Енергийни Картини

Можете да посетите и страницата

за енергийни картини във Фейсбук.

Всички картини могат да се поръчат с вграждане на числа и думи по желание.

ИСМИ АХЗАМ

Mаслена картина

КАРТИНА С ВНЕДРЕНА ДУМА – ИСМИ АХЗАМ, ПОСТИГАЩА ЕЛИКСИРА НА ЖИВОТА, ТОВА Е – най-древното обръщение към есенцията на Бога, ИСМИ АХЗАМ е влизане дълбоко в Сърцето на Бога. 

Елеазар Хараш – Древни думи и формули за Зикр (ИНТЕРВЮ)

Картина с внедрени числа: 16 – най-силното за защита, 3113 – неопетнената Чистота, 999 – най-щастливото число, което единствено е способно да излекува числото трите шестици. Картината спомага, при благоговейно отношение, връзка с числата, символите, цветовете и буквите, Словото, за
ИЗЧИСТВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА 4 ТА И 5 ТА ЧАКРИ ЗА СЪЗНАТЕЛНА РАБОТА ПРИ СЪЗЕРЦАНИЕ И КОНЦЕТРАЦИЯ И ПОДСЪЗНАТЕЛНО ВЛИЯНИЕ.

Повече за 4-та и 5-та чакра прочетете тук

 

ХАЙРА

Mаслена картина

Какво е скрито в стихията на Водата? ПОКОЯТ. Из “В Храма на Водата”
С вградена дума ХАЙРА на древен език със значение – ЧИСТА ВОДА или ЧИСТИЯТ И СКРИТ ЖИВОТ, с вградените числа – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 71 – Чистота, 16 – най-силното число за защита, числото за изхвърляне на Дявола от ума.


Картина за очистване, изцеление, усилване на чувствата и задълбочаването им, за лечение и усилване на сърцето, което води до жизнелюбие и духовно равновесие, благоговейно отношение към нещата, идващо от разбирането, че има само една Воля в света – Божията, повишава съпротивителната душевна сила, прогонва заслепявания и мъката. Съзерцаването на картината способства за идейното възприятие на нещата, за придобиване специфична любов към Словото, безкритичност към себе си и другите, за развиване на творческата и лична сила, за баланс на ин и ян енергията, способства за преработване на чувствата и преживяванията. Картина за дълбок релакс, картина за развиване на 5 та чакра, себеизраза.


КАРТИНА ЗА ИЗЧИСТВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА 5 ТА ЧАКРА ЗА СЪЗНАТЕЛНА РАБОТА ПРИ СЪЗЕРЦАНИЕ И ПОДСЪЗНАТЕЛНО ВЛИЯНИЕ.

 

Повече за 5та чакра прочетете тук.

ПРИРОДА

Mаслена картина

Картина за очистване, изцеление, усилване и разширяване на чувствата, способства засебеизраза /5 та чакра – словото/, хармонията, изобилието, умиротворението.

Картина с вградена древна дума ААРАЯВАРА – древната Чистота, числото 71 – чистота и число 999 – най-щастливото число. Това е единственото число, което може да излекува трите шестици, 13 – Това число е вярата, че от всички тия страдания ще бъдем освободени, чрез приближаване към Господа и ще Му благодарим, 13 е число на Вечната Любов. То е подобно на Любовта: когато разбереш Любовта – тя е благословена; когато не я разбереш, тя става проклятие за тебе, специално магическо число – едно, две, три (123). То освобождава от беля. Това е Любов, Мъдрост и Истина, 800 – това е определеното число на Царството Божие. Това число означава, според Учителя, пълна победа на Доброто над злото.

За Природата прочетете тук.

ПОСВЕЩЕНИЕ 1

Mаслена картина

Само в шестата степен в пътя на ученика познаваш истинската Любов – при Посвещението. Тук познаваш Себе Си…То е дело на волята и усилията на човека, след като е добил Новораждането и е станал господар на лошите духове.Тук ученикът се посвещава да служи на Бога. До петата степен е ученик, а в шестата степен става служител.


