Енергийни Картини

Можете да посетите и страницата

за енергийни картини във Фейсбук.

Всички картини могат да се поръчат с вграждане на числа и думи по желание.

Първичната Жена

Тот: Първичната Жена е висша душа, създадена от Слънце.

Жената е друго име на душата Богиня. Жената е трепет от древният огън, от самият Бог. Изначалната Жена е създадена като безкраен възторг…

Тя е велика душа, слязла богиня; тя е велика Мистерия.

Истинската жена обича чрез трептенията на своя Древен Огън – затова тя е Мистична Врата към Боговете и Бога, нещо огромно! Жената е Мистерия, създадена за Боговете, но дори и те не са я разбрали. Защо? Защото тя е част от Душата на Бога. Жената е Храм на Древната Душа на Бога, на самия Бог. Истинската жена свети в безмълвието на своята Душа. Жената е нещо, което съдържа великите простори на Древната Душа на Бога. Душата е Богиня на просторите… Най-великият израз на Любовта е вечната Душа – тя е Майката на Сърцето. Любовта е майката на Душата, Душата е Майката на Жената, а Жената е Майката на Сърцето.

Душата е истинска Преданост, изключително насочена към Бога. Чиста преданост, отвъд гроба – това е Пътят на истинската Душа. /из Окултният Египет/

Орфей: “Любовта е създадена като врата към самият Бог и Жената може да запали този стремеж към Бога. Жената не е робиня, тя не е създадена за низши цели. Тя е врата към самия Бог за този, който я оцени и разбере правилно.”

Елеазар Хараш, повече относно темата в сайта тук

Маслена картина 50/60 см посветена на Висшата Душа – Вечната Любов, с вградена дума БА ХЕНУ, идея – БА ХЕНУ – на египетски ТАЙНСТВОТО ДУША, БА ХЕНУ е велико и Древно откровение на Бога. Тя е част от Същността на Бога. …Тя е по-скъпа от цялото човечество. Който обича Истината, той придобива БА ХЕНУ

и започва да вижда навсякъде Бога…/из Окултният Египет/ Картина с вградени: числото 71 – чистота, число 999 – най-щастливото число. Това е единственото число, което може да излекува трите шестици, число на Учителя, 13 – това число е вярата, че от всички тези страдания ще бъдем освободени, чрез приближаване към Господа и ще Му благодарим, 13 е число на Вечната Любов. То е подобно на Любовта: когато разбереш Любовта – тя е благословена; когато не я разбереш, тя става проклятие за тебе, 123 – специално магическо число – едно, две, три. То освобождава от беля. Това е Любов, Мъдрост и Истина, 800 – това е определеното число на Царството Божие. Това число означава, според Учителя, пълна победа на Доброто над злото, 16 – най-силното число за защита. Повече за числата в сайта тук

При медитация и съзерцаване на картината с подходяща музика и композиции с честоти способства за отблокирване, балансиране и развиване на всички чакри на човека, въздейства за изцеление, умиротворяване, зареждане и развиване на женския принцип в себе си.

Повече за чакрите в сайта тук

Там ще намерите и други начини за работа върху себе си в тази насока, клип специално за работа – почистване, зареждане, развиване.

УСМИВКАТА НА ЦВЕТЕТО

Маслена картина 20/60 см за разблокирване, зареждане и развитие на първа, втора и трета чакри в човека. Повече за чакрите тук

Идея за работа с 1 -ва чакра –

1. БОГ Е В НАС И НИЕ СМЕ В НЕГО.

Идея за работа с 2 чакра –

1. Бог е моят Дом.

2. Бог е моята творческа енергия.

3. Моето партньорство е божествено изправно.

4. Аз винаги се свързвам с Духа на нещата.

Идеи за работа с 3 чакра:

1. БОГ е моята сила.

2. Аз съм силен, за да служа на Бога.

3. Аз съм силен, за да бъда благоразумен.

4. Аз се стремя постоянно към духовно творчество.

5. Аз пребивавам в постоянен мир.

