Енергийни Картини

Можете да посетите и страницата

за енергийни картини във Фейсбук.

Всички картини могат да се поръчат с вграждане на числа и думи по желание.

Цикъл Жени – суфи:  ЗОЛАЙРА 

Картина масло върху платно 40/50 см с мощно очистващо и зареждащо въздействие, с идеята за ЗОЛАЙРА – Отдадената – слязла Божия Светлина, идеята – ЛЮБОВ КЪМ БОГА – Първата Заповед, идеята за Величието на ЖЕНАТА – БОЖЕСТВО, ЖЕНСКИЯТ ПРИНЦИП. Картина с вградени числа – 13 – число на Вечната Любов. То е подобно на Любовта: когато разбереш Любовта – тя е благословена; когато не я разбереш, тя става проклятие за тебе, специално магическо число – едно, две, три (123). То освобождава от беля. Това е Любов, Мъдрост и Истина, 800 – това е определеното число на Царството Божие. Това число означава, според Учителя, пълна победа на Доброто над злото, 71 – Чистота и число 999 – най-щастливото число. Това е единственото число, което може да излекува трите шестици. Картина с вградена древна дума ААРАЯВАРА – древната Чистота, числото 71 и 16 – най-силното за защита, числото на истинското ученичество.

Към статия – Золайра

Цикъл Жени – суфи: МЕТХИЛД

Картина с идеята за Величието на ЖЕНАТА – БОЖЕСТВО, ЖЕНСКИЯТ ПРИНЦИП. 
Картина с внедрени числа: 16 – най-силното за защита, 3113 – неопетнената Чистота, 13 – Това число е вярата, че от всички тия страдания един ден ще бъдем освободени, чрез приближаване към Господа, число на Божествената Любов. 

Към статия МЕТХИЛД

Цикъл Жени – суфи АЛ РАБИЯ

Картина с идеята за Величието на ЖЕНАТА – БОЖЕСТВО, ЖЕНСКИЯТ ПРИНЦИП.

АЛ РАБИЯ – 
Картина с вградените числа – 999 – най-щастливото число /на Учителя/.Това е единственото число, което може да излекува числото – шест шест шест, 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 3113 – Чистота, 16 – най-силното число за защита, 435 – число което разрежда силата на разрушението и древната дума на езика Залихир – ААРАЯВАВА – Древната Чистота, Абсолютната неопетненост – най-добрата защита. Картина за развиване на творческата и лична сила, волята на човека, за баланс на ин и ян енергията, способства за преработване на чувствата и преживяванията.

Към статия АЛ РАБИЯ

Цикъл Жени – суфи ЖЕНАТА ПЛАМЪК

Маслена картина 20/60 см посветена на Висшата Душа – Вечната Любов.
  КАРТИНА ЗА СЪЗНАТЕЛНА РАБОТА ПРИ СЪЗЕРЦАНИЕ, КОНЦЕТРАЦИЯ И ПОДСЪЗНАТЕЛНО ВЛИЯНИЕ, С ВГРАДЕНИ: думата – ключ – АЙХАМА – символ на скрития Огън, Изначалното Единение, Изначалния Огън. ДРЕВНИЯТ КЛЮЧ – ТОВА, КОЕТО ТЕ ОБОЖЕСТВЯВА, КОЕТО ТИ ДАВА ДЪЛБОЧИНА, 16 – най-силното число за защита, 435 – число което разрежда силата на разрушението, използва се при освобождаване от дългове , срещу беля, , 999 . най-щастливото число. Това е единственото число, което може да излекува числото – шест шест шест, 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 13 – това число е вярата, че от всички тези страдания ще бъдем освободени, чрез приближаване към Господа и ще Му благодарим, 13 е число на Вечната Любов. То е подобно на Любовта: когато разбереш Любовта – тя е благословена; когато не я разбереш, тя става проклятие за тебе. Повече за числата тук  Картина 20/60 см за разблокирване, зареждане и развитие на първа, втора и трета чакри в човека. Повече за чакрите тук
Идея за работа с 1 -ва чакра –
1. БОГ Е В НАС И НИЕ СМЕ В НЕГО.
Идея за работа с 2 чакра –
1. Бог е моят Дом.
2. Бог е моята творческа енергия.
3. Моето партньорство е божествено изправно.
4. Аз винаги се свързвам с Духа на нещата.
Идеи за работа с 3 чакра:
1. БОГ е моята сила.
2. Аз съм силен, за да служа на Бога.
3. Аз съм силен, за да бъда благоразумен.
4. Аз се стремя постоянно към духовно творчество.
5. Аз пребивавам в постоянен мир. 

 САРА БРАЙТМАН


Най-старото у нас е женският принцип – тази мекота, тази деликатност, вяра, любов, мъдрост и истина. Нямаш ли този женски принцип в себе си, ти не си мъж, нито можеш да мислиш.
Учителя
(10.11.1929, “Сторете да насядат”) 

Към статия УЧИТЕЛЯ ЗА ЖЕНАТА 

ЗА ЖЕНАТА – ДУШАТА БОГИНЯ

Картина – маслен пастел с ножче, техниката на Учителката ми Лили Димкова. Жената е древен пламък от Любов, слязъл от великият разум. Когато този пламък е слязъл надолу, се е превърнал в Жена. Жената е друго име на душата Богиня. Жената е трепет от древният огън, от самият Бог. Изначалната Жена е създадена като безкраен възторг…
МААРА – МАЙКАТА
МААРА си има собствена Сила в Себе Си, вродена Сила, излъчваша се Дълбина, собствена Магия. Тази Дълбина е като силата на Океана. Tя е като Тайната на Безкрая.
Елеазар Хараш

Повече по темата тук – https://artaramonaidara.com/the-woman/ https://artaramonaidara.com/maara-the-mother/ https://artaramonaidara.com/the-most-inner-key-to-life/

ЗА ЖЕНАТА – ТАЙНАТА НА БЕЗКРАЯ 

Жената е древен пламък от Любов, слязъл от великият разум. Когато този пламък е слязъл надолу, се е превърнал в Жена. Жената е друго име на душата Богиня. Жената е трепет от древният огън, от самият Бог. Изначалната Жена е създадена като безкраен възторг…
МААРА – МАЙКАТА
МААРА си има собствена Сила в Себе Си, вродена Сила, излъчваша се Дълбина, собствена Магия. Тази Дълбина е като силата на Океана. Tя е като Тайната на Безкрая.
Елеазар Хараш Повече по темата тук – https://artaramonaidara.com/the-woman/ https://artaramonaidara.com/maara-the-mother/ https://artaramonaidara.com/the-most-inner-key-to-life/ 