Учителя казва: ” ВЕЛИКО НЕЩО Е ПОСВЕЩЕНИЕТО, ЗАЩОТО ТУК НА УЧЕНИКА СЕ РАЗКРИВАТ КЛЮЧОВИ ТАЙНИ НА ПРИРОДАТА И ТОЙ СТАВА ПОСВЕТЕН.”…

Чрез Посвещението той познава истинската Любов и постига истинското Знание. Истинското Знание винаги е свързано със Смирението, а Смирението носи ОТКРОВЕНИЕТО…. Към Посвещение вървят само тези, които действат с чисти мотиви, т.е. действат Духовно… НА ТЯХ СЕ ОТКРИВА ДУХЪТ.
Елеазар Хараш, 17.6.1994 г. из “Древна и нова Мъдрост” лекции 5 том

Картина с вградена Пентаграма, и формула Ахам Брахма Асми – Аз Съм Дух, която способства при постоянство в повторението и връзка с нея за справяне със съдбата. Картина с много мощен заряд за очистване, балансиране, за лечение, за развиване моща на Духа у човека, за защита, за убежище. Развива огнения устрем на Душата към своя Източник. Символизира ПОСВЕЩЕНИЕТО – преобразяването на гъсеницата в пеперуда – единственият Път на всяка човешка Душа, връзка и сливане с Духа. Дължина на вълната 220.Картина с вградени – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 16 – най-силното число за защита, числото 999 – най-щастливото число. Това е единственото число, което може да излекува числото – шест шест шест, 435 – число което разрежда силата на разрушението, използва се при освобождаване от дългове, срещу беля, 3113 – чистота.

САМ 3

Mаслена картина

/трети вариант/ – ИДЕЯ ПО УЧИТЕЛЯ

Картина за дълбок размисъл. Масло – А4 размер.

ПОСВЕЩЕНИЕ 2

Mаслена картина

Вторият вариянт по поръчка, но в размер 40/50 см.

Само в шестата степен в пътя на ученика познаваш истинската Любов – при Посвещението. Тук познаваш Себе Си…То е дело на волята и усилията на човека, след като е добил Новораждането и е станал господар на лошите духове.Тук ученикът се посвещава да служи на Бога. До петата степен е ученик, а в шестата степен става служител.


Учителя казва: ” ВЕЛИКО НЕЩО Е ПОСВЕЩЕНИЕТО, ЗАЩОТО ТУК НА УЧЕНИКА СЕ РАЗКРИВАТ КЛЮЧОВИ ТАЙНИ НА ПРИРОДАТА И ТОЙ СТАВА ПОСВЕТЕН.”…

Чрез Посвещението той познава истинската Любов и постига истинското Знание. Истинското Знание винаги е свързано със Смирението, а Смирението носи ОТКРОВЕНИЕТО…. Към Посвещение вървят само тези, които действат с чисти мотиви, т.е. действат Духовно… НА ТЯХ СЕ ОТКРИВА ДУХЪТ.
Елеазар Хараш, 17.6.1994 г. из “Древна и нова Мъдрост” лекции 5 том

Картина с вградена Пентаграма, и формула Ахам Брахма Асми – Аз Съм Дух, която способства при постоянство в повторението и връзка с нея за справяне със съдбата. Картина с много мощен заряд за очистване, балансиране, за лечение, за развиване моща на Духа у човека, за защита, за убежище. Развива огнения устрем на Душата към своя Източник. Символизира ПОСВЕЩЕНИЕТО – преобразяването на гъсеницата в пеперуда – единственият Път на всяка човешка Душа, връзка и сливане с Духа. Дължина на вълната 220.Картина с вградени – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 16 – най-силното число за защита, числото 999 – най-щастливото число. Това е единственото число, което може да излекува числото – шест шест шест, 435 – число което разрежда силата на разрушението, използва се при освобождаване от дългове, срещу беля, 3113 – чистота.

