Природа

Когато говорим за разумната, за живата природа, ние разбираме ЕДНО ОТ НАЙ – ВЕЛИКИТЕ СЪЩЕСТВА СЛЕД БОГА. Със своята аура природата обхваща всичко в света. Тя е светла и разумна, блага и чиста и съдържа в себе си Любовта. В това отношение съвременните учени хора се намират на крив път, като мислят, че могат да завладат природата.


Ако хората биха успели да завладат природата, светът непременно би се разрушил и по лицето на земята не би останало нито едно живо същество.

ПРИРОДАТА НЕ ПОЗВОЛЯВА ДА Я ВЛАДЕЯТ.

Най-многото, до което съвременната наука и техника са достигнали, то е да впрегнат нейните сили на работа. Това нещо съвременните учени наричат владане на природата. Само разумният човек може да впряга силите на природата, защото той се съобразява с нейните закони.

ВСЕКИ, КОЙТО НЕ СЕ Е СЪОБРАЗИЛ С НЕЙНИТЕ ЗАКОНИ, Е БИЛ РАЗРУШЕН ОТ НЕЯ. ВСЕКИ ЧОВЕК, КОЙТО СИ Е ВЪОБРАЗИЛ, ЧЕ МОЖЕ ДА ВЛАДЕЕ НАД ПРИРОДАТА, СЕ Е НАМЕРИЛ ПРЕД ПРАХА НА СВОИТЕ ИЛЮЗИИ И ВЪОБРАЖЕНИЯ.

Тъкмо когато е достигнал върха на своето предприятие и се е готвил да вкуси от неговия плод, природата дохождала, взимала плода му, а него оставала на земята отново да работи, за да коригира всички свои погрешни схващания и разбирания……” из „КАК ТИ СЕ ОТВОРИХА ОЧИТЕ”

(Неделни Беседи, 21.11.1926 Неделя, София) Беинса Дуно

Постоянна изложба на Арамон в център Хармония, гр. Варна.
Адрес: Ул. Студентска 1А, гр. Варна.
Телефон: +359 (0) 89 367 1690
Имейл: info@artaramonaidara.com