ЗА ЖЕНАТА –  МАГИЯТА НА ДЪЛБИНАТА 

Жената е древен пламък от Любов, слязъл от великият разум. Когато този пламък е слязъл надолу, се е превърнал в Жена. Жената е друго име на душата Богиня. Жената е трепет от древният огън, от самият Бог. Изначалната Жена е създадена като безкраен възторг…
МААРА – МАЙКАТА
МААРА си има собствена Сила в Себе Си, вродена Сила, излъчваша се Дълбина, собствена Магия. Тази Дълбина е като силата на Океана. Tя е като Тайната на Безкрая.
Елеазар Хараш Повече по темата тук – https://artaramonaidara.com/the-woman/ https://artaramonaidara.com/maara-the-mother/ https://artaramonaidara.com/the-most-inner-key-to-life/

ЗА ЖЕНАТА – СИЛАТА НА ОКЕАНА 

Жената е древен пламък от Любов, слязъл от великият разум. Когато този пламък е слязъл надолу, се е превърнал в Жена. Жената е друго име на душата Богиня. Жената е трепет от древният огън, от самият Бог. Изначалната Жена е създадена като безкраен възторг…
МААРА – МАЙКАТА
МААРА си има собствена Сила в Себе Си, вродена Сила, излъчваша се Дълбина, собствена Магия. Тази Дълбина е като силата на Океана. Tя е като Тайната на Безкрая.
Елеазар Хараш Повече по темата тук – https://artaramonaidara.com/the-woman/ https://artaramonaidara.com/maara-the-mother/ https://artaramonaidara.com/the-most-inner-key-to-life/ 

ЗА ЖЕНАТА – ТРЕПЕТ ОТ ДРЕВНИЯ ОГЪН 

Картина – маслен пастел с ножче, техниката на Учителката ми Лили Димкова. Жената е древен пламък от Любов, слязъл от великият разум. Когато този пламък е слязъл надолу, се е превърнал в Жена. Жената е друго име на душата Богиня. Жената е трепет от древният огън, от самият Бог. Изначалната Жена е създадена като безкраен възторг…
МААРА – МАЙКАТА
МААРА си има собствена Сила в Себе Си, вродена Сила, излъчваша се Дълбина, собствена Магия. Тази Дълбина е като силата на Океана. Tя е като Тайната на Безкрая.
Елеазар Хараш Повече по темата тук – https://artaramonaidara.com/the-woman/ https://artaramonaidara.com/maara-the-mother/ https://artaramonaidara.com/the-most-inner-key-to-life/ 

ЗА ЖЕНАТА – ДРУГОТО ИМЕ НА ЛЮБОВТА

Картина – маслен пастел с ножче, техниката на Учителката ми Лили Димкова. Жената е древен пламък от Любов, слязъл от великият разум. Когато този пламък е слязъл надолу, се е превърнал в Жена. Жената е друго име на душата Богиня. Жената е трепет от древният огън, от самият Бог. Изначалната Жена е създадена като безкраен възторг…
МААРА – МАЙКАТА
МААРА си има собствена Сила в Себе Си, вродена Сила, излъчваша се Дълбина, собствена Магия. Тази Дълбина е като силата на Океана. Tя е като Тайната на Безкрая.
Елеазар Хараш Повече по темата тук – https://artaramonaidara.com/the-woman/ https://artaramonaidara.com/maara-the-mother/ https://artaramonaidara.com/the-most-inner-key-to-life// 

ПРИСЪСТВИЕ 

Картина – маслен пастел с ножче, техниката на Учителката ми Лили Димкова. ПРИСЪСТВИЕ
Стоя, благоговея
очи ме гледат, аз мълча.
В присъствие просто живея,
затаила своя дъх.
Потопила съм се в чудната магия
с картините без звук.
Тишината в Безпредела
докосва ме и ..шепне..тук.
Не смея даже да помръдна
Тайнството да не наруша.
В неподвижност съм и будна –
просто творя.
Дори не питам таз награда
на какво ли аз дължа…
Усещам Бог се наслаждава
Сам на Себе Си с любов.
Aрамон Айдара

маслен пастел с ножче за бръснене
oil pastel

КЪМ ПОЕЗИЯ

СВЯТА СЪЩНОСТ 

Разтварям длани,
черпя от водата
в тайнството на синя
топла вечер.
На бяло конче
политам в Небесата
на детската си
Същност Свята.
Арамон Айдара
Картина за развиване на личната сила, волята на човека, за баланс на ин и ян енергията, способства за преработване на чувствата и преживяванията, за себеовладяване, овладяване на ума, развитие на интуицията, духовната любов, за придобиване на Божествено Съзнание чрез вглеждане навътре
За придобиване на абсолютната, безусловна Любов към Бога чрез индивидуално дълбоко преживяване. Използва се чрез концентрация и съзерцаване на картината за разблокирване на 2 ра, 3 – та, 6 – та чакри у човека.
Спомага за лечението на задстомашната жлеза /панкреаса/, стомаха, далака, тройния нагревател, пикочния мехур, хипофизата, епифизата .
Картина за развиване на интуицията /6 та чакра/
КЪМ СТАТИЯ –  ЧАКРИ 

КЪМ ПОЕЗИЯ 

Чистотата е важна, Любовта е съществена.
Елеазар, 16.10.2022 г.

Картина за развиване на себеизраза, за разтваряне на сърцето, което дава енергия на 5 – та чакра / себеизраз, творчество, Слово/ Картина с вградена дума ААРАЯВАРА на древния език Залихир със значение – древната Чистота, абсолютната неопетненост, с вградените числа – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 71 – Чистота, 16 – най-силното число за защита, числото за изхвърляне на Дявола от ума.
КАРТИНА ЗА ИЗЧИСТВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА 5 ТА ЧАКРА ЗА СЪЗНАТЕЛНА РАБОТА ПРИ СЪЗЕРЦАНИЕ И КОНЦЕТРАЦИЯ И ПОДСЪЗНАТЕЛНО ВЛИЯНИЕ. ПОДСИЛВА СЕ ВЛИЯНИЕТО С КОМПОЗИЦИИ И ЧЕСТОТИ НАПРИМЕР – https://www.youtube.com/watch?v=owETMnpOTXU
https://www.youtube.com/watch?v=9rNfKW1hARY&t=1178s


КЪМ СТАТИЯ ЧАКРИ 

ЦИКЪЛ РАДОСТ  – 2

Картина – 50/60 см. масло върху платно с идея по Учителя, с вградената формула: МИР В СЪРЦЕТО, СВЕТЛИНА В УМА, РАДОСТ В ЖИВОТА.