АЙХАМА

Mаслена картина

Картина с вградени – 167531 –

Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 16 – най-силното число за защита, числото 999 – най-щастливото число. Това е единственото число, което може да излекува числото – шест шест шест, 435 – число което разрежда силата на разрушението, използва се при освобождаване от дългове , срещу беля, 3113 – чистота, думата – ключ – АЙХАМА – символ на скрития Огън, Изначалното Единение, Изначалния Огън. ДРЕВНИЯТ КЛЮЧ – ТОВА, КОЕТО ТЕ ОБОЖЕСТВЯВА, КОЕТО ТИ ДАВА ДЪЛБОЧИНА. Картина за очистване, зареждане. Мощно енергетизираща картина, даваща концентриран ОГЪН. Картина за развиване на чакрите, за развиване на цялостност. 

ЦЯЛ

Mаслена картина

АЙХАМА И ВАХАЯ с вградени – 167531

Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 16 – най-силното число за защита, числото 999 – най-щастливото число. Това е единственото число, което може да излекува числото – шест шест шест, 435 – число което разрежда силата на разрушението, използва се при освобождаване от дългове , срещу беля, 3113 – чистота, думата – ключ – АЙХАМА – символ на скрития Огън, Изначалното Единение, Изначалния Огън. ДРЕВНИЯТ КЛЮЧ – ТОВА, КОЕТО ТЕ ОБОЖЕСТВЯВА, КОЕТО ТИ ДАВА ДЪЛБОЧИНА, древната дума ВАХАЯ – БОЖЕСТВОТО ВОДА – БЕЗДНАТА – ПРАМАЙКАТА – ВОДАТА Е СЛЯЗЛА ОТ ПРАСВЕТЛИНАТА И ЗАТОВА Е ВОДА – ВОДАЧ. После е станала енергия, а после вода – очистителна енергия. Очистителна енергия, за да ни заведе обратно при Бога, обратно при Прасветлината, Първичният Океан. ВОДАТА Е ПРАЕЗИК… ИЗВОРЪТ Е ОТКРИЛ СЕБЕ СИ. ТОВА Е ЧОВЕКЪТ, КОЙТО Е ПОЗНАЛ СЕБЕ СИ. Картина с вградена формула – АЙ АОР АЛМАВАРИЯ – АЗ СЪМ ВЕЛИКА НЕУЯЗВИМОСТ. Картина за очистване, зареждане. Мощно енергетизираща картина, даваща концентриран ОГЪН. Картина с идеята за Завета на цветните лъчи, за развиване на чакрите, за развиване на цялостност.

САМОПОЗНАНИЕ

Mаслена картина

Картина 40/50 см – масло върху платно

Формула – АНХ АНАХАРА АМАХА / Бъди погълнат, за да оживееш./
БЕНУ – ЖАР – ПТИЦА – Това е единствената птица, постигнала Дълбоко Себепознание, защото тя завладяла себе си и Бог я превърнал в Огнена Птица, наречена Жар-Птица…
Бену е Мистична Птица, скрита в Космическото и Божието измерение на човешкото сърце. Този Феникс е осветена Птица, осветено Велико Същество; затова тя носи Мир, носи чисто Духовното – защото само Духовното, само Свещеното може да носи Мир. За да носиш Мир, трябва да си отвъд нещата и отвъд света. Това е Духовната природа, това е Свещената природа.
1.10.2013 г. Елеазар Хараш
ИДЕЯ – /Пътя от Бога към Абсолюта/, ЗА НАЙ-НОВАТА ПРАКТИКА КОНЦЕНТРАЦИЯ В БЯЛАТА ТОЧКА – БЯЛАТА ТОЧКА Е ПЪРВОТО НЕЩО, ИЗЛЯЗЛО ОТ АБСОЛЮТА.
на 18:6 минута от интервюто

Елеазар Хараш: Тайното Атлантско знание (ИНТЕРВЮ за Мъдростта на Атлантида)

 

Картина с вградена формула Анх Анахара Амаха / Бъди погълнат, за да оживееш /, с вградени числа: 16 – най-силното число за защита, 999 – най-щастливото число. Това е единственото число, което може да излекува числото – шест шест шест, 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на ума за всички изкушения на живота, овладяване на себе си.
Картина 40/50 см – масло върху платно,
Картина с вградена формула Анх Анахара Амаха / Бъди погълнат, за да оживееш /, с вградени числа: 16 – най-силното число за защита, 999 – най-щастливото число. Това е единственото число, което може да излекува числото – шест шест шест, 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на ума за всички изкушения на живота, овладяване на себе си. 

