Събрани Древни Формули из книги на Елеазар Хараш

Древните Формули имат приблизителен външен и приблизителен вътрешен превод.

Човек трябва да си избере Формули според своето Дълбоко Вътрешно Чувство.

Формулите, които казва човек, не трябва да бъдат нито много, нито прекалено дълги. Те трябва да се казват осъзнато, концентрирано, за да създадат Дълбоката си Сила в човека, и това да доведе до Дълбинното Сливане.

Анар Анарохот Махайри – Животът е Живот чрез Абсолютното Изчезновение.

Анара Хайра – Аз съм Нищото

Аар Хаварима Маротот Рааяра – Аз съм Този, Който е никога. Аз съм Върховното Отсъствие. Аз съм Абсолютната Невъвлеченост.

Арот Рава Махатория – Аз съм Единственият.

ФОРМУЛИ НА ВАТАНАН

Анах Анахера Вахана.

Животът е Живот само чрез Тебе.

(Приблизителен външен превод.)

Ти си Жезъл на моята Истина.

(Приблизителен външен превод.)

Анх Анaхара Амаха.

Бъди погълнат, за да оживееш.

Живот има само когато си разтворен в Безкрайното Нищо.

Ал Девайа Махана Вара Рут.

Учителю Благи, учи ме на Вечния Смисъл.

ФОРМУЛИ НА ПРАЕЗИКА НА СТАРЦИТЕ

Авара Араха Ахаромон.

Аз Те търся заради Тебе.

О, Вараха Варахара, Хайри Лахавара Варохот Харирия.

О, Върховний Абсолют, научи ме да Те любя абсолютно неизменно.

О, Варахорахава Ааронор, Нахара Харана Тор Ааморира Хатима.

О, Върховноскритий Абсолют, научи ме да се вкореня в Теб абсолютно завинаги.

Елой, Елой, Атавараая Васта.

Учителю, Учителю, благослови ме да се слея с Твоята Прасъкровена Воля.

Махайра Амариха Ихавара.

Позволи ми винаги и всякога да пия от Твоята Велика и Бездънна Вечна Скритост.

Ал Вата Раха Йоава.

Нека Неприкосновеното в мен да диша Себе Си.

Нека Неприкосновеното в мен да утвърждава Себе Си.

Нека Неприкосновеното в мен да бъде Себе Си.

Ахайра Дарива Махавария.

О, Скритост, дай ми Мистично разбиране.

О, Неведомост, дай ми Себе Си.

Авайра Хатама, Инори ин Аморхот.

Пречисто Безмълвие, води ме към Абсолюта.

А, Аварахара, Лахамот Харава.

А, Върховносущий, въведи ме в Изчезновение.

Амолахар Лахира Ахавот.

О, Величествена Премъдрост, въведи ме в Скритото си Сияние.

Аав Ар Марахатот.

Аз съм Правдъхновението.

Ай Аор Алмавария.

Аз съм Велика Неуязвимост.

Ар Харая Прамахария, Прамахария Харая Ара.

Аз живея в Прасъстоянието и Прасъстоянието живее в ме.

ФОРМУЛИ НА ЗАЛИХИР

Анхаротот Айра Харира.

Учителю, призови ме в Себе Си.

Учителю, съгради ме в Себе Си.

О, Арахава, Хавалира Морот Алира Варат.

О, Скритост, научи ме да мисля истинно за всичко.

А, Меравот, Дара Даротот.

О, Древний, дай ми Праезика.

О, Меравот, Вайра Мервар Меравахайра.

О, Древний, води ме в Своята Древност.

Ахор Зарама.

Аз съм Истината.

Ахор Ахорот Ахараятор.

Аз съм Върховната Праскритост.

Аз съм Откриващият.

Айра Майтара Архарат!

Зови ме винаги към Себе Си!

Дръж ме винаги в Себе Си!

Айра Хаторот Вараха!

Въззови ме в Свръхреалната Реалност!

Въззови ме в Своята Свръхнеизреченост!

Въззови ме в Своето Свръхпребивание!

ФОРМУЛИ НА АРАЗУМА

О, Махарира Харим, Харот Харавайра.

О, Всевеличие, научи ме да бъда Съкровенодействащ.

О, Аазарморор, Дарири Аахама.

О, Всевещий, научи ме на Всесичкото, на Всеобхватното

КЪМ ИНТЕРВЮ – ДРЕВНИ ДУМИ И ФОРМУЛИ ЗА ЗИКР

Постоянна изложба на Арамон в център Хармония, гр. Варна.
Адрес: Ул. Студентска 1А, гр. Варна.
Телефон: +359 (0) 89 367 1690
Имейл: info@artaramonaidara.com