„Цикъл РАДОСТТА /РАВАЯ – Изворната Вода на Душата/ –
“Когато ти се радваш, ти си на Небето.” Учителя

Картина със звучене в ДО, РЕ, МИ, тоналности и въздействие върху 1-ва, 2-ра и 3-та чакри, с вградено специалното число едно, две и три (123). То винаги освобождава: ако имаш Свещено отношение към него, освобождава от беля. Това е Любов, Мъдрост и Истина, 16 – най-силното число за защита, числото за изхвърляне на Дявола от ума. Това е пътят на истинското ученичество, на пътя на истинското развитие, по-дълбоко от себепознанието.
Повече за числата тук 
Повече за чакрите и работата с тях тук 

ЦИКЪЛ РАДОСТ  – 3

Маслена картина 50/70 см с формула:
Господи, научи ме да позная чистата радост на Живота.

Създателят на страха не може да устои на усмивката на Слънцето.
Учителя
из ” Диамантената книга”

Цикъл РАДОСТТА /РАВАЯ – Изворната Вода на Душата /. 
Картина с много мощен заряд за очистване, балансиране, за лечение, за развиване моща на Духа у човека, за защита, за убежище, за баланс в партньорството, за развиване на лична сила, срещу страх, дава творчески заряд. Развива огнения устрем на Душата към нейния Източник. Картина с вградени – 16 – най-силното число за защита, числото за изхвърляне на Дявола от ума. Това е пътят на истинското ученичество, на пътя на истинското развитие, по-дълбоко от себепознанието, числото 71 – Чистота, числото 999 – най-щастливото число. Това е единственото число, което може да излекува числото – шест шест шест, думата – РАДОСТ. Картина за придобиване на радост, чувство на жертвеност, което носят делфините и безстрашие, увереност в своите сили, решителност и целеустременост. КАРТИНА ЗА ИЗЧИСТВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА 2 – ра и 3 -та ЧАКРИ. КАРТИНА ЗА СЪЗНАТЕЛНА РАБОТА ПРИ СЪЗЕРЦАНИЕ И КОНЦЕТРАЦИЯ И ПОДСЪЗНАТЕЛНО ВЛИЯНИЕ. ПОДСИЛВА СЕ ВЛИЯНИЕТО С КОМПОЗИЦИИ И ЧЕСТОТИ НАПРИМЕР ЗА 2 РА ЧАКРА https://www.youtube.com/watch?v=PeDuSFpqm_g
повече за чакрите тук 

ЦИКЪЛ РАДОСТ  – 4

Радостта е приятел на здравето.
Цикъл РАДОСТТА /РАВАЯ – Изворната Вода на Душата. 
Радостта е приятел на здравето.
Маслена картина 50/60 см с идея по Учителя: ВРЪЗКАТА С ПЪРВИЧНАТА ПРИЧИНА – ТОВА Е РАДОСТТА, КОЯТО ВЕЧНО ЩЕ ПРЕБЪДВА ВЪВ ВАС. Учителя,/ книга за Радостта, 2008 г./
Бог е слънцето, което свети в небето. Но Бог е и слънцето, което свети в твоето сърце, в твоята душа.
Ошо
Картина с много мощен заряд за очистване, балансиране, за лечение, за развиване моща на Духа у човека, за защита, за убежище, за баланс в партньорството, за развиване на лична сила, срещу страх, дава творчески заряд. Развива огнения устрем на Душата към нейния Източник. Картина за придобиване на радост, КАРТИНА ЗА ИЗЧИСТВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА 2 – ра и 3 -та ЧАКРИ. КАРТИНА ЗА СЪЗНАТЕЛНА РАБОТА ПРИ СЪЗЕРЦАНИЕ И КОНЦЕТРАЦИЯ И ПОДСЪЗНАТЕЛНО ВЛИЯНИЕ. ПОДСИЛВА СЕ ВЛИЯНИЕТО С КОМПОЗИЦИИ И ЧЕСТОТИ НАПРИМЕР ЗА 2 РА ЧАКРА https://www.youtube.com/watch?v=PeDuSFpqm_g
Честоти за трета чакра: https://www.youtube.com/watch?v=3NeCxjibX-4&t=1s
Идеи за работа с 2 чакра:
1. Бог е моят Дом.
2. Бог е моята творческа енергия.
3. Моето партньорство е божествено изправно.
4. Аз винаги се свързвам с Духа на нещата.
Идеи за работа с 3 чакра:
1. БОГ е моята сила.
2. Аз съм силен, за да служа на Бога.
3. Аз съм силен, за да бъда благоразумен.
4. Аз се стремя постоянно към духовно творчество.
5. Аз пребивавам в постоянен мир.
повече за чакрите тук 

ЦИКЪЛ РАДОСТ  – 5

Картина с идея: “В Свещения Храм на Радостта има само Дух и Истина. Тук няма светове.” – из “Ключът към Зората” В Храма на Радостта
Цикъл РАДОСТТА /РАВАЯ – Изворната Вода на Душата/ – – Картина с идея: “В Свещения Храм на Радостта има само Дух и Истина. Тук няма светове.” – из “Ключът към Зората” Елеазар, из предговора на Книга за Радостта
Картина със звучене в ДО, РЕ, МИ, СОЛ тоналности и въздействие върху 1-ва, 2-ра и 3-та чакри предимно. Мощно зареждаща картина, дава много енергия, способства за развиване на волята, повишава съпротивителната душевна сила, прогонва заслепявания и мъката. За да се намери Духът на нещата – Истината е най-силният метод: безкористно търсене, безкористна жертва, което прави Любовта. Картина с вградени – думата РАДОСТ, 16 – най-силното число за защита, числото за изхвърляне на Дявола от ума. Това е пътят на истинското ученичество, на пътя на истинското развитие, по-дълбоко от себепознанието, 10 – Пълнота и блаженство. Тук Бог е открит. Случил се е изразът: Да бъде Твоята Воля. Тук е Блаженството, тук е Пълнотата, която се лее като еликсир върху избраните – тези, които истински са Го търсили. Не половинчато, не донякъде и са се отказали – които са Го търсили докрай, специалното число, по Учителя, 800. Това е определеното число на Царството Божие. Това число означава, според Учителя, пълна победа на Доброто над злото.
Повече за числата тук 
Повече за чакрите и работата с тях тук
 