ЖАР ПТИЦА – СТИХ

Mаслена картина

Жар-птица съм самородена,

oт пепелта с нова светлина родена.

Възкръсвам вечно обновена

oт Любовта опиянена.

От Сириус е моят огън

и съм в космическото ти сърце.

Аз и ти ЕДНО сме…

Бену на Безсмъртността

в тайната на нашите сърца.

Смъртта докосва те

и усещаш как оттегляш се

като вълна от тази форма…

Вливаш се в големия Океан –

обезкрепостена, обновена –

Душа вечна и свободна…

Aramon Aidara

АОР АЛМАВАРИЯ – АЗ СЪМ ВЕЛИКА НЕУЯЗВИМОСТ

Mаслена картина върху платно

  • за дълбок релакс.
  • размер 50/70 см

древната дума ВАХАЯ – БОЖЕСТВОТО ВОДА – БЕЗДНАТА – ПРАМАЙКАТА – ВОДАТА Е СЛЯЗЛА ОТ ПРАСВЕТЛИНАТА И ЗАТОВА Е ВОДА – ВОДАЧ. После е станала енергия, а после вода – очистителна енергия. Очистителна енергия, за да ни заведе обратно при Бога, обратно при Прасветлината, Първичният Океан. ВОДАТА Е ПРАЕЗИК… ИЗВОРЪТ Е ОТКРИЛ СЕБЕ СИ. ТОВА Е ЧОВЕКЪТ, КОЙТО Е ПОЗНАЛ СЕБЕ СИ.
Картина за очистване, изцеление, усилване на дълбочината, за жизнерадостност и духовно равновесие, благоговейно отношение към нещата, идващо от разбирането, че има само една Воля в света – Божията, повишава съпротивителната душевна сила, прогонва заслепявания и мъката. Съзерцаването на картината способства за идейното възприятие на нещата, за придобиване специфична любов към Словото, любов към Бога, безкритичност към себе си и другите, за развиване на творческата и лична сила, за баланс на ин и ян енергията, способства за преработване на чувствата и преживяванията.

БОГ Е МОЯТ ДРЕВЕН ПОГЛЕД

Енергетизираща картина, за развиване на интуицията. /6 та чакра/ с идеи за работа. Размер 50/70 см, масло върху платно.

Картина с вградените числа – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 71 – Чистота, 16 – най-силното число за защита.
Картина за изцеление, заразвитие на третото око – Духовната Любов, за духовно равновесие, благоговейно отношение към нещата, идващо от разбирането, че има само една Воля в света – Божията, повишава съпротивителната душевна сила, прогонва заслепявания и мъката. Съзерцаването на картината способства за идейното възприятие на нещата, за придобиване специфична любов към Словото, безкритичност към себе си и другите, за развиване на творческата и лична сила, за баланс на ин и ян енергията, способства за преработване на чувствата и преживяванията. Картина за развитие на 6 – та чакра

Повече за чакрите – тук.

В КАРТИНАТА ГОВОРИ ТОВА, КОЕТО ХУДОЖНИКЪТ Е ВЛОЖИЛ

Кое придава цена на една картина?

Ако един любим художник напише една дума върху платното, кое придава цена на платното?

Думата, която любимият художник е написал.

