Арт Арамон Айдара

ДРЕВНИ ДУМИ И ФОРМУЛИ ЗА ЗИКР

Елеазар Хараш - Древни думи и формули за Зикр (ИНТЕРВЮ) Продължаваме с темата за Зикр - за постоянното помнене на Бога! След предходното интервю се появиха въпроси на зрители, които така ми писаха, че искат да попитат: “Има ли опасност от вътрешно преизгаряне, така да се каже, ако много интензивно се прави Зикр? Ами, всеки трябва да се моли да има мярка за Зикр, защото има хора, които прекаляват, знам - много часове. Нямат сила да се усмихнат, да сготвят, да погледнат близките си - просто е прекалено! А прекаленото е… Сега, понеже тъмните сили не могат да накарат такава Душа да спре да прави Зикр и да се моли, могат да я накарат да преработва - да се изтощава, и тя попада… Просто трябва да си хванеш една мярка - да имаш време и за четене, да имаш време за съзерцание, за размишление и така ще… - да четеш. И така ще се образува една Цялост! Значи, трябва да направиш..., да вкараш такива стратегии в работата си, че всичко, което правиш да ти е приятно и да имаш Лекота. И това е много, много важна Мярка! Да. Прекалиш ли…,то е като голямото преяждане. Да. И когато говорихте в предходната тема за Първият Прастарец - за високите степени на Правдъхновение на…, изобщо за Мистерията, това не означава, че хората трябва да изоставят, едва ли не, задачите си тук на земния свят. Ами, после пак кармата пак ще ги гони. Трябва голямо съблюдаване на работата си. И колкото по-тиха, по-скромна нали така, по-невидима, толкоз по-хубаво, и същевременно отношенията - всичко е свързано - Едно Цяло! И не може така да..., но ако е дошъл часът за Дълбоко Отдаване, Бог може да те повика. Но това са изключения. Да. Ако ти станеш монах, Боре, отидеш в манастир, без да си извикан…Беля! Нямам такова намерение. Не - идея: беля - Той манастира е навсякъде! Да. Ний сме в Него, нали? А, когато Бог те извика е точно. Да. Когато ти отиваш не е точно. И още един въпрос… Да ...преди началото. Много хора питаха също: “Защо използвате тази дума “Зикр”, която е присъща за източния Мистицизъм, тъй като става въпрос всъщност за постоянното помнене на Бога и повтарянето на Божиите Имена? Защо я избрахте?” Туй означава “Зикр” - постоянно помнене. Има много молитви, които не са Зикр - разширени, обикновени, нали? Зикр е концентрат. После ще го обясним. Има…Да....има разлика. Така, значи: Древни Думи и Формули за Зикр Между другото това, което трябва да се знае е,че: “Това, което повтаряш това оживяваш!” Някои хора си повтарят... - имах такъв приятел: “Аз съм беден, аз съм беден, имам дългове.” - “Да” Друг повтаря: “Еди какво ще се случи...”; Друг пък: “Ще се разболея...” - Това са черния Зикр! Което повтаряш, това оживяваш, нали? И другото важно нещо е, че това, което възприемаш това те храни. Много важно е да си подбираш думите и внушенията, нали? Примерно, идва ти опасност, някаква заплаха - забрави! Почвай да мислиш за Бога, тя изгаря, изчезва! Почнеш ли да мислиш за опасността и за проблема, ти вече се отделяш от Бога - погрешен… - простичко нещо, но погрешен Подход. Сега, чрез Зикр, след време ще притежаваме Бога! Зикр е дарена Дълбока Тайна - Дарено Доверие. Изворът е жив, защото в него Висш Дух прави Зикр! Затова той се обновява Извора. Не е като земния човек, който влиза в застой, в блато, повтаря едно и също. Ти му казваш, нали?... Ибн Араби - дълбоки неща за буквите и думите: Как е създадена азбуката? Въобще…, страхотен суфи! Древните думи преодоляват света и вселената. Забележи! Думите в света са провалени, затова говорим за тези важни неща. Древните думи са част от Неродеността, част от Мистерията. Те са думи-Същества, Същества - убежища. Някога са били Същества, после се облекли