ПРЕОБРАЗЯВАНЕ 

„….Защо съществува войната? Трябва ли хората да воюват? Войната е противоречие, причините на което се крият в далечното минало. Понеже Бог превръща злото в добро, и войната ще донесе някакво благо на човечеството. За хората войната носи нещастие и смърт, но за великите същества тя е представление. Както актьорите умират на сцената и възкръсват зад сцената, така и участниците във войната ще възкръснат. Бог ще им даде нови тела по-здрави и по-красиви, с нови и здрави крака, ръце, очи и глави. Хората минават и ще минат през големи страдания, но след това ще се възрадват. Страданията представят материал за съграждане на бъдещите човешки тела.
Сегашните хора живеят повече за себе си, отколкото за ближните си. Те се затварят в черупките си и мислят само за себе си. Войната ще ги застави да отворят касите си, да отворят умовете и сърцата си, да извадят всичко, което са крили в тях. Тя ще ги накара да се откажат от своето користолюбие. Иде краят на користолюбието.
Иде краят на живота на гъсениците.
Досега хората са били гъсеници, гризали са листа и са мислели само за себе си.
Свършва се този живот.
В четири-пет години те трябва да се излюпят, да станат пеперуди.
– Искаме да си поживеем още.
– Как искате да живеете: като гъсеници, или като пеперуди? Не можете да живеете повече като гъсеници – свърши се животът на гъсениците!…“
Учителя
Извадка от беседата „Нова основа“,
МОК, София, 1.1.1943г.

КЪМ СТАТИЯ ПЕПЕРУДАТА

 АБСТРАКЦИЯ 4 

Смесена Техника

АБСТРАКЦИЯ
В дъждовно утро цветове палуват
и сякаш пеят с цветущи гласове:
Слънцето в сърцето ти царува,
за Него няма мъгли и ветрове….
Арамон Айдара
 смесена техника
ПОВЕЧЕ АБСТРАКЦИЙ ТУК
 
 

МУЗИКАТА – ЛЮБОВТА НА ДУШАТА 

Щом спусне се надолу Любовта,
чрез музика се проявява
неизменно Тя.
Кралицата, Която превръща в
„пеещи сърца” всички, до които
се докосне в Ранната Зора.
Арамон Айдара
Идея за работа с 4 чакра –
Аз мога да любя, абсолютно добър да бъда и Бог чрез мене да се проявява. Аз мога да обичам, силен да бъда и Бог чрез мене Славата си да проявява. ЛЮБОВТА И ОБИЧТА ще ме научат на Бога слуга да стана: да пазя Името Божие свято, да поддържам Царството Божие праведно, да изпълнявам Волята на Бога доброволно.
Аумъ и Авва, Вечна Слава
КЪМ ПОЕЗИЯ

СЛЪНЧЕВ ПОРИВ 

ВРЪЗКА С ДУШАТА И ЕДИНСТВО С НЕБИТИЕТО

Звуците на Делфините са ВИБРАЦИИ НА ДУШАТА.
Делфинът символизира поривът към един по-вътрешен свят и това означава, че хората трябва да преминат през много страдания и сълзи, за да се домогнат до дълбочината на своята душа. Делфинът произхожда от едно прастаро човечество, извървял е много дълъг път, много се е борил със злото и накрая е успял. Той е успял да превърне злата природа в свое вътрешно сияние, в своя радост, в свой рай. Основната идея, която делфините са разбрали, че тайната на самоотричането не е въпрос на техника или практика, а въпрос на дълбоко разбиране на душата. Това е процес на душата, а не на ума. 03,12,1997, Докато делфинът символизира търсене на тайните в подводните глъбини, то конят търси тайните в безкрайността. По тази причина белият кон не е вече кон. Той се трансформира в невидимия свят като една светеща енергия. Те се управляват от архангели. И конят, и делфинът са разбрали, че истинското жертвоприношение е процес навътре. Това означава, че този, който търси външни пътища, няма да узрее за пътя на ДАО и няма да узрее за сиянието на белия цвят, защото това сияние идва отвътре. Великият път е вътрешен и такъв е стремежът на белия кон, единство с небитието. * 6 септември 2016 г.
Елеазар Хараш

ТЕЗИ, КОИТО СА ЗАПОМНИЛИ ЛЮБОВТА СА СТАНАЛИ ДЕЛФИНИ. ТЕЗИ, КОИТО СА ЗАБРАВИЛИ ЛЮБОВТА СА СТАНАЛИ АКУЛИ.
18.12.2020 г. Елеазар Хараш
КЪМ СТАТИЯ ЗА ДЕЛФИНИТЕ

Пътят към ИСТИНАТА 

Второ правило
Истинският ученик не се обижда и не обижда другите… В истинския ученик е изчезнал е този, който се обижда. Няма го.
Той се е разтворил в Бога, няма кого да обидиш. Няма его. Бог в човека е Никой, Нищото. Как ще обидиш Нищото? Или как Нищото ще те обиди? За да те обидят трябва да си его, трябва да си някой, но тогава ти и без обида си обиден…т.е. ти си неустроен. Плитката вода – казва Учителя – се обижда от едно камъче, но хвърли едно камъче в Морето и ще видиш… Божественото съзнание не можеш да го обидиш, То е …. Плитката вода е егото, локвата, а Божественото е Морето… Една малка думица … двама се скарват, и могат да се избият …защото думите са живи същества. ….Това са неустроените хора, неустроеният свят. Старият свят, те са изоставили развитието и няма как. Елеазар Хараш, 10 важни правила за ученика в Пътя към Истината.
Елеазар, 11.07.2022 г.

КЪМ ЧИСТОТО СЪЗНАНИЕ 

Картина за развиване на себеизраза, за разтваряне на сърцето, което дава енергия на 5 – та чакра / себеизраз, творчество, Слово/ Картина с вградена дума ААРАЯВАРА на древния език Залихир със значение – древната Чистота, абсолютната неопетненост, с вградените числа – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 71 – Чистота, 16 – най-силното число за защита, числото за изхвърляне на Дявола от ума.
Картина за очистване, изцеление, усилване на чувствата и задълбочаването им, за лечение и усилване на сърцето, което води до жизнелюбие и духовно равновесие, благоговейно отношение към нещата, идващо от разбирането, че има само една Воля в света – Божията, повишава съпротивителната душевна сила, прогонва заслепявания и мъката. Съзерцаването на картината способства за идейното възприятие на нещата, за придобиване специфична любов към Словото, безкритичност към себе си и другите, за развиване на творческата и лична сила, за баланс на ин и ян енергията, способства за преработване на чувствата и преживяванията. Картина за дълбок релакс.
Повече за чакрите тук 