Картина с вградена дума ААРАЯВАРА

древната Чистота, абсолютната неопетненост, с вградените числа – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 71 – Чистота, 16 – най-силното число за защита/пише се и над входа в дома/ , числото за изхвърляне на Дявола от ума.
Картина за очистване, изцеление, усилване на чувствата и задълбочаването им, за лечение и усилване на сърцето, което води до жизнелюбие и духовно равновесие, благоговейно отношение към нещата, идващо от разбирането, че има само една Воля в света – Божията, повишава съпротивителната душевна сила, прогонва заслепявания и мъката. Съзерцаването на картината способства за идейното възприятие на нещата, за придобиване специфична любов към божието Словото, безкритичност към себе си и другите, за развиване на творческата и лична сила, за енергиен баланс, способства за преработване на чувствата и преживяванията. Картина за дълбок релакс и медитация, за придобиване на хармония и спокойствие. 

АЗ СЪМ ВЕЛИКА НЕУЯЗВИМОСТ

Картина 30/40 см размер с вградени – числото 16 – числото на изхвърляне на Дявола от ума

Това е пътят на истинското ученичество, на пътя на истинското развитие, по-дълбоко от себепознанието, най-силното число за защита, числото 999 – най-щастливото число,число на Учителя. Това е единственото число, което може да излекува числото – шест шест шест, 435 – магическо число за освобождаване от някаква беля и борчове, число което разрежда силата на разрушението и изречението /на древния език Залихир/ АЙ АОР АЛМАВАРИЯ – АЗ СЪМ ВЕЛИКА НЕУЯЗВИМОСТ.

Картина за очистване, изцеление, усилване на дълбочината, за жизнерадостност и духовно равновесие, благоговейно отношение към нещата, идващо от разбирането, че има само една Воля в света – Божията, повишава съпротивителната душевна сила, прогонва заслепявания и мъката. Съзерцаването на картината способства за идейното възприятие на нещата, за придобиване специфична любов към Словото, любов към Бога, безкритичност към себе си и другите, за развиване на творческата и лична сила, за баланс на ин и ян енергията, способства за преработване на чувствата и преживяванията. Картина за дълбок релакс.

АЙХАМА И ВАХАЯ 1 ОГЪН И ВОДА 1

Маслена Картина в наличност 30/40 см, за развиване на интуицията, устойчивостта, духовната любов.

Маслена Картина в наличност 30/40 см, за развиване на интуицията, устойчивостта, духовната любов, което е свързано с третото око – 6 чакра – единството, за придобиване на жизнена сила, което е свързано с 1 та коренна чакра на човека. Картина с вградени числа – 16 – най-силното число за защита, 435 – число което разрежда силата на разрушението, използва се при освобождаване от дългове , срещу беля, , 999 . най-щастливото число. Това е единственото число, което може да излекува числото – шест шест шест, 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, думата – ключ – АЙХАМА – символ на скрития Огън, Изначалното Единение, Изначалния Огън. ДРЕВНИЯТ КЛЮЧ – ТОВА, КОЕТО ТЕ ОБОЖЕСТВЯВА, КОЕТО ТИ ДАВА ДЪЛБОЧИНА, древната дума ВАХАЯ – БОЖЕСТВОТО ВОДА – БЕЗДНАТА – ПРАМАЙКАТА – ВОДАТА Е СЛЯЗЛА ОТ ПРАСВЕТЛИНАТА И ЗАТОВА Е ВОДА – ВОДАЧ
 

За чакрите прочети тук.

Картина за очистване, изцеление, усилване и разширяване на чувствата

Способства за себеизразяване, хармония, изобилие, умиротворение. Картина с вградена древна дума ААРАЯВАРА – древната Чистота. С вградена формула – “В моята Душа царува едно велико Спокойствие”. С древната дума ВАХАЯ – БОЖЕСТВОТО ВОДА – БЕЗДНАТА – ПРАМАЙКАТА – ВОДАТА Е СЛЯЗЛА ОТ ПРАСВЕТЛИНАТА И ЗАТОВА Е ВОДА – ВОДАЧ. После е станала енергия, а после вода – очистителна енергия. Очистителна енергия, за да ни заведе обратно при Бога, обратно при Прасветлината, Първичният Океан. ВОДАТА Е ПРАЕЗИК… ИЗВОРЪТ Е ОТКРИЛ СЕБЕ СИ. ТОВА Е ЧОВЕКЪТ, КОЙТО Е ПОЗНАЛ СЕБЕ СИ… Чистата вода ни води към това, което е смисълът на живота, по друг начин – първичното състояние на съзнанието. Това означава да се завърнем в произхода. 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на ума за всички изкушения на живота, овладяване на себе си; 16 – най-силното число за защита…

ПРИРОДА 2

За Природата прочети тук.