КАРТИНА ЗА СЪЗНАТЕЛНА РАБОТА ПРИ СЪЗЕРЦАНИЕ, КОНЦЕТРАЦИЯ И ПОДСЪЗНАТЕЛНО ВЛИЯНИЕ, С ВГРАДЕНИ – 16 – най-силното число за защита, 999 – най-щастливото число. Това е единственото число, което може да излекува числото – шест шест шест, 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 13 – това число е вярата, че от всички тези страдания ще бъдем освободени, чрез приближаване към Господа и ще Му благодарим, 13 е число на Вечната Любов. То е подобно на Любовта: когато разбереш Любовта – тя е благословена; когато не я разбереш, тя става проклятие за тебе.

Картина със заряд за очистване, за развиване моща на Духа у човека, за защита, за убежище. Развива огнения устрем на Душата и Духа към своя Източник – Слънцето – символ на Бог.

Картина за развиване на личната сила, волята на човека, за баланс на ин и ян енергията, способства за преработване на чувствата и преживяванията, СЕБЕОВЛАДЯВАНЕТО.

Идея –

Няма по-красиво нещо от усмивката на едно цвете.

Цветята са фини енергии, слезли в тяло, облечени в енергия.

Цветята всъщност са едно тънко, скрито въплътено Слънце.

Благовонието е ухаещ висш свят, който е слязъл надолу. Растенията са картините на Ангелите. Цветята са като чистите думи – Еликсир на живота. Уханието е нещо духовно, незримо, То е тънка, узряла енергия. Цветята са приказки от духовното царство на Ангелите. Те са звукът на Ангелския свят. Лошите мисли се разтопяват в благоуханието на цветята. Цветята са фини духовни енергии, в които е създаден раят.

Елеазар Хараш

За цветята 

YouTube за Цветята

Изначалната жена

Маслена картина 20/60 см посветена на Висшата Душа – Вечната Любов.

Жената е древен пламък от Любов, слязъл от великият разум. Когато този пламък е слязъл надолу, се е превърнал в Жена. Жената е друго име на душата Богиня. Жената е трепет от древният огън, от самият Бог. Изначалната Жена е създадена като безкраен възторг… Има няколко вида жени: духовна жена, обожествена жена (най-високата степен), земна жена (обикновена). Какви са разликите между тях?

Духовната жена живее чрез силата на мистичния огън. Най-висшата, обожествената жена – тя се е завърнала в Бога. Тя нищо друго не търси, за нея света е беден, отвъдният свят е беден. Обикновената жена – тя чрез земните желания е разпиляла огъня си, разпръсната е. Тя не може да се събере, защото мисли за оцеляване, деца, проблеми със себе си и е изпуснала нещо съществено.

Истинската Жена обича чрез трептенията на своя Древен Огън. (Тук става въпрос за мистериозни връзки на Любовта на дълбоко ниво). Жената е Храм, слязъл от древната душа на самият Бог. Тя е мистерия: създадена е за Боговете…

Първичната Жена е висша душа, създадена от Слънце…

Любовта е химна на древността. Моите чувства са цветя. Любовта превръща сърцето в блага река. Любовта е могъща богиня и който не я разбере – тя му внушава смърт, а който я разбере – придобива вечен устрем, вечен полет към Бога. Твоята Любов е пламък по-страшен от всяко оръжие. Тя разрязва и мрака, и светлината. Дори и най-древният, и пълен хаос не знае нищо за произхода на Любовта.

Елеазар Хараш, повече относно темата в сайта тук 

КАРТИНА ЗА СЪЗНАТЕЛНА РАБОТА ПРИ СЪЗЕРЦАНИЕ, КОНЦЕТРАЦИЯ И ПОДСЪЗНАТЕЛНО ВЛИЯНИЕ, С ВГРАДЕНИ: думата – ключ – АЙХАМА – символ на скрития Огън, Изначалното Единение, Изначалния Огън. ДРЕВНИЯТ КЛЮЧ – ТОВА, КОЕТО ТЕ ОБОЖЕСТВЯВА, КОЕТО ТИ ДАВА ДЪЛБОЧИНА, 16 – най-силното число за защита, 435 – число което разрежда силата на разрушението, използва се при освобождаване от дългове , срещу беля, , 999 . най-щастливото число. Това е единственото число, което може да излекува числото – шест шест шест, 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 13 – това число е вярата, че от всички тези страдания ще бъдем освободени, чрез приближаване към Господа и ще Му благодарим, 13 е число на Вечната Любов. То е подобно на Любовта: когато разбереш Любовта – тя е благословена; когато не я разбереш, тя става проклятие за тебе. Повече за числата в сайта тук 

Картина 20/60 см за разблокирване, зареждане и развитие на първа, втора и трета чакри в човека. Повече за чакрите тук

Идея за работа с 1 -ва чакра –

1. БОГ Е В НАС И НИЕ СМЕ В НЕГО.