ЦИКЪЛ РАДОСТ 6 

Цикъл РАДОСТТА /РАВАЯ – Изворната Вода на Душата/ – – БОГ Е МОЯТА РАДОСТ
Цветята са едно тънко, скрито въплътено Слънце.
Цветята са като чистите думи – Еликсир на живота.
Цветята са приказки от духовното царство на Ангелите. Те са звукът на Ангелския свят.
Пеперудите – Летящите цветя – Лекият свят.
Чуан Дзъ казва: Лекото е вярно. леките неща, фините неща, Духовните неща, Душата, леките неща… Лекото е вярно.
Финият свят – това е Освободеността. Лекотата е награда за едно по-високо знание и по-високо съзнание. Когато ти е тежко, да ти е леко. Това е Тайно изкуство.
Пеперудата, това е освобождението от това гъсто и бавно мислене, освобождение от капана на времето – и така тя се е родила в Свободата, в друго измерение, защото е жадувала за Духовност и за Бога….нещо, което и човекът трябва да направи.
Елеазар
Повече по темите в блога 
Картина със заряд за очистване, за развиване моща на Духа у човека, за защита, за убежище. Развива огнения устрем на Душата и Духа към своя Източник – Слънцето – символ на Бог.
 Повече за чакрите тук 
Идея за работа с 1 -ва чакра –
1. БОГ Е В НАС И НИЕ СМЕ В НЕГО.
1. АР ХАРАЯ ПРАМАХАРИЯ, ПРАМАХАРИЯ ХАРАЯ АРА. /Аз живея в Прасъстоянието и Прасъстоянието живее в мен – на езика залихир /Елеазар/
2. Бог живее в мен и аз живея в Бога, Аз проявявам Бога. /Учителя/
3. Бог е моят живот.
4. Бог е моята сигурност.
5. Господи, Боже, Ти ръководи моя живот, имам ти пълно доверие. /Елеазар/
6. Господи, Боже, превърни всяка привързаност в мен в привързаност само Към ТЕБ.
Идея за работа с 2 чакра –
1. Бог е моят Дом.
2. Бог е моята творческа енергия.
3. Моето партньорство е божествено изправно.
4. Аз винаги се свързвам с Духа на нещата.
Идеи за работа с 3 чакра:
1. БОГ е моята сила.
2. Аз съм силен, за да служа на Бога.
3. Аз съм силен, за да бъда благоразумен.
4. Аз се стремя постоянно към духовно творчество.
5. Аз пребивавам в постоянен мир.

ПРЕРАЖДАНЕ 

Учителя:
„Как ще се разреши кармата на народите? Много просто. Невидимият свят има начини да разреши този въпрос. Той е предвидил едно голямо преселение на народите от изток към запад и след това, от запад към изток. Това велико преселение на народите първо ще стане в Невидимия свят. Така убитите германци от руснаците ще се преродят след време в Русия. Така също и убитите руснаци от германците ще се преродят в Германия. Като изминат няколко десетилетия и току – виж, че след 45 години като израснат тези поколения ще установят, че в себе си нямат помежду си омразата на предишните поколения. Така природата разрешава този въпрос първо в семейството. Родителите раждат своите врагове и чрез отглеждането им и възпитанието на децата си те се разплащат кармично. Няма родител, който да не обича децата си. По същият начин народите в тази война, след 45 години ще се разплатят. Само прераждането ще може да разплати кармата на народите. Друг път няма.”

СЛЪНЧЕВ ПОЗДРАВ

Картина за изчистване, зареждане, за дълбок релакс и развитие  на 3 та , и 4 та  чакри. 

към чакри  

НЕСЪТВОРЕНО ЦВЕТЕ


…дълбоката философия седи в това, което Природата е изработила. В едно цвете има много по-голямо съдържание, отколкото в научния трактат на Питагор или в „Чистия разум“ на Кант, или в десетте правила на Трисмегист, писани на златната плоча. Ти минаваш по една поляна и стъпкваш едно цвете, което струва повече от книгите на тези хора и продължаваш да философстваш: „Така е казал Кант“. – Да, приятелю, ти стъпка цветето и не прочете какво е написано върху него, в неговата книга. Казваш: „Вярвам в Бога“. – Не, приятелю, ти си най-невежият, ти си човек на стария завет – митар и грешник… Трапезата на Новия Завет 25 май 1919 г .Учителя Петър Дънов „Миналата вечер бях на един концерт, свиреше една цигуларка. Та публиката ѝ даваше букети, в знак на одобрение на нейното свирене. Питам, какво отношение има между свиренето и тези скъсани цветя? Тя свири, а публиката ѝ дава цветя, букети, то тези цветя препятстват на пеенето, на свиренето. Имаше случаи, когато цигуларката се смущаваше, нещо пречеше на правилния ход на свиренето. Това се дължеше на цветята, които тя получи… Хората обичат букети от скъсани цветя, но това е едно голямо нещастие за тях. По-добре е цветята да си живеят.“ Учителя
Красотата не е в розата, а в несътворената и част. Е.Х. https\://www.youtube.com/watch?v=0Tqu-5t8DoQ&feature=share
Пчелата и цветята Е.Хараш

към статията  цветята

МАНДАЛА ОТВЪД ЩАСТИЕТО

ЩЕ СЕ РАЗВЕСЕЛЯ – по идея на Учителя 

По една или друга причина, вие заслужавате онова, което ви се случва: или плащате някой дълг, или трябва да научите една истина, която ви е неизвестна, или пък е необходимо да укрепнете…
Омраам

БОГ Е В НАС И НИЕ СМЕ В НЕГО
Огнена зареждаща картина в гама до мажор, дава много енергия, способства за развиване на волята, повишава съпротивителната душевна сила, прогонва заслепявания и мъката. БОГ Е В НАС И НИЕ СМЕ В НЕГО е характерно за тази тоналност на звучене на картината. При ползване на аромотерапия в резонанс на картината за въздействие върху здравето на човека, подходящо е кедровото и карамфиловото масло. Що касае ползването на кристалотерапия заедно с картината, подходящи са ахат, хематит, червен яспис, гранат червен корал рубин.
Картината въздейства за разблокирване на първа и втора чакра.
Съзерцавайки картината може да се ползва молитвата ПЪТЯТ НА ЖИВОТА на Учителя и песента Му ЩЕ СЕ РАЗВЕСЕЛЯ, което е за вторник под влияние на Марс.
Чудна Божия дреха: Земя, Слънце, Море,винаги в моето сърце…Арамон Айдара

 

НЕБЕСНИЯ КОН 

Който не е разбрал правилно злото, не може да се развива.
Злото ще коригира лицемерното човешко добро.
Човешкото добро не може да разбере Божието добро.