Слънчице грее

Слънчице грее, сърцето пее,
морето ликува, Любовта добрува,
че Доброто само Божие бива
и Любовта чрез нас го излива… Айдара

ДУХОВНОСТТА

това означава разрушаването на животинската природа учовека и събуждане на чистото Божествено Съзнание. БЕЗ ДА СИ ОВЛАДЯЛ СВОЯТА ЖИВОТИНСКА ПРИРОДА ТВОЕТО МИЛОСЪРДИЕ Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ. ТО ЩЕ БЪДЕ НАКАЗАНО, ЗАЩОТО ТО Е ИМИТАЦИЯ. ИСТИНСКОТО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ Е ДА ДАДЕШ В ЖЕРТВА СВОЯТА ЖИВОТИНСКА ПРИРОДА….
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА НИКОГА НЕ СПАСЯВА ЧОВЕКА, ДОКАТО ЖИВОТИНСКАТА ПРИРОДА СИ ОСТАВА ОТВЪТРЕ.
Сай Баба, Елеазар Хараш, 2.7.2019 г.
КАРТИНА за очистване, изцеление, усилване на чувствата и задълбочаването им, за лечение и усилване на сърцето, което води до жизнелюбие и духовно равновесие, благоговейно отношение към нещата, идващо от разбирането, че има само една Воля в света – Божията. Съзерцаването на картината способства за развитие на себеизразяването, идейното възприятие на нещата, за придобиване специфична любов към Словото, безкритичност към себе си и другите. Картината спомага за развитие и разблокирване на 4 – та и 5 – та чакра, на които съответстват камъните смарагд, нефрит, розов кварц, тюркоаз, халцедон, аквамарин, син кварц, от музикалните тонове – фа и сол, и съответните аромати – розово масло, салвия, евкалипт. Картината въздейства благоприятно на сърцето и кръвообращението, тристепенния нагревател, тимуса, щитовидната жлеза.
Заедно със съзерцаване картината може да се работи с пеене, свирене или слушане на произведения в тоналностите ФА и СОЛ, да се използва песента на Учителя “Благославяй”, ” Фир Фюр фен”, от книжката “Завета на цветните лъчи” на Учителя – да се четат стиховете /от Библията/ съответно Зелените и Сините, да се четат молитвите “Молитва на царството” и “Молитва на Триединния Бог”, псалмите 91 , 23, 143 /по Слав. 142 /Псалом Давидов/, псалом 44 и ОТЧЕ НАШ
превод от арамейски /езика на Христос/ 

БОГ Е МОЯТ ПОКОЙ

Формула: В МОЯТА ДУША ЦАРУВА ЕДНО ВЕЛИКО СПОКОЙСТВИЕ.
ИДЕЯ – ААРАЯВАРА на древния език Залихир със значение – древната Чистота, абсолютната неопетненост, с вградени числа – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 71 – Чистота, 16 – най-силното число за защита, числото за изхвърляне на Дявола от ума.

ВАХАЯ

Какво е скрито в стихията на Водата? ПОКОЯТ.