в Древни думи, за да станат достъпни за хора - в Сърцата! Древните Думи са явления в себе си, а не в света. Буквите и Думите са Божии Тайни. Бог е Тайната - явяването на Първата Буква, която е обявила Началото на Съществуването. (Ибн Араби) Бог е Присъствието на всички букви, които му принадлежат. Точката беше Тайно съкровище. После се яви като буквата “А” - първата буква, или “Началото”. (Това е станало с взрив на точката.) Всяка буква съществуваше в тази точка и от нея е произлязла. Вътрешността на буквите е тяхното Сърце. Когато нямаше нито една буква само Бог съществуваше. И когато буквите изчезнат само Бог ще остане. Нито една буква не може да добави нищо към Бога - към Древния, нито да отнеме. Думата винаги има нужда от буквата. Думата е цъфтежа на буквата и всички те са в точката. Точката е майката на всички книги. Всички букви са вътре в точката-център. Изречението се крие в думата, а думата в буквата, а буквата в точката. Няма нищо подобно на точката. Точката е тази, която истински вижда и чува. (Много време съм се концентрирал в точка. Страшни Тайни има! Скрито е!) Те в йога го дават като едно упражнение “тратака” - да гледаш без да мигаш. И това съм го правил дълго време. И обикновено 3-та…(без мигане) - Изчиства се финия, духовния прах от очите, за да можеш да виждаш след време тънки, божествени неща. Но туй не е обяснено там. Няма значение. Но, голяма тайна е точката! Точката е тази, която истински вижда и чува. Точката не подлежи на описание. Тя е концентрат - изключително сгъстено същество. (От нея тръгва и Вселената по-нататък.) Точката е преодоляла слабостите на буквите, които имат: дължина, краткост, ширина, плоскост - присъщи на буквите. Сетивата не могат да възприемат точката - тя е Тайнство (Понеже в нея има нещо необяснимо.) Сетивата виждат, чувстват и възприемат буквите, но не и точката. (В точката има голямо тайнство.) Буквите си имат звук, точката е без звук. Тя е отвъд. Всички букви са произлезли от Сърцевината на точката и когато точката изригнала, родили са се буквите, а в последствие езиците, а после точката се е скрила. Първата Същност на точката и първата външност е започнала с буквата “А” - (при първото изригване) Буквата “А” е най-близко до точката и затова тя е превъзходство над другите. (над другите букви) Първата буква “А” е част от Богоподобието. Точката се е родила най-първо в първата буква и е излязла, изляла…, преляла нещо от себе си в буквата “А”. (Затова това е водач.) В над 4000 Азбуки, иначе са над 6 хиляди - в над 4-ри хиляди буквата “А” е водач. Точката е била принудена да роди “Началото” по необходимост - (първата буква) Когато точката е преляла, тя се е нарекла “А”. Тайната на точката е скрита в нулата и тя не се нуждае от буквите. Те са ограничение за точката. (Точката е нещо по-дълбоко.) Точката живее таен и безмълвен живот в нулата. И казва, Ибн Араби: Точката е жрец, а нулата е Върховното Повеление! (Тя обича…,Точката обича Нулата.) А първата буква “А” е Водач в пътя. “А” означава: “Води ме към Жреца!” (към точката)...Която пък ще те заведе… Затова е концентрация в точка. Това пък ще те заведе в… -Дълбините на Нулата и на Нищото! “А” - Води ме към Жреца и Неговата Мистерия. Сещам се Атлантите казват: Мигът е Жрецът на Развитието. Другият път ще говорим за тях. Те имат цяла “Тайна Наука за Мига”. И в книгата ми - “В Архивите на Атлантида” (неиздадена) - ще говорим и за тези. И така… Смисълът на точката е много по-тънък от мисълта. Мисълта е блуждаеща, а точката е съсредоточеност, сърцевина, център - нектар. Ибн Араби продължава: Буквите са Една Общност от Същества. (Определени букви се обичат особено много и се събират.) Всяка буква е потайно