Произведение на Арамон Айдара https://artaramonaidara.com/energy-paintings/
и Руах Езекиел
https://www.instagram.com/explore/tags/ruahezekiel/

ПРОИЗВЕДЕНИЕ  на Арамон Айдара и Руах Езекиел

Не е нужно да премахвате вируса, премахнете тревоженето от него.
Елеазар,
https://www.youtube.com/watch?v=A6DCmQexHLQ

 Руах Езекиел
https://www.instagram.com/explore/tags/ruahezekiel/

Първо предание за Феникса /той също идва от расата на Боговете/
Някога в далечното минало Древният попитал Феникса: – Какво искаш най-много?
– Да стана Нищото.
Древният пак го попитал като му казал: – Но там няма нищо.
Фениксът казал: -Да, но това е образът на Мистерията.
Тогава Древният му казал: -Да, но за тази Мистерия ти трябва Сърце от бял диамант. /истинското сърце е неизменност – бял цвят/
Фениксът казал: – Ти ще ми го дадеш това сърце.
После Древният отключил Нищото в Себе Си и се потопил дълбоко в Прасъщността Си и дал нещо от Прасърцето, а това било чист бял Огън. Древният Огън е бял не е червен.
Фениксът и до сега живее с този скрит бял Огън в себе си.
Белият Огън е скрит, той е роден преди червения огън. Червеният огън е роден от борбата, а Белият от Свободата на Прасъщността – Древният Бял Поток. Така Фениксът извоювал сърцето си, което му принадлежало от Мистерията. Когато Фениксът се самоизгаря и изпепелява – това е послание, което казва: ” ИЗГОРИ СЕБЕ СИ В МИСТЕРИЯТА, ИЗОСТАВИ ЖИВОТА, ЗАЩОТО МИСТЕРИЯТА Е ПО-СДЪЛБОКА ОТ ЖИВОТА. /там не можеш да умираш, защото не се раждаш/ Мистерията има древно сърце, което никога не спира. Там е без дихание….
Така Фениксът се отказал от вкуса на живота, за да придобие Мистерията на Нищото древната свобода. После фениксът казал: -ако наистина си видял Древния, как можеш да живееш, да искаш живота и смъртта,…тези неща….СТАНИ БЕЗПРЕЗЕЛЕН. ПОЛЕТИ В СЕБЕ СИ. ТИ ИМАШ ДЪЛБИНИ, КОИТО ЖИВОТЪТ НЕ ПОЗНАВА.” И ЗАТОВА ПОСЛАНИЕТО НА ФЕНИКСА Е: “НЕ ТВОРИ ЖИВОТ, А МИСТЕРИЯТА В СЕБЕ СИ.”
Елеазар, 10.9.2021 г.
 
 

ВИСШАТА ВЛАСТ 

Бог е Който се разпорежда с всичко, не властите. Като ги гледам…как мислят, че управляват, че нареждат, че издават заповеди и в един момент като се сблъскат с Божията заповед…
Всички събития се случват както Той ги иска.
НАШАТА ЗАЩИТА Е БОГ.
Елеазар
https://www.youtube.com/watch?v=A6DCmQexHLQ
Произведение на Арамон Айдара 
и Руах Езекиел

ПРОИЗВЕДЕНИЕ  на Арамон Айдара и Руах Езекиел

Когато над вас падне мрак, кажете си: Това е все още неродена Зора.
Халил Джубран
Картина за развиване на личната сила, волята на човека, за баланс на ин и ян енергията, способства за преработване на чувствата и преживяванията, за себеовладяване, овладяване на ума, развитие на интуицията, духовната любов, за придобиване на Божествено Съзнание чрез вглеждане навътре
За придобиване на абсолютната, безусловна Любов към Бога чрез индивидуално дълбоко преживяване. Използва се чрез концентрация и съзерцаване на картината за разблокирване на 3 – та, 6 – та чакри у човека.
Спомага за лечението на задстомашната жлеза /панкреаса/, стомаха, далака, тройния нагревател, пикочния мехур, хипофизата, епифизата .
Картина за развиване на интуицията /6 та чакра/


Произведение на Арамон Айдара
и Руах Езекиел

 

ДУХЪТ НА БЕЗПИРА 


С прозрачна Сияйност Духът на Безпира
облива и чисти, блести и умива…
Трепти Душата, животът извира
безбройни друми намира…
И тъй Играта продължава, не спира
ТОЙ Единственият Който Е , в нея се взира…
Арамон Айдара
маслен пастел с ножче, техника Лили Димкова

КЪМ ПОЕЗИЯ

ИХСМИ АХЗАМ – ДРЕВНА ДУМА 

КАРТИНА С ВНЕДРЕНА ДУМА – ИСМИ АХЗАМ, ПОСТИГАЩА ЕЛИКСИРА НА ЖИВОТА, ТОВА Е – най-древното обръщение към есенцията на Бога, ИСМИ АХЗАМ е влизане дълбоко в Сърцето на Бога. https://www.youtube.com/watch?v=wm7jMNo5wno
Картина с внедрени числа: 16 – най-силното за защита, 3113 – неопетнената Чистота, 999 – най-щастливото число, което единствено е способно да излекува числото трите шестици. Картината спомага, при благоговейно отношение, връзка с числата, символите, цветовете и буквите, Словото, за
ИЗЧИСТВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА 4 ТА И 5 ТА.

ПОВЕЧЕ ЗА ЧАКРИТЕ ТУК 

 

ИНТЕРВЮ  –  ДРЕВНИ ДУМИ И ФОРМУЛИ ЗА ЗИКР 

 

ИЗИДА – МАЙКАТА БОГИНЯ

Изида е Дълбока вода. Тя е – освен Чистота и Любов – Дълбока Мъдрост. И успяла да изтръгне тайното Име на Бога, не случайно. 

Интервю 19.9.2022 г.

 

 

 

 

 

Всяка душа представлява един особен аспект на Божественото Естество. (28/стр. 401)

Във всеки човек има една забулена Изида. Това е душата – Божественото, Свещеното в човека.

(7/стр. 13)

                     Учителя Прозрения на Пустотата

 

 

Изида е символ на Любовта, а в тази Любов човек се ражда и себепознава. Чрез Любовта човек се възражда в своята първична Божественост.

Любовта е особен образ на живота, а всички други образи са обикновени. Любовта е образ на будното развитие на вътрешността. Любовта е която освобождава пленените от кръста на материята, т.е. от кръста на илюзията. Някои се страхуват от кръста, а други смятат да се преборят с него. Но не е необходима никаква борба. Това, което се иска, е промяна на мисълта, промяна на начина на мислене. Само където начинът на мислене се променя, се променя и светът. Главното условие е правилно мислене, а правилното мислене е мислене на Бога, същевременно е мислене чрез Бога.