Идея за работа с 2 чакра –

1. Бог е моят Дом.

2. Бог е моята творческа енергия.

3. Моето партньорство е божествено изправно.

4. Аз винаги се свързвам с Духа на нещата.

Идеи за работа с 3 чакра:

1. БОГ е моята сила.

2. Аз съм силен, за да служа на Бога.

3. Аз съм силен, за да бъда благоразумен.

4. Аз се стремя постоянно към духовно творчество.

5. Аз пребивавам в постоянен мир.

Крила

Маслена картина 20/60 см. с идея:

Ти все летиш, летиш и летиш. Колко много път са изминали твоите Крила. И все Ме търсиш, търсиш и търсиш. И не Ме ли видя? ЗАЩОТО АЗ БЯХ ТВОИТЕ КРИЛА.

…..Когато Душата съзерцава нещата, тя съзерцава себе си. Когато съзерцава себе си, тя съзерцава СЛЪНЦЕТО. Когато съзерцава СЛЪНЦЕТО, тя съзерцава ТАОРА /БОГА/. Когато Душата съзерцава ТАОРА /БОГА/, ТЯ СЕ ЗАВРЪЩА В НЕПРЕСЪХВАЩОТО.

Елеазар Хараш, “Сафа Таора”, Книга на Съзерцанията на Древните Атланти

КАРТИНА ЗА СЪЗНАТЕЛНА РАБОТА ПРИ СЪЗЕРЦАНИЕ, КОНЦЕТРАЦИЯ И ПОДСЪЗНАТЕЛНО ВЛИЯНИЕ, С ВГРАДЕНИ:

формула – АЙРА МАЙТАРА АРХАРАТ /на ез. Залихир/ ЗОВИ МЕ ВИНАГИ В СЕБЕ СИ,

16 – най-силното число за защита, 25 е числото седем – освобождение и Свещено знание; в седем – Словото се разглежда като Храм. То е животът, истинският живот, Божественият живот, 71 – Чистота. Повече за числата в сайта тук

Картина за развиване на личната сила, волята на човека, за баланс на ин и ян енергията, способства за преработване на чувствата и преживяванията, СЕБЕОВЛАДЯВАНЕТО.

Картина за разблокирване, зареждане и развитие на първа, втора и трета чакри в човека. Повече за чакрите тук

Идея за работа с 1 -ва чакра –

1. БОГ Е В НАС И НИЕ СМЕ В НЕГО.

Идея за работа с 2 чакра –

1. Бог е моят Дом.

2. Бог е моята творческа енергия.

3. Моето партньорство е божествено изправно.

4. Аз винаги се свързвам с Духа на нещата.

Идеи за работа с 3 чакра:

1. БОГ е моята сила.

2. Аз съм силен, за да служа на Бога.

3. Аз съм силен, за да бъда благоразумен.

4. Аз се стремя постоянно към духовно творчество.

5. Аз пребивавам в постоянен мир.

Делфините са стари човешки същества

Делфините са стари човешки същества, преродени хора, които произлизат от едно прастаро човечество… Те са хора, според Окултната наука, които са осъществили в себе си един висок идеал – станало е по време на прастарото човечество… Делфините са духовно щастливи Същества, защото те са запазили в себе си веселието на своето минало… В един свят на дълбоко астрално море (става въпрос и за външното море), което е заразено от жестокост, делфините са спокойни, честни и отзивчиви. От един друг ъгъл на Окултната наука, делфините са и още Духовни символи и то необичайни за света на морето. Те символизират една скрита и стаена символика на неизчерпаемата надежда и морето за тях е символичният рай…

Макар че живеят в тежкия живот на морето, те са освободени от смъртта (става въпрос и за духовната смърт). Те нямат грижа за смъртта, те даже нямат страх от смъртта, защото са разбрали Пътя на Самоотричането и на Жертвата – нямат страх от смъртта. Точно Самоотричането се е превърнало в тяхното веселие и разбира се – в грациозност. Те носят в себе си един таен празник – нещо, което трябва и всеки човек да носи в себе си….