свята идея. Всяка буква свързана разумно с друга търси смисъла, за да го образува в себе си. Ето… “О” търси “М”. Става “ОМ” - това може да ти реши въпросите на прераждането, на кармата! Дори да не ги реши напълно в този живот, защото има някой път тежки карми, половината е разрешено, другата половина в другия живот - направо ще сразиш кармата, каквато и да е. Буквите могат да образуват безброй думи, които да станат силни убеждения. В буквите има огромни възможности, когато те съставят думи, особено Древни думи, защото Те съставят Портали към други светове.(Това са Древните думи.) Когато буквите обичат един човек, те се събират и започват да светят в него. (Те знаят кой какво сърце има - те търсят човека!) Различни Древни думи пасват на различни сърца. Те знаят в кого, как да влязат. Буквите знаят в кой човек живеят, и в кой човек живее Бог и Любовта. Те са древни…, особено йероглифите. Йероглифите са Богове! (Скрити Богове в Действие.) Смятай, за какво говорим! Тез йероглифи, с които аз се занимавам са над 10 хиляди. Да. Аз понякога, като съм се вглеждал в архитектурата на буквите, така да се каже..., защото има много скрити послания, дори в самата геометрична структура на буквите в българският език, съм си казвал: “Ако буквите носят едно послание, ако числата носят още по-концентрирано послание, то йероглифите свръхконцентрирана…?” Свръх е! Обаче има и скрити йероглифи. Има йероглифи, които не е позволено да се тълкуват - просто Боговете Скрити в тях не дават. Но...Много дълбоко нещо е йероглифа. Пример: Един йероглиф на колко примерно страници Слово в букви е равен? Примерно, хиляди ли, стотици ли, как? Значи, даже буквата “А”, Боре, е нещо много дълбоко. Нали, така и така (показва с ръце постройката на буквата “А”) - ума( дясна /), сърцето(лява \ ), волята - моста (дясна ръка хоризонтал --) И ако всичко туй е посветено на Бога, буквата “А” ще ти разреши въпросите, ако разбереш Дълбоко. Обаче йероглифите отиват Отвъд. Когато повтаряш буквите: А, Б, В, нали, ставаш постепенно механичен, логичен и изпускаш живота. Йероглифите те правят интуитивен, мистериозен, дълбок, духовен. Там…, йероглифа на ръката, примерно - многобройни значения: “ръка, която лекува”; “ръка, която помага”; “ръка, която ти посяга”; “ръка, която бий” и “ръка, която те води в пътя и ти посочва пътя” - толкоз много значения има! Освен туй, има още един куп значения, нали? Както за думата Сърце. Значи, някои казват “сърце” и… На египетски има многобройни значения. Означава: “Скрития смисъл, Висшия Разум, Дълбините, Тайнство на Древния” и така нататък. И всичко туй е в думата Сърце - многобройни дълбини, тълкувания - огромна дума, нали? Значи, Ибн Араби: Буквите могат да образуват Тайни и да вселяват Тайни в избраните от Бога. Буквите събрани правилно могат да движат пътя на човека към Тайната на Бога. Има букви, които събрани заедно, това е най-големия Дар, даден от Бог на човека. (Бог изпраща Древни думи в човека, Бог му ги отнема. Той знае що.) В такъв човек, буквите се чувстват на място и Светлината им не се губи. (Говорим за Древните думи.) Представи си Древна дума попадне в журналист, обикновен човек - тез земните. Тя какво ще прави там? Как ще диша? Какъв живот ще има? Пък и той се чуди какво е туй… Бог е Който позволява на определени букви да станат важни думи в човека и да вселят определена Тайна в него. И всичко това е по Волята на Бога. Буквите съхраняват Светлината си, когато попаднат в Едно Чисто Сърце.