 

Елеазар Хараш, Лекции том 5, Древна и нова Мъдрост 1994 г.

 

 

Изида казва: Любовта е единствения Храм, защото тя е общуване със Сърцето на Бога. 

Ако нямаш Любов, не очаквай Спасителя!

Спасението е изначално вложено в Любовта. Кой-

то е извън Любовта, е заживял в света.

Според Древните египтяни, Любовта е великата способност в човека, която създава Безсмъртното тяло: без тази Любов, ти нямаш енергийно свободно поле в Космоса.

Древният Египет е нещо, което е надживяло своето време.

В Египет дори и смъртта е жизнерадостна – останала е неразбрана за много учени, но тя е жизнерадостна, защото е жива, защото е свобода и защото е тържество. Тя е врата към един по-дълбок Живот. (Разбира се, ако си се подготвил.) Смъртта е била Живот, устремен към Бога. За тях стремежът към Бога и Истината побеждавал света – и те се завръщали.

Елеазар Хараш, лекции том 29, Бог е животът 2018 г.

 

 

Страданието е забулената Изида

Страданието е най-хубавата дреха, каквато човек може да има… По-красива дреха от тази на страданието досега не съм виждал. Тя е дреха като на райската птица. (21/стр. 104)

Красиво е човек да носи едно страдание. Страданието е много красиво. Вие не сте разглеждали лицето на забулената Изида. Страданието в света е забулената Изида. Всички Тайни се крият в страданието и всеки, който иска да се повдигне в света, трябва да изучава страданието. (7/стр. 86)

 

Хубавите неща в света се намират в страданието. Сега не искам да ви карам да вярвате, но трябва да учите това. То е забулената Изида – докато не вдигнете булото и не видите защо е така, вие всякога ще страдате. Трябва да вдигнете булото навреме. Даже и българите знаят тези Тайни. Нали слагат було на онази невеста, която венчават, и тя изпод него целува ръка, а след венчавката i1 снемат булото. Има процедура как да се снеме булото от главата i1. Това са Древни Мистерии. (7/стр. 86)

Божествено учение за потънкостите, част втора, 2019 г.

 

Във всеки човек има една забулена Изида. Това е душата – Божественото, Свещеното в човека.

(7/стр. 13)

Учителя, Прозрения за простота

 

… Орион и Сириус. Там живеят Озирис и Изида, велики същности, велики същества, същества от Небитието. Те изпращат своите послания, своята тайна мъдрост по тези канали. Те са символично външни, но вътрешно са духовни и жреците приемат по този символичен път и буквалната мъдрост, но те знаят … свещения език.

Елеазар, Лекции 13 том, Очите на Любовта 2002 г.

 

 

 

 

НЕТЕРИТ АСЕТ

Богинята Изида (лекция 6)

За нея ще говорим и друг път. Първо, трябва да се знае, че в Египет е нямало развитие на цивилизация, въобще е нямало еволюция, нямало е развитие. Боговете просто са слезли и това е на-

речено цивилизация. Боговете – Изида, Озирис, Тот и много други са слезли и са донесли една много велика култура от Сириус. На египетски това е наречено зеп тепи – първото време. Ще говорим по-нататък и за сфинкса. Когато са слезли, оставили са една велика култура, постепенно са се оттеглили, останали са после полу-боговете, жре-ците, после фараоните и сега е останало само съв-ременно Кайро. Ясно е какво означава, когато се оттеглят боговете. Значи тогава вече няма ци-вилизация, а има стремеж към развитие, но не то-ва е пътят. Пътят е съкровеност. Нетерите, боговете просто са слезли. Това е едно слизане и едно показване на една дълбока култура. Както знаете, думата култура произлиза от култ и ра, култ към Слънцето, което не е случайно и има много дълбок смисъл, но Слънцето е съвсем друга тема, за която ще говорим.

Изида има много имена. Наричат я Изет, Изис,

Асет и Алсет.

Асет буквално означава стол, но вътрешно означава трон, а думата трон има съвсем друго значение. Буквално означава стол, вътрешно означава трон, а на абсолютно ниво означава Вла-детелката на вечността, прамайката на световете. Тя се отличава много от Дева Мария, имат нещо сродно, но тя е много по-дълбока и работи на много нива. Освен че е неизменна, освен че е де-ва, тя е и неизменната майка, и вечната майка, прамайката на любовта и е велика магьосница в най-чистия смисъл на думата,

тъй като тя е обучавана от Та Кхора, т. е. от Тот. А в древен Еги-пет магията е била едновременно религия и нещо свещено. Там са се учили как да изпълват думи-те с истина и как да живеят по законите на исти-ната и това е било един магически начин на жи-вот. Така че там понятията са съвсем други. Тя е успяла да открадне тайното име на Слънцето, поради което е успяла да придобие много дълбоко знание. Асет означава: Родената с мъд-ростта, Тронът на мъдростта, Майката богиня. Тронът като идея в Кабала символизира могъществото във вселената. В други лекции ще разгледаме как кабалистите го тълкуват. Означава още Майката на световете, Майката на боговете, Май-ката светлина. Думата трон означава още обита-лище

и царственост.

Асет означава още Даряващата живот, гово-рим за всички същества на всички нива. Думата трон означава още славата на божествеността. В древен Египет Асет е позната още като таен извор, таен източник, това се тълкува като мястото, от-където идват боговете. А те идват от мястото, което е отвъд вселената. Те посещават определени места във вселената, но те са извън нея.

За Асет е казано, че без нея и Слънцето може да се разболее. Значи и Слънцето няма такава пълнота, каквато пълнота има великата девствена и вечна любов.

За какво говори Асет? Тя казва така: Може да

живее само този, който е чул гласа на душата си. Казва: Звездите блестят, слънцето грее, но само любовта сияе. Който е открил любовта, ще живее, това означава едновременно, че ще бъде спасен. По-нататък ще разгледаме на египетски какво означава думата спасение, тъй като тя няма нищо общо с християнските приказки, защото в египетския език в спасението не участва никакъв посредник, никакъв учител, никакво висше същест-во, никакви богове. Това е лично дело, да не го-ворим, че свещеници не могат да се намесят там. Лично дело, който придобие любовта напълно, ще бъде напълно спасен. Другите ще се прераждат с частично спасение, докато стигнат до съвършенството на Прамайката, наречена Изида. Защото само истинската любов е пълно спасение, тя се постига с лични усилия, никога няма посредници. Може временно да си бил упътван от някой бог, учител или каквото и да е, но няма посредници в това дело – много лично, много специално, мно-го интимно и всеки трябва да си го постигне.