Те сияят от познанието на Закона на радостта, но това всъщност е самият Закон на Самоотричането. Ето защо, според Окултната наука, те са деца на радостта и са си останали деца. Но те имат по-голямо бъдеще, защото след време е определено да се срещнат не с дресьори, а с Посветени, които ще се погрижат за техните Души, за да ги въведат в по-дълбоки тайни на битието и живота. Разбира се, там ги очаква радост от друг род, от друго измерение, която ще произлиза не от Самоотричането, а от Мъдростта.

Елеазар Хараш, из лекция 1997 г.

Повече за делфините тук

Маслена картина 40/50 см за придобиване на радост, за развиване на сърдечната чакра и себеизразяването, за придобиване на спокойствие и дълбочина, разширение на чувствата, за развиване на готовност за жертва, което носят делфините, игривост и безстрашие, решителност и целеустременост. Картина с идея за работа: формули: ГОСПОДИ БОЖЕ, НАУЧИ МЕ ДА ЖИВЕЯ В РАДОСТ СЪС СЕБЕ СИ, ГОСПОДИ БОЖЕ, НАУЧИ МЕ ДА РАЗБЕРА ТАЙНАТА НА ЖЕРТВАТА, БОГ Е МОЯТА РАДОСТ, БОГ Е МОЯТ ПРАЗНИК, с вградени числата – 3 – меко число – късметлия – Любов, Вяра, Надежда, число на радост, веселие, равновесие, числото 16 – числото за изхвърляне на Дявола от ума. Това е пътят на истинското ученичество, пътя на истинското развитие, по-дълбоко от себепознанието, най-силното число за защита, 71 – Чистота.

ДЕЛФИНИТЕ – ДЕЦАТА НА СИРИУС

Картина за придобиване на радост, за развиване на сърдечната чакра и себеизразяването, за придобиване на спокойствие и дълбочина, разширение на чувствата, за развиване на готовност за жертва, което носят делфините, игривост и безстрашие, решителност и целеустременост. Картина с вградени – числото 16 – числото на изхвърляне на Дявола от ума. Това е пътят на истинското ученичество, пътя на истинското развитие, по-дълбоко от себепознанието, най-силното число за защита, древната дума Аараявара – Чистота, древната дума Вахая – Божеството Вода – – Диханието на Бога, БЕЗДНАТА – ПРАМАЙКАТА, числото 999 – най-щастливото число. Това е единственото число, което може да излекува числото – шест шест шест, 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, думата РАДОСТ.

За подсилване на въздействието може да се използва подходяща музика със ултразвуци, идващи направо от сърцето на делфините.

Healing songs of Dolphins & Whales | Deep Meditative Music for Harmony of Inner Peace

Aramon Aidarа

Чудна Божия дреха

Чудна Божия дреха: Земя, Слънце, Море, винаги в моето сърце…Арамон Айдара

Огнена зареждаща картина в гама до мажор, дава много енергия, способства за развиване на волята, повишава съпротивителната душевна сила, прогонва заслепявания и мъката. БОГ Е В НАС И НИЕ СМЕ В НЕГО е характерно за тази тоналност на звучене на картината. При ползване на аромотерапия в резонанс на картината за въздействие върху здравето на човека, подходящо е кедровото и карамфиловото масло. Що касае ползването на кристалотерапия заедно с картината, подходящи са ахат, хематит, червен яспис, гранат червен корал рубин.

Картината въздейства за разблокирване на първа и втора чакра.

Съзерцавайки картината може да се ползва молитвата ПЪТЯТ НА ЖИВОТА на Учителя и песента Му ЩЕ СЕ РАЗВЕСЕЛЯ, което е за вторник под влияние на Марс.

