредил цветовете върху пеперудата с такова голямо внимание? Пеперудата е едно малко чудо на Духовното изкуство.
Ако гъсеницата не се отрече от своя живот, никога няма да стане пеперуда.
И Учителя казва: Кога ще се оправи светът? Когато гъсениците се превърнат в пеперуди.
Пеперудата показва, че човек трябва да пресъздаде себе си. Пашкулът е особен вид Храм и Тайнство: тука се натрупва Светлина, подход, мисли – и това чака Ново Раждане; така впоследствие се ражда пеперудата. Ето какъв пашкул трябва да си подготви човекът.
Душата е родена не за да пълзи – казва Учителя, – а за полет: полет в Духа.
Пеперудата е методът, който преодолява съдбата. Индианците ги наричат Пътуващите леко, а Толтеките казват, че вътре в себе си те имат скрит Огън, който ги освобождава от земното, хаотично тяло.
И Учителя казва: Някой път има Ангели, които влизат във формата на пеперуда и ходят между хората, и обикалят хората, дори и кацат върху тях. Пеперудата е – казва Учителя – едно малко аеропланче и Ангелът се качва в него и ходи от цвят на цвят, разхожда се заедно с пеперудата. Пеперудата е Ангелско дете.
И Учителя казва: Пеперудите взимат много добре тона сол. Те са музикални – в туй отношение, и тонът сол… (Както ще видим после, не всички славеи, според Учителя, пеят правилно. Някои мислят, че всички славеи, но… Учителя има страхотно ухо и общуване – и казва разликите.) Затова те имат хубави дрехи, а който иска да научи тона фа, той трябва – казва Учителя – да отиде при мравките и при пчелите. Малко хора знаят това.
Гъсеницата – това е кармата; пеперудата – това е Освобождението. Гъсеницата е дадена за промяна, а не за вкореняване в земното мислене, т.е. мъртвото мислене.
Сега – казва Учителя – Аз говоря на онези от вас, които осъзнават, че имат Душа. Ако гледате на смъртта като на минаване в нов живот на трансформиране, вие сте разбрали Дълбокия смисъл на живота.
Ще кажете, че спасяването на човека е в Църквата. Учителя казва: Не, спасяването на човека е в пашкула, който скоро ще се пробие. Спасяването на човека е в пеперудата.
Пеперудата – това е способността за преобразяване, това е чудото: да се превърнеш от едно състояние в друго; от земен човек – в Духовен, свободен човек; от тромава гъсеница да станеш нежна, красива пеперуда. В това послание е скрита надеждата на човека, защото и в него я има тази способност за преобразяване и за завръщане във Висшия свят.
6 септември 2016 г. 

Постоянна изложба на Арамон в център Хармония, гр. Варна.
Адрес: Ул. Студентска 1А, гр. Варна.
Телефон: +359 (0) 89 367 1690
Имейл: info@artaramonaidara.com