Из “В Храма на Водата”
Картина с вградените числа – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 71 – Чистота, 16 – най-силното число за защита, числото за изхвърляне на Дявола от ума.
Картина за очистване, изцеление, усилване на чувствата и задълбочаването им, за лечение и усилване на сърцето, което води до жизнелюбие и духовно равновесие, благоговейно отношение към нещата, идващо от разбирането, че има само една Воля в света – Божията, повишава съпротивителната душевна сила, прогонва заслепявания и мъката. Съзерцаването на картината способства за идейното възприятие на нещата, за придобиване специфична любов към Словото, безкритичност към себе си и другите, за развиване на творческата и лична сила, за баланс на ин и ян енергията, способства за преработване на чувствата и преживяванията. Картина за дълбок релакс, придобиване на спокойствие, зареждане с положителна чиста енергия.

ТРИПТИХ ЗАЛЕЗ

КАРТИНА ЗА ИЗЧИСТВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА 6 ТА ЧАКРА ЗА СЪЗНАТЕЛНА РАБОТА ПРИ СЪЗЕРЦАНИЕ И КОНЦЕТРАЦИЯ И ПОДСЪЗНАТЕЛНО ВЛИЯНИЕ. ПОДСИЛВА СЕ ВЛИЯНИЕТО С КОМПОЗИЦИИ И ЧЕСТОТИ

Повече за чакрите прочети тук.

Смесена водна техника

не може да се повтори, но може да се извади репродукция

Жизнь всегда есть
течет, поет, играет…
Смотри в глаза
и увидишь Вечность
и одна единная ДУША –
Любовь свещенная ОНА,
только внешную форму меняет,
но в Сущности неизменной бывает,
Щедрая Божья благодать
изливает луч в наши сердца –
и нет возраста, нации и языка
когда ДУХ парит в Небеса…
Святое Единство –
Божественная Вечная Игра…
Айдара Аранон

ПРИСЪСТВИЕ

маслен пастел с ножче

Стоя, благоговея
очи ме гледат, аз мълча.
В присъствие просто живея,
затаила своя дъх.
Потопила съм се в чудната магия
с картините без звук.
Тишината в Безпредела
докосва ме и ..шепне..тук.
Не смея даже да помръдна
Тайнството да не наруша.
В неподвижност съм и будна –
просто творя.
Дори не питам таз награда
на какво ли аз дължа…
Усещам Бог се наслаждава
Сам на Себе Си с любов.
Арамон Айдара

ДРЕВНИТЕ КОТКИ

Повече за древните котки, прочети тук.

ТАЙНАТА НА ЖИВОТА

Тот казва:
Най-великият израз на Любовта е Вечната Душа – тя е Майката на Сърцето. Любовта е Майката на Душата, Душата е Майката на Жената, а Жената е Майката на Сърцето.
Душата разкрива Безкрайността на Любовта, а Любовта разкрива Безкрая, Скритостта на Този, Който е Величествена Любов – самият Бог.
Само Посветеният познава Душата – другите я търсят или говорят нещо за нея.
Що е Душата? Душата е истинска Преданост, изключително насочена към Бога. Чиста Преданост, отвъд гроба – това е Пътят на истинската Душа.

Ел.Хараш 7 юни 2016 г.

КОЛАЖ

В ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ГОВОРИ ТОВА, КОЕТО БОГ Е ВЛОЖИЛ ПРЕЗ ТВОРЕЦА. ЦЕНА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА ПРИДАВА ОНОВА, КОЕТО Е ВЛОЖЕНО ОТ ВИСША ДУША, А НЕ С ТЕХНИКА И АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ.

Айдара Аранон

Истинският човек твори не със своето присъствие, а със своето отсъствие.

Даоска мъдрост

Дървото е Феникс 1

който умира, за да възкръсне с разлистването на пролетта.

Картина за изчистване, изцеление, зареждане. Способства за развитието на 4 та, 5 та и 6 та чакри.

Към статията за чакрите.

Жената е друго име на Душата – богиня

Дървото е Феникс 2

който умира, за да възкръсне с разлистването на пролетта.

Картина за изчистване, изцеление, зареждане. Способства за развитието на 4 та, 5 та и 6 та чакри.

Към статията за чакрите.

 
Телефон: +359 (0) 89 367 1690 / +359 (0) 52 301 477
                Имейл: info@artaramonaidara.com