За работа с първа чакра

За работа с втора чакра – молитва – „Добрата молитва“ – псалом 91, 23, 61. песента на Учителя „В началото бе Словото“;

https://www.youtube.com/watch?v=ueV0WPUUAj0&t=2s

Повече за чакрите и работата с тях тук

https://www.youtube.com/watch?v=2I2sRlwfkP0&t=705s

СИЯЕЩ КАТО СЛЪНЦЕТО

Маслена картина 50/70 см с формула: СИЯЕЩ КАТО СЛЪНЦЕТО, ЧИСТ КАТО ЗОРАТА, БЕЗМЪЛВЕН КАТО ТАЙНАТА.

Картина с много мощен заряд за очистване, балансиране, за лечение, за развиване моща на Духа у човека, за защита, за убежище, за баланс в партньорството, за развиване на лична сила, срещу страх, дава творчески заряд. Развива огнения устрем на Душата към нейния Източник. Картина с вградени – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 16 – най-силното число за защита, 435 – число което разрежда силата на разрушението, използва се при освобождаване от дългове , срещу беля, 71 – Чистота.

Идеи за работа с 2 чакра:

1. Бог е моят Дом.

2. Бог е моята творческа енергия.

3. Моето партньорство е божествено изправно.

4. Аз винаги се свързвам с Духа на нещата.

Име: Свадхистана (дом, жилище), сексуална чакра, втора чакра.

Място: между петия поясен прешлен и кръстната кост.

Цвят: оранжев.

Камъни: карнеол, лунен камък.

Звуци: тонът Ре.

Аромати: иланг-иланг, сандалово дърво.

Меридиани: на черния дроб, жлъчния мехур и тънкото черво.

Жлези: надбъбречна.

Задача: чувствителност, творческа енергия, въодушевление, сексуалност, способност за изпитване на наслада, виталност, носене по течението на живота, баланс на ин и ян.

Блокирано състояние: отхвърляне или преувеличаване на сексуалността.

Мантра: ВАМ. Тук човек има знания (информация), работи, но не твори, защото не познава тайната на живота т.е. няма разбиране.

За да се събуди и овладее естествено енергията във втора чакра, трябва да се търси постоянно духът на нещата т.е. Истината с най-силният метод: безкористно търсене, безкористна жертва, което прави Любовта.

В помощ: съзерцаване на мандал, на картина; слушане, пеене, свирене на произведение в тоналност „Ре“ (песента на Учителя „В началото бе Словото“); рисуване с оранжев цвят; използване на книгата „Заветът на цветните лъчи на Светлината“ – оранжеви лъчи; молитва – „Добрата молитва“ – псалом 91, 23, 61. Консумиране на храна съответстваща на неделята под влияние на Слънце – грозде, стафиди, портокали, мандарини, леща, слънчоглед, овес, ръж, ечемик.

Честоти за втора чакра

Идеи за работа с 3 чакра:

1. БОГ е моята сила.

2. Аз съм силен, за да служа на Бога.

3. Аз съм силен, за да бъда благоразумен.

4. Аз се стремя постоянно към духовно творчество.

5. Аз пребивавам в постоянен мир.

Име: Манипура, чакра на слънчевия сплит, трета чакра.

Място: малко по-нагоре от пъпа, между дванадесетия гръден прешлен и първи поясен прешлен.

Цвят: жълт, до златно жълт.

Камъни: тигрово око, кехлибар, цитрин, благороден топаз.

Звуци: тонът Ми.

Аромати: лавандула, розмарин, бергамот.

Меридиани: на стомаха, далака/панкреаса, троен нагревател.

Жлези: задстомашна жлеза (панкреас).

Задача: преработване на чувства и преживявания, симпатии/антипатии, воля, разгръщане на личната сила, изгаряне на блокажите, усилване на волята.

Блокирано състояние: безпокойство, липса на вътрешен мир, манипулиране, злоупотреба с властта.

Мантра: РАМ. До тази, трета чакра, не е известно още на човек какво е любов. Ако човек твори с искреност и постоянство, той се освобождава от своите недостатъци, болести, грешки, т.е. трета чакра се отваря когато човек има постоянен стремеж към духовно творчество.

В помощ: съзерцаване на мандал, картина; слушане, пеене, свирене на произведения в тоналност „Ми“;

песента на Учителя „Песен на светлия път“; рисуване с жълт цвят; използване на книгата „Заветът на цветните лъчи на Светлината“ – жълтите лъчи; молитва на братството; псалом 91, 23, 19, 103.