(Там се чувстват свободни и добре.) Има случаи, когато една определена Древна дума, казва на човека: “Обичам те с Цялото Си Сърце” (Тя му го казва - това е същество.) По Волята на Бога, буквите се образуват в думи и изречение, и в път към живота, като те разказват много истории за живота (буквите и думите). Още за думите: Много Души общуват с определена дума за цял живот. Това е духовна връзка. (Древна връзка с туй същество). Ако такава дума е влязла в твоя живот, ти си благословен! (Каквото и да стане.) Ти си благословен! Ако една дълбока Древна дума или формула те е избрала, това е Висше същество, което ти е обърнало особено внимание! Има думи, които искат да вървят Заедно с човека в своя път. (Старо Приятелство!) Прегърнал те е, вървиш Заедно. Няма значение в пустиня, в пещера, в манастир. Има дълбоки Древни думи и формули, и много трудно е човек да се домогне до тях. (Защото тез думи трябва да те приемат.) Те носят в себе си Божии Тайни - вродени Мистерии в тях, още от Древността. И думата трябва да те обикне. Трябва да има взаимност! Както скоро ме питаха: “Тоз лечебен скъпоценен камък ще помогне ли...на еди коя си Душа?” Не! Трябва да има Приятелство! Трябва да видиш тънкостта на камъка - Сърцевината му. Аз затуй ги гледам с лупа. Даже, преди време един колега ми донесе. Той се чудеше дали да го носи. Викам: “Дай да го видим.” Викам: “Хвърляй го!” Той в някаква маза го...Може да са го дали уж с хубаво чувство - няма значение. Има Древни думи, които много трудно допускат човек до себе си. Има думи, които се реят в Древния, в Дълбините Му, подобно на орли над скалите. Дълбоките Древни думи са Божии дарове и Сам Древния Бог се произнася в тях.(За да ти станат близки.) Думите идват при този, който се съобразява с Истината. А ако думите между двама са чисти, тяхното мълчание става Свещено. Има букви, които взаимно се търсят, защото образуват: Любов, Единство, Сила. Тези букви-същества се търсят, защото Любовта ги обхваща и осмисля. Има Думи, които като се обединят образуват…, образува се: Цел, Единство, пътуване към Бога! Буквите търсят Бога, защото няма друг. Той ги е създал, той е Единственият! Има определени Букви, които ако се обединят разкриват Смисъла на нещата. Прастареца казва: “Тези Думи-същества са създадени за преоткриване на Древния.” (след време…) Изначалното Раждане на една Древна дума, не е раждане на дума, а на Същество, което е Път към Свободата и Мистерията. Една Древна дума е Мистично Същество, което се споделя (с тебе). Тя ти дава нещо от Сърцето си, насаме. И затуй човек към някоя дума има особен трепет, като я казва. Например, думата на Ибн Араби: ХАЙРА - иначе означава Жива Вода; Второто тълкуване е: Чистият и Скрит Живот - вътрешното. И после има други…, по-дълбоки. Честната дума…(Много важно нещо, Боре, когато говориш честно!) - Тя създава поле, а Древната дума създава Измерение. (Това са Тънкости!) Древните думи създават вътрешни светове. Самият Език е Мистерия на Духа. Древните думи постепенно ни завръщат в Прасъстоянието, което е изгубеният праезик. В това Прасъстояние няма светове, няма творение, няма настроения. Има вечното състояние. (Такъв човек няма настроение.) Има мъдреци, които имат прилив-отлив: Отлива им е красив, прилива им е прекрасен. Само ти загатвам като… А тези Древни думи…, позволено ли е на търсачите, на учениците, да…, все пак да имат един такъв интуитивен подход в обследването им? Например, тази дума “Хайра”, Да. Тя, нали..., аз ще се радвам ако вие тълкувате, но... Нали съдържа сричката “Ай”? Да. ...Което е Бог! Съдържа... Да, Бог! Бог на арамейски, да. ...“Ра”, което е слънцето - египетското. “Х”-то в случая какво е? И “Х”-то е новорождение, скрито рождение. Защото в “Х”, в точката, в сблъсъка на противоречието се ражда Истината. Както е Христос, нали? На Голгота се ражда неговата истина: сблъсък на тъмни и светли сили, и Той ги надраства и двете, нали? А “Хай” е много силна арабска дума - като “Оживяващият, Пресътворяващият” - туй е друга, нали...