Изида казва: В тайната на живота има само

ед-на велика любов, която ни обхваща. Любовта има съвършенство в сърцето си. Човекът има две ли-ца, в смисъл изгрев и залез, тъмно и светло. Любовта има само едно лице – това е сияещият разум. Когато любовта посети човека, той изгубва едно-то си лице, остава само сияещото му лице. Така в човека вече няма залез. Който има любов, има си-ла да

се спаси от земното царство. Щом нямаш лю-бов, времето ще властва върху твоя живот, а вре-мето означава ограниченията. Значи един път се оплакваш от топло време, после от студено време, после от лошо време, после от хубаво време, после от ограниченията и т. н.

Асет казва: Времето изчезва пред облика на любовта. Само една велика и съкровена любов може да съхрани вселената. Който диша въздуха на любовта, той погубва времето.

Асет казва още: Твоята любов е твоят спасител. – Това означава, че не очакваш спасител отвън, а това си ти. Този, който няма любов, не може да образува в себе си вечното спасение. Твоят истински живот е твоят учител.

Според Майката богиня мер кхет, или пирамидата, това е видението на изначалната вселена, когато е имало само един единствен връх. На древноегипетски се нарича Нетер Нетеро, или Бог на боговете, или Върховният. Това е времето, когато е имало само един Господар, това е символ на пирамидата – завръщане при единствения Господар. Тогава всичко е било движение нагоре, нямало е сътворение, нямало е друг свят, нямало е движение надолу, нямало е грехопадение. Тогава има-ло само един Господар, символизирано е от върха на пирамидата и от специалния камък Бен-Бен, за него ще говорим друг път.

Според Божествената Изида посланието на

сфинкса, на египетски Шешет Анкх, е следното: Човекът е слънце, което само се създава.

Елеазар Хараш, лекции том 14, Окултната Мъдрост 2003 г.

 

КАРТИНА: Преди милиони години Аз научих слънцето да свети. Какво ще кажете за това? Учителя

Картина за очистване, изцеление, усилване на дълбочината, за жизнерадостност и духовно равновесие, благоговейно отношение към нещата, идващо от разбирането, че има само една Воля в света – Божията, повишава съпротивителната душевна сила, прогонва заслепявания и мъката. Съзерцаването на картината способства за идейното възприятие на нещата, за придобиване специфична любов към Словото, любов към Бога, безкритичност към себе си и другите, за развиване на творческата и лична сила, за баланс на ин и ян енергията, способства за преработване на чувствата и преживяванията. Картина за дълбок релакс.

КАРТИНА: Който обича Бога, диша Вдъхновение. Суфи – мъдрост

КАРТИНА: ПЪТЯТ Е ОБГЪНАТ В ТАЙНА

Пътят е обгърнат в Тайна Той върви към Себе Си. Той пристига в Своята Тайна. Силата Му не познава предели. Всички пътища Му принадлежат. Не може да бъде възпрян в Своя Ход. Силата на Вътрешното Търсене е Негова. Пътят е обгърнат в Тайна, защото Той е Единственият, Който го извървява. Молитвата на Боян Мага „О, Господи, Ти си Светлината в мен. Освети Пътя ми и го извърви. Аз съм само Твой Слуга.“ Пътят не е движение, Пътят това е Подход. Твоят Древен Път е скрит в твоите подходи към нещата. Из “Пътят към дълбините” Елеазар Хараш представя “Древни Писмена” Картина на Арамон Айдара, картина за развиване на сърдечна и гърлена чакра, за омиротворяване и покой, за размисъл, очистване и зареждане. Картина с вградени числа – 16 – най-силното за защита и число на истинското ученичество, 999 – числото на Учителя, и древната египетска дума ААКХУ – АЗ СЪМ ДУХ, посилна от Ахам Брахма Асми.

КАРТИНА: СВЕЩЕННИЯ ОГЪН

Тайната на живота се намира в свещения огън. Свещеният огън задвижва висшите сили на духа. Свещеният огън е символ на Царството Божие. Всичко е преходно, освен свещения огън. Свещеният огън, това е мощният живот на Вселената, а човек става могъщ, като открие огъня в себе си – това е най-великото откритие, това е законът на себепознанието. Свещеният огън оперира в абсолютния свят – това е вътрешният свят в човека, най-вътрешният свят. Този свят чака своето откриване, това е законът на себепознанието. Любовта е господар на живота. Там, където има Любов, има господство над всички проблеми и трудности, защото Любовта е присъствие на Бога. Огънят, това е пробуждането на богочовека. Желая да ви видя с необикновен стремеж, този стремеж почива на огнена основа, този стремеж води ученика пряко в целта. Вашето истинско „аз“ е свещеният огън – огненото начало. Тук се намира истинският живот на ученика. Когато се придобие свещеният огън, се възстановява първичното единство, което унищожава всички спънки… Учителя, из “Могъществото на Любовта” Целта на всички усилия на нашето учение е да се добие Свещеният Огън. Това е пътят на ученика. Без този Огън животът остава неразбран. Когато този Огън влезе в Словото, то става Бог и тогава започват вътрешни разкрития. Из “Елеазар Хараш – Лекции Том 03: Окултно ученичество -1992 г.” Картина на Арт Арамон Айдара с вградени числа: 1 – Бог, вдъхновение, творчество, 16 – най-силното число за защита, число на истинското ученичество, 20 – Любовта. Картина с вградена древна дума ДЕВАЙРА – Любов. Повече за числата тук – https://artaramonaidara.com/blog/1015-2/

КАРТИНА – МАСЛО ВЪРХУ ПЛАТНО, 40/50 см

С основна идея:
Каквото е горе, такова е долу. Каквото е отвътре, такова е отвън.
Картина с вградените числа – 167531 – Число, водещо към абсолютно чистото съзнание, абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения на живота, овладяване на себе си, 71 – Чистота, 16 – най-силното число за защита, числото за изхвърляне на Дявола от ума, Картина за зареждане, лична сила, себеизразяване, динамика. благоприятно въздейства особено на 3 -та, 4 -та и 5 -та чакри.
Повече за чакрите и работата с тях тук – https://artaramonaidara.com/blog/for-the-chakras/
Арт Арамон Айдара

 
Телефон: +359 (0) 89 367 1690 / +359 (0) 52 301 477
                Имейл: info@artaramonaidara.com