Консумиране на храна съответстваща на сряда – моркови, леща, зряла царевица, магданоз, чубрица, круши и други жълто обагрени плодове.

Честоти за трета чакра

АМОЛАХАР ЛАХИРА АХАВОТ

Картина с вградени: формулата на древен език – АМОЛАХАР ЛАХИРА АХАВОТ – О, ВЕЛИЧЕСТВЕНА ПРЕМЪДРОСТ, ВЪВЕДИ МЕ В СКРИТОТО СИ СИЯНИЕ!, числото 16 – най-силното за защита, 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 3113 – неопетнената Чистота, 999 – най-щастливото число, което единствено е способно да излекува числото трите шестици. Число на Учителя.

Картина за развиване на личната сила, волята на човека, за баланс на ин и ян енергията, способства за преработване на чувствата и преживяванията, за себеовладяване, овладяване на ума, развитие на интуицията, духовната любов, за придобиване на Божествено Съзнание чрез вглеждане навътре

За придобиване на абсолютната, безусловна Любов към Бога чрез индивидуално дълбоко преживяване. Използва се чрез концентрация и съзерцаване на картината за разблокирване на 3 – та, 6 – та чакри у човека.

Спомага за лечението на задстомашната жлеза /панкреаса/, стомаха, далака, тройния нагревател, пикочния мехур, хипофизата, епифизата .

Картина за развиване на интуицията /6 та чакра/ Въздействието и може да се подсили с тази композиция от музика.

Съзерцание за Единственото Благо

Имах жена и деца. И те бяха голяма радост в моя живот. Имах красив дом. Той навяваше топло чувство и уют. Имах много книги. Те ми носеха проблясъци за един велик и незнаен живот. И в един момент изгубих всичко това. Насочих се навътре и открих Душата си. Бях облян от Душата си, но все още нещо ми липсваше.

И изведнъж Той се появи. Той беше блясъкът на всички неща и видях Славата Му за миг. Това беше Славата на Таора /Бог/. И разбрах завинаги: Той е Единственото Благо. Той е Единственото, което трябва да се търси. Той е Единствената цел. И когато постигнеш тази Цел, тя се превръща в Неизменното Благо. А Целта сякаш не е съществувала. Кой може да замени това Благо с нещо друго? Който веднъж Го е видял, той живее и умира само за Него. А който не Го е видял, нито живее, нито умира. Таора /Бог/ е единственото Благо.

Елеазар Хараш, “Сафа Таора”, Книга на Съзерцанията на Древните Атланти

Елеазар Хараш

Лекциите започнаха, когато Бог намери път в мен и оттогава аз винаги вървя към Него, към Неговата Дълбочина, а Той стана тих приятел на моето съзнание. Когато видях Несътворените очи на Бога, аз видях в тях своя вечен път и го оцених. Сега аз живея само за да служа на светлината, без да се интересувам от мнението на света. Аз вече не търся Бога; преди Го търсех, а сега Го живея. Той стана моят Път, защото ми даде съкровено знание за Себе Си и чрез него аз познах Светостта на Светлината…

За да намериш Бога, трябва да заслужиш Бог да те намери.

………………………………………………..

Той, Неизреченият, изрече Словото Си в мен и аз се покланям на това Слово. Бог е Явен в Словото ми и Скрит в мен. Пазя Го в Дълбините си, за да е винаги в мен. В Дълбините си нямам нищо друго освен Неизречения…

Истината в Мен превъзхожда света.

Любовта Ми към Бога е безначална, дишам Безкрая – на това Ме научи Учителя.

Земята не е мой свят, нито Небесата. Учителят е Моят Свят!

Вървете в Пътя на Любовта, Мъдростта и Истината! Пробуденият човек открива в своята съдба Божествената Любов – не вижда възмездие и наказание. Няма лоша съдба, няма хубава съдба. Всичко идва за възход. Всичко е Безкраен Път.

Елеазар Хараш

Маслен пастел с ножче, техниката на Лили Димкова – учителката ми в тази техника.

 
Телефон: +359 (0) 89 367 1690 / +359 (0) 52 301 477
                Имейл: info@artaramonaidara.com