Все са дълбоки думи, които ги дават обаче Мъдреци и Учители. Защото някои си измислят - носили са ми думи - да, има нещо приятно. Прасъстоянието е езикът на Древният свят. Това е Изначалната Преизпълненост. За да влезеш в това Прасъстояние трябва да си събрал много Безмълвие и много Истина. Древните думи нямат светла и тъмна страна, Боре! Те са Сияния! Те са родени преди народите и преди езиците като Шепоти…(в Началото) Древните думи са Изход от човечеството и от световете, и от кармата. Древните думи дишат ефир и ни гледат с Мистични Очи.(Те ни наблюдават.) Например думата: АЙРИНОР (от Старците) - Безмълвието! Безмълвието е Изначалният Дар на Развитието. Бъбривият човек никакъв шанс няма да се развива, и дори да ти говори един час красиво, нали…? Даже химни да ти пей. Като Орфей - аз ти казах за Орфей. Нали…, да...хубава музика! Не ми трябва! Защото аз съм видял дето, ако имах право да ти кажа, той не е сънувал - извън Музиката. Но нямам право да говоря тъй, защото някои ще кажат…, ще мислят че се възвисявам, пък аз всъщност тайно се смирявам. Е, да, но във ваша лекция - 93-та година, която между другото точно вчера публикувахме в Портал 12, казвате, че тези неща с музиката - празненствата, покрай Тракийските Мистерии и така нататък - това е било за широката публика. Докато дълбоките, слънчеви Тайни на Словото, той ги е разкривал насаме с учениците си. Виж сега, Боре,...да! Той ги е… Той е посветен иначе. Не спада към дълбоките посвещения. Пак в Египет, в Египет е ходил, подобно на Питагор. На Питагор не са му разкрити истини и на Орфей, но на Орфей малко повече. И всъщност това е ценното, че е използвал музиката, за да въведе хората. Ако беше само музиката щеше да е бедна работа. Но той е използвал достойните, за да ги въвежда постепенно към Пътя и вече кой, как тръгва по Пътя, нали… Но, разбираш, друго е да те води Мелхиседек, Тот, нали, Заратустра, Учителя. Е, той частично, не е ли бил посветен от… Бил е…..от тях? Бил е, ама ако сравняваме с Учителя - по-хубаво да не казвам, нали, за какво става въпрос. Но все пак има злато в името си “Ор”! Той е частица от Учителя... - косъмче! Както и да е. Така... Защо е богато Безмълвието? Защото е съставено от Древност! А, Древност, означава (Забележи! - за Безмълвието) Същества, които са постигнали Дълбините си. Безмълвието е Преданост към Древността. То е част от Храма. (Думата “Храм” е много мистична степен на Съзнанието.) Ще кажа някои Древни думи за ЗИКР: Атлантите казват: Думите пренасят Духове! (Всички Думи пренасят същества.) Земните думи знаеш какво пренасят, нали? АРАЗУМА - Атлантски език: АРАНОН - Аранон, страхотна Дума! Значи, Устоят! Ако дълго време я повтаряш ставаш “скала”. Аз ти говоря за духовна Скала, нали? Който дълго време повтаря тази Дума, придобива изключителен устой! Другата Дума: АЙА МОРХОТ - Правдъхновението, Пътят на Феникса! ААХАМА (четири “А” - та, Страхотно нещо!) - Върховността! Аз си я правя с красива картинка и правя...Таен Поклон! (Защото там няма друго!) Какво ще...Има Думи, върху които...и Мохамед е казал: “Прасъщностни думи и Дълбини на Бога, всъщност, не трябва да мислиш за тях - Поклон, Дълбини и Почит е Достатъчно… Ако мислиш няма да стигнеш доникъде. ААХАМА… ААХАМА… Другата: АРИМА МАВОРА (В книгите на Старците има) - Тайното Възприятие! (Онова Скритито, не обичайното) Гледаш една случка и казваш нещо и си правиш кармата - ти не знаеш даже… Даже, сега се сещам, ще ти кажа нещо за бежанците-емигранти. Много хора мислят, че те са изпъдени от държавата си. Самите те - заблудени, също мислят, че са изпъдени от държавата си. Гледай каква заблуда! Те са изпъдени, Боре, от себе си! Те нямат Дом в себе си. Нямат уют, нямат търсене на Бога. И докато не намерят Бог, няма да имат Родина, където и да отидат. И да се върнат в родината си, да имат устроени домове, професии, всичко това е бежанци, щото не знаят какво търсят. Дълга история…, да не се отклонявам. От Учителя: ИХРИШ БЕН РУТ - Само Твоята Воля! АУМЪ - Ватанска дума, казва Учителя - Могъщо Единство!(значи) ИСМИ АХЗАМ - Това е Обръщение към Есенцията на Бога! Ал Хадир казва, че ИСМИ АХЗАМ е най-Древното Обръщение към Бога! (Стареца на Суфите) - Най-Древното Обръщение! Тогава още не е било… ИСМИ АХЗАМ е Обръщение към Изречената Неизреченост! Това е Мистично Откровение към Еликсира на Живота! (След време таз Дума постига Еликсира на Живота - не само Безсмъртието.) За някои, те смятат, че Безсмъртието е Еликсира. ИСМИ АХЗАМ е Тайна на Живота! ИСМИ АХЗАМ надраства Вселената, защото е част от Древна Мистична Сила! ИСМИ АХЗАМ е влизане ДълбооОко в Сърцето на Бога! И още много неща...И нарочно спира дотука да тълкува Ал Хадир. Думата “О, ГОСПОДИ” или “О,ГОСПОДИ И БОЖЕ МОЙ” - Златно Обръщение към Любовта! “ГОСПОДИ!” - е Обръщение към Любовта! “О, БОЖЕ МОЙ!” - Обръщение към Мъдростта! Най-хубавото е: “О,ГОСПОДИ И БОЖЕ МОЙ!” (И Любовта и Мъдростта, и тогава в тях се ражда Истината.) Другото Прекрасно нещо: “О,ГОСПОДИ И БОЖЕ МОЙ И УЧИТЕЛЮ МОЙ!” - Единният Учител, нали! Така… Учителят дава Думата: АНЗОХЕР - Мисли правилно! На Думата АУМЪ да се върна. Във Ватанският смисъл…, много тънко е тълкуването. Не го знаят… Учителят го е казал, но го е скрил. АУМЪ във Ватанският Смисъл означава, че това е Осветяващата Дума на Нищото! Това “АУМЪ”, нали...Не само Единство, а Единство, което върви към Мистерията! Тя е Дума Дух - Чист Дух водещ към Нищото! Друга Дума от ПраСтарец: АЗАРИ МЕРАЙРА… АЗАРИ МЕРАЙРА - Сиянието е Водач! Друга Дума: АЙОА ДЕРАЙРА - Аз Съм Древност! Тука се сещам и за…, говорили сме: АХАМ БРАХМА АСМИ (Тя се знае.) Египетската е по-дълбока: ААКХУ... ААКХУ - Аз Съм...Дух от Древната Мистерия! Аз се сещам тук “АХОР ААРА МАХАТАРИЯ - Аз Съм Свръхмистерия!” Да, да. Други Дълбини! Много има в Старците. Аз тука изреждам една част. Древните Думи дишат Етер, а не въздух! Те влизат във въздуха, заради близките Души... и Заедно с тях. Но тоз човек - знай или не знай, той диша и въздух и Етер едновременно, защото то е Заедно. Това са Думи от Обетованият Език (след време ще ти поговоря за Него) - най-скритият Език на Истината! Създаден е от Истината (Забележи!), а даже не от Боговете. ПраСтарците говорят за него. Има от окло, да кажем +- 10 думи…(друг път) Тези Думи са Същества от Аурата на Мистерията! Те извайват Правилността в Дълбините на мистиците. (Не говорим за духовните хора тука. Въобще за религия пък...не искам да я казвам таз дума.) Някой път може да ти разкажа много дълбоки неща за тези Древни Думи, но сега, така на по-ниско ниво, ще ти кажа пак някои неща: Древните Думи са Дълбоки вътрешни Действия! (Това се знае за Тях.) Те са Чиста Вода, Чист Живот! Тези Думи са отвъд ума - тука сътворение няма! И затова те те освобождават от ума, разреждат ума и накрая от ума не остава нищо. Ставаш Чист Дух! Древните Думи са Същества с Любов към Мистерията! (не към сътворението) Но избират Души - това е друго! За разлика от провалените думи, които са паднали в света - те са паднали духове. Те са…, като се срещнат една с друга…, провалените думи в света - забелязал ли си? Хората се бият… Да. Думите в тях се бият, Боре! Думите в тях са в...Съществата, които правят...всичките...глупости. Не си ли виждал двама,които да се карат? И такива...тези Древни думи, понеже те са живи Същества - обаче, те са провалено духовно същества и света им е крив. Те са изпуснали Същността. Те са изпуснали контрола. Те са изпуснали Словото! Докато Чистите Думи са спокойни Духове, а Древните Думи са Дълбокомислени - Висши Същества с Любов и Покой в Себе Си! Между другото (тя ще гледа интервюто), дойде при мен скоро една жена, която мразела целият свят - интересен разговор имахме. Аз още като я погледнах - макар, че...очилата - строго ме гледаше - да ме извини, тя ще слуша, я приех като Душа. И после очилата се махнаха, седнахме, разбра. И накрая каза: “Много ми олекна, като разбирам нещата.” “Стана ми леко, щото разбрах.” Както и да е...Не може да мразиш..., освен туй целият свят, нали? Все нещо, нали...? Към мене имала малко уважение. Както и да е... Добре. Има много Души, които най-често в просъница или по време на сън им се явяват някакви думи. Има ли някакъв метод, по който да се различава дали думите, които получават са автентични, Древни, или са нашепвания, по-скоро от нисши същества от астралният свят? Само посветените и мъдреците, или тези които...такъв човек, който е търсач. И ако усърдно се моли Бог да му разкрие, може. Но трябва да е много...чи(сто), искрено да разбере. Не просто от любопитство. Не любопитство - Любознание! Например, може ли да го приемем като някаква, хайде - базова практика, такава дума да бъде записана и след това със съзерцание и молитва върху тая дума, да се реализира една концентрация, в която вече да се чака Божият Отговор - дали е истинна, или...? Виж сега, Учителят, е говорил много за буквите. И Той дава... “Те са силови линии, казва, на Природата.” И Той дава в тях…Трябва да изхождаш от Учител! - Той дава Мярка! И тогава вече можеш да разбереш приблизително и като се молиш, да ти се допълни тълкуването, нали? Учителя е Висока Мярка! Така… Чистите и Древни Думи ни подават ръка, за да намерим себе си. Любовта към Чистите и Древни Думи е голяма Тайна. Бог е Който събужда Древните Думи в човека (както ти казах). И Той кара човека да ги забрави. Древните Думи са Вкусът на Словото, Вкуса на Бога и на Вътрешното Присъствие. Някога в далечното минало е имало голяма война между Думите и техните убеждения - същества. И в тази война Чистите Думи устояли и останали безсмъртни. Другите паднали и станали сътворени (заедно с...Адам и Ева), за да се учат. Нали, Адам и Ева - изпуснали са думите! Сътворените същества са се провалили в думите и са били изпратени на Земята да учат Словото и Азбуката. (И почват от начало...А, Б…, и така нататък.) И затова Учителят казва - ще обясня: Думата: АНЗОХЕР - Тя означава “Мисли Правилно!” (Другото го е премълчал. Аз ще ти кажа.) Второто значение: “Завърни се!” Третото: “Стани Същностен!” - ПраИзточника вече! И Четвъртото е с Тайно Значение - нещо като: “ЗАВРЪЩАНЕ В ДЪЛБИННИЯТ ЦЕНТЪР!” Частично може да се обясни само позволеното, затова обикновено 4-то е туй… Учителят казва: “Тайната на Живота е в това (виж колко просто казано, ако разбираш дълбоко тоз Път и тези Думи), да имате всякога разположение!” “Тайната на Живота е в това да имате всякога разположение!” Но...Простичко е, нали? Тука е Вечното Състояние! Тука няма настроения. Древните Думи са Същества-Извори. Те черпят Живота Си Отвътре, защото има Бог в себе си - имат Същност! Падналите думи са саморазрушение, защото са изгубили Любовта, изгубили са Бог, изгубили са Центъра си. Към края сме, Боре. Древните Думи са в Покоят си, в Центъра си. Те са с разширено Съзнание. А провалените думи (тез хора дето са бият, даже), те са с тясно съзнание, Боре. Това е килийка! И скоро наблюдавах на един светофар, аз бях свидетел - как единият лееко искаше да изпревари, пред мене, точно на светофара на червено. Излезе оня и думите не искам да ти...казвам, какви думи. Дори и възрастният и той, настрои ръцете ще се бият, нали. Аз им казах: “Откажете се!” То нямаше кой да ме чуе - нямаше уши. Направих едни формули...И просто след малко - те тръгнаха да се бият, паднаха и след малко дойдоха двама яки хора (тъй и не разбрах откъде дойдоха) и… Но искам да ти кажа...от думите! Ако не се хванеш за думата и ако кажеш: “Извинявай” - свърши! - Бойно изкуство - сразяваш! Както и да е. В контекста на тази история, аз в колата имам една лепенка на която пише: “АХОРА ЗАРАМА” Да. “Аз съм Истина!” Да, да, да. Така, да ми напомня, нали? Да. Древните Думи са си “Пазители”. Значи, както ти казах: Нечистите думи са с тясно съзнание - като в килийка! Древните Думи общуват с Висшият свят, а падналите с нисши същества и изостанали в развитието си.(И за туй, там всичко може да се случи.) Древните Думи са зреели дълго в Тишина и в Покой. И те го носят тоз Покой. Древните Думи в твоя живот са слязли Древни Същества за твоя път! (Голяма Чест!) По незнаен Път са слезли. Ти може да си мислиш, че чрез някого - Не! Те си имат Пътека. И чрез някого и без някого, и чрез Духа. Защото ти хиляди години си в колелото на преражданията - все се раждаш, все умираш, и все питаш и разпитваш: “Има ли Бог?” Древните Думи създават Скритата Реалност в нас. Думата БОГ е достатъчна срещу цяла армия! Силата Ѝ се определя от Чувството на Тайното… (Как произнасяш Думата БОГ!) И ако Го произнасяш с Тайно Тотално Единство…Нали? С туй завършвам. Мога да ти разкажа, ако кажеш за Мелхиседек, но искам да ти кажа, че…Значи, цялата наука и религия, Боре, не струват колкото Една Древна Дума - цялата религия, заедно с Библиите и тъй нататък - колкото една Древна Дума! Много неща имам още да ти кажа за Древните Думи, особено и за…Ако искаш да си завърша... Мелхиседек...Разбира се! ...С Рамзес. То беше за другият път за Атлантите, щото той е Атлант. Ще ти разкажа: Значи..., исторически се знае, това е факт - той се е справил, според някои, със стотици - армия врагове - стотици хора. Други казват хиляди. Туй няма значение. С произнасянето на Думи? Да! Няма значение, щото тука има Идея, която е… Значи, той е отишъл да воюва с...Рамзес II - прероден от безупречните Толтеки. И отдавна е станал цялостен - Велико Същество! Така се случва, че неговите войни - неговата армия го изоставя. Обаче Бог е с него! Той се оказва обграден - онез остават много назад с каляските, с колесниците. И той остава сам срещу многоброен враг. И...прави Дълбоко Призоваване на Бога - Той е Цялостен, Тотален Толтек, Древнобезупречен! Целостта призовава ЦЕЛОСТТА! Бог винаги идва при Целостта! Няма коментар! Как ще действа това е… Призовава Го и след малко Древния Нетер - Бог му казва: “Сине, АЗ СЪМ до тебе!” И казва: “Той Отец Ми, Благоволи да дойде при мен!” - И Бог му дава част от Силата Си. Влиза в него, вселява се. Той се развихря, както Мусаши! (говорили сме за Миямото Мусаши - страшен войн от Боговете.) - Също от Боговете. Развихря се, сразява цялата войска и буквално и преносно! Тотална История - много Дълбока! Затуй, той е древен герой на Египет. Тънкият случай, другият (не напълно разкрит в света). В тебе има цяла армия - вътрешна: съмнения, страхове, колебания, болести, завист, омраза, ревност…Може би да изброиш, Боре, стотици неща, хиляди - пълно е. Ти си…, цяла армия вътре е в тебе. Достатъчно е да призовеш Бог Дълбоко! Само Една Божествена Мисъл - казва Учителя - Цялостно, и Бог да влезе в тебе! Една Малка Божествена Мисъл - разпилява цялата таз армия! Това са Древните Думи! Това е Древната История